Bedrijfsopvolging is pas het begin!

Menig familiebedrijf krijgt te maken met bedrijfsopvolging. Over bedrijfsopvolging hebben wij al meerdere blogs geschreven. Bedrijfsopvolging voelt voor veel families als een hobbel die genomen moet worden, maar juist ná de bedrijfsopvolging gaat het echt beginnen voor de nieuwe generatie. 

Tijdens het bedrijfsopvolgingstraject wordt samen met de ondernemers (overdragend en overnemend) ook nagedacht over of en op welke manier de overdragende ondernemers (ouders bijvoorbeeld) nog actief blijven in de onderneming. Dit kan door middel van een financiering welke ze verstrekken, of door arbeid die ze nog graag willen blijven verrichten. Vooral bij agrarische ondernemers is het overdragen van het bedrijf niet de grootste drempel voor de ouders, maar wel het stoppen met het helpen op de boerderij. Dit wordt na de bedrijfsopvolging vaak wel minder, omdat ze graag willen genieten van hun ‘pensioen’, maar toch kunnen ze moeilijk afscheid nemen van de boerderij. 

Voor de opvolgers is dit uiteraard zeer welkom, er valt namelijk geen gat in het uit te voeren werk. De onderneming is gaan groeien toen de kinderen gingen meewerken en wordt gevoerd door ouders en kinderen. Als de ouders stoppen met meewerken in de onderneming komen deze werkzaamheden bij de kinderen te liggen. Bij de bedrijfsopvolging is het raadzaam om ook na te denken over hoe deze werkzaamheden ingevuld kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor het aantrekken van (extra) personeel of het innoveren of automatiseren van de bedrijfsactiviteiten. 

Het vinden van geschikt personeel is voor de ene ondernemer moeilijker dan voor de andere. Dit is ook afhankelijk van de branche waarin de onderneming actief is en of de onderneming al personeel in dienst heeft. Bij kleine familiebedrijven zonder vast personeel is de drempel hoger om personeel aan te nemen, dan een familiebedrijf dat al twintig medewerkers of meer in dienst heeft. 

De andere keuze is om de onderneming te gaan innoveren of automatiseren. De agrarische onderneming waar ik het hierboven al even over had, heeft voor de tweede optie gekozen. Vorig jaar is er geïnvesteerd in een automatisch inpakstation voor eieren en dit jaar staat de verbouwing van de melkveestal en de aanschaf van twee melkrobots op de planning. Gezamenlijk zorgen deze investeringen ervoor dat de kinderen de onderneming kunnen blijven uitvoeren als straks de ouders helemaal stoppen met werken. 

Het opvangen van de werkzaamheden van de overdragende ondernemers is één van de vele aspecten welke van belang zijn bij bedrijfsopvolging. Benieuwd hoe wij een eerste gesprek ter oriëntatie van bedrijfsopvolging oppakken? Neem dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s.

Jacco Wijnen

adviseur

jacco@vlkadviseurs.nl

Neem direct contact op
Conflicten, mogelijkheden voor verbeteringen!
Donderdag 22 augustus 2019

Blog

Waar verschillende partijen met verschillende belangen met elkaar omgaan, ontstaat er ruimte voor conflict. Conflicten zijn daarom ook een onvermijdelijk onderdeel binnen een familiebedrijf. Ze zijn onontkoombaar en...

Lees verder
Samenwerken
Donderdag 16 mei 2019

Blog

In een familiebedrijf met een wat kleinere omvang werk je vaak nauw samen met familieleden. Mensen die je kennen, weten wat ze aan je hebben, wat je...

Lees verder
Bedrijfswaardering
Maandag 11 maart 2019

Blog

Om de verhoudingen onderling goed te houden is het naast de persoonlijke aspecten van groot belang om de zakelijke belangen van het bedrijf en de familie goed...

Lees verder
Winter
Vrijdag 14 december 2018

Blog

Waar denkt u aan bij het woord winter? Sneeuw, kou, krabben, files, gezelligheid, feestdagen, schaatsen? Zomaar wat steekwoorden die naar boven kunnen komen bij het horen van...

Lees verder
Waar doen we het ook al weer voor?
Donderdag 17 mei 2018

Blog

De titel van deze blog is afkomstig uit mijn LinkedIn-profiel. Daar moest ik aan denken toen ik het boekje “bullshit management” (ISBN 978 90 5261 847 0)...

Lees verder
Passievruchten in het familiebedrijf….
Donderdag 03 mei 2018

Blog

Het merk Optimel biedt drinkyoghurt in speciale familieverpakking. De combinatie van passievrucht in een familiepak prikkelde mijn gedachten. Binnen een familiebedrijf wordt namelijk met veel passie gewerkt...

Lees verder
Post Image
Bedrijfsopvolging is pas het begin!
Vrijdag 23 maart 2018

Blog

Menig familiebedrijf krijgt te maken met bedrijfsopvolging. Over bedrijfsopvolging hebben wij al meerdere blogs geschreven. Bedrijfsopvolging voelt voor veel families als een hobbel die genomen moet worden,...

Lees verder
Communicatie in het familiebedrijf
Donderdag 22 februari 2018

Blog

In familiebedrijven werken familieleden samen, soms met werknemers, en onderhouden ze relaties met mensen buiten het bedrijf. Verschillen in leeftijd, in belangstelling en betrokkenheid, in ervaring en...

Lees verder
Waarderen onderneming en waarde Cryptocurrency
Donderdag 15 februari 2018

Blog

Regelmatig worden wij verzocht om de waarde van een onderneming te bepalen. In een (ver)kooptraject is deze waarde zelden of nooit de prijs die u voor uw...

Lees verder
Onroerend goed - drempel voor opvolging?
Vrijdag 05 januari 2018

Blog

Familiebedrijven kunnen te maken krijgen met bedrijfsopvolging. Maar is het financieel gezien wel haalbaar dat kinderen het bedrijf overnemen? Het aanwezige onroerend goed kan de waarde van...

Lees verder
Post Image
Een meewerkende partner. Fiscaal voordelig!
Donderdag 07 december 2017

Blog

Werkt uw partner mee in uw zaak en ontvangt hij of zij een passende beloning?  Indien uw partner meewerkt in de zaak, is het alleszins redelijk om...

Lees verder
Ruzie in de familie… of toch net niet?
Donderdag 23 november 2017

Blog

Onenigheid komt snel. En vaak sneller dan dat ze gaat. En soms komt ze uit onverwachte hoek. Maakbaarheid – je zou het ook controle kunnen noemen -...

Lees verder
Samenwerken binnen de familie
Donderdag 16 november 2017

Blog

Een belangrijk kenmerk van een familiebedrijf is dat meerdere familieleden met elkaar samenwerken binnen één onderneming. Een goede samenwerking leidt in het algemeen tot meer werkplezier, een...

Lees verder
Het familiestatuut bij familiebedrijven. Voorkomen is beter dan genezen.
Donderdag 02 november 2017

Blog

Het familiestatuut bij familiebedrijven zorgt voor harmonie in de familie en voor continuïteit van het familiebedrijf.Ondernemen in een familiebedrijf is een uitdaging. Diverse zakelijke en emotionele aspecten...

Lees verder
Post Image
Bedrijfsopvolging
Donderdag 26 oktober 2017

Blog

Opvolging in het familiebedrijf: begin er op tijd mee! Bijna 70% van de Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf en leveren daarbij een belangrijke bijdrage aan de economie....

Lees verder
Post Image
Het belang van een familiebijeenkomst voor zakelijke belangen
Dinsdag 07 maart 2017

Blog

Er zijn verschillende omstandigheden waarbij de belangen van het familiebedrijf de persoonlijke belangen van de gezins- of familieleden raken. Voorbeelden hiervan zijn de bedrijfsopvolging of wijzigingen in...

Lees verder
Post Image
Fiscus kijkt mee bij waardering familiebedrijf
Dinsdag 07 maart 2017

Blog

De waardering van het familiebedrijf is vanuit fiscaal oogpunt een hot issue. De Belastingdienst kijkt namelijk kritisch mee met de waarderingsmethodiek die is toegepast  en de uitkomst...

Lees verder
Post Image
Bedrijfsopvolging regelen bij (onverwacht) overlijden
Dinsdag 07 maart 2017

Blog

Het kan zo zijn dat je als ondernemer reeds plannen hebt gemaakt over de opvolging van het bedrijf. Je weet wie de beoogde opvolger is en de...

Lees verder