Wat zijn de (mogelijke) wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregelingen?

Wat zijn de (mogelijke) wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregelingen?

11 september 2023

Ben je van plan om jouw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kun je mogelijk gebruik maken van de huidige fiscaalvriendelijke regelingen: de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’). Beide regelingen staan ter discussie in de politiek, omdat deze mogelijk te genereus zijn. Hierna lees je wat deze regelingen nu inhouden en de mogelijke wijzigingen die eraan komen.

Wat kun je besparen?
Schenk je aan je kind? Dan bedraagt de verschuldigde schenkbelasting 10 procent tot verkrijgingen van € 138.641 (2023), daarboven is het tarief 20 procent. Maar de BOR kent een vrijstelling voor de schenking van ondernemingsvermogen. De vrijstelling bedraagt 100 procent voor verkrijgingen tot € 1.205.871 (2023). Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83 procent. Als na aftrek van de vrijstelling nog een verkrijging resteert, dan zijn hierop bovengenoemde tarieven van toepassing. De heffing van schenkbelasting over het ondernemingsvermogen is daarmee definitief afgedaan.

Pas je de DSR toe, dan wordt de inkomstenbelastingclaim doorgeschoven naar de volgende generatie. In dit geval is dus sprake van uitstel van heffing (in tegenstelling tot de BOR).

Wat zijn de voorwaarden?
Beide regelingen zijn alleen van toepassing op ondernemingsvermogen (‘ondernemingsvereiste’). Voor de BOR geldt daarnaast een ‘bezitsvereiste’ en een ‘voortzettingsvereiste’. Het ‘bezitsvereiste’ houdt in dat je de te schenken onderneming voorafgaand aan de schenking 5 jaar moet hebben gedreven of je moet voorafgaand aan de schenking de aandelen in de te schenken vennootschap 5 jaar in je bezit hebben gehad. Het ‘voortzettingsvereiste’ houdt in dat jouw opvolger 5 jaar winst uit onderneming blijft genieten of de aandelen in de geschonken onderneming ten minste 5 jaar in zijn/haar bezit houdt, waarbij de onderneming ten minste 5 jaar wordt voortgezet.

Voor de DSR geldt in aanvulling op het ‘ondernemingsvereiste’ dat voldaan moet worden aan het ‘dienstbetrekkingsvereiste’: je opvolger is ten minste 3 jaar in dienstbetrekking bij jouw onderneming.

Wijzigingen op komst?
Demissionair staatssecretaris Van Rij heeft aangekondigd de huidige regelingen te willen aanpassen. De meest in het oog springende wijzigingen zijn:
1. De 100 procent vrijstelling wordt verhoogd naar € 1.500.000. Daarboven bedraagt de vrijstelling 70 procent. Deze laatste verlaging (van 83 procent naar 70 procent) raakt met name de grotere ondernemingen;
2. Het ‘dienstbetrekkingsvereiste’ wordt afgeschaft, onder invoering van een minimumleeftijd van 21 jaar voor de BOR en de DSR.

De bovengenoemde wijzigingen hebben een geplande ingangsdatum van 1 januari 2025. Als gevolg van het einde van kabinet Rutte IV en de aankomende verkiezingen is het nog onzeker of deze wijzigingen worden doorgevoerd. Daarnaast bestaat de kans dat een nieuw kabinet, afhankelijk van de politieke kleur, de regelingen verder versoberd.

Traject
Een bedrijfsopvolgingstraject vereist een zorgvuldige voorbereiding en planning, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de inkomens- en vermogenspositie van jou als eigenaar, de positie van je opvolger en een mogelijk notarieel afsplitsingstraject.

Vanwege de voortdurende onzekerheid over het voortbestaan van de BOR en de DSR adviseren wij je om een keuze voor een bedrijfsopvolging niet (onnodig) uit te stellen.

Meer weten?
Wil je meer informatie of heb je vragen? Bel of mail ons. We helpen je graag verder. 
Voor meer informatie met betrekking tot bedrijfsopvolging kun je hieronder het Stappenplan Bedrijfsopvolging downloaden.

Download - Stappenplan bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging

Geschreven door Peter op 11 september 2023.

Heb je naar aanleiding van dit artikel toch nog vragen?

peter@vlkadviseurs.nl
06 - 29 05 68 69

Gerelateerde blogs

7 maart 2017

Bedrijfsopvolging regelen bij (onverwacht) overlijden
Testament Familiestatuut

Het kan zo zijn dat je als ondernemer reeds plannen hebt gemaakt over de opvolging van het bedrijf. Je weet wie de beoogde opvolger is...

Bekijk

27 juni 2023

Bedrijfsopvolging volgens het driecirkelmodel
Bedrijfsopvolging

Een succesvolle opvolging binnen het familiebedrijf staat of valt bij een gedegen plan van aanpak. Een van de onderdelen die wij inzetten is het driecirkelmodel:...

Bekijk

24 augustus 2023

In 8 stappen naar een geslaagde bedrijfsopvolging: de bedrijfswaardering
Waardering

Wanneer je van plan bent om je familiebedrijf over te dragen aan de volgende generatie, is het noodzakelijk om de waarde van je bedrijf te...

Bekijk
Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven