Tijd voor de zomervakantie, wat moet u als ondernemer weten?

Tijd voor de zomervakantie, wat moet u als ondernemer weten?

17 juni 2021

Eindelijk is het weer tijd om met zomervakantie te gaan, steeds meer landen gaan open en het aantal besmettingen neemt af. Werknemers kunnen niet wachten tot dat het zover is, wellicht u ook! Het is tijd om nog een aantal zaken goed te regelen. 

Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli

Heeft u uw werknemers al geïnformeerd over het vervallen van de wettelijke vakantiedagen die ze hebben opgebouwd in 2020? Elk jaar komen deze dagen per 1 juli te vervallen, deze dagen zijn immers 1,5 jaar geldig, tenzij er iets anders is afgesproken). Het kan natuurlijk zijn dat door huidige coronatijd werknemers geen of minder vakantiedagen hebben opgenomen. Een aantal werknemers waren soms al vrij vanwege het sluiten van de bedrijven (coronamaatregel). 

Het zou dus kunnen zijn dat er nog een overschot aan wettelijke vakantiedagen is blijven staan, die op 1 juli aanstaande vervallen. Als werkgever kunt u een aantal dingen doen:

  1. Informeren. Als werkgever bent u verplicht uw werknemers te informeren dat de wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2021 komen te vervallen. Laat ze weten dat ze deze dagen moeten gaan opnemen. Doen ze dat niet dan zijn ze de verlofdagen kwijt. Wanneer de werknemers niet geïnformeerd worden dan kan het zo zijn dat de dagen niet vervallen, omdat u als werkgever verplicht bent ze te informeren (natuurlijk tijdig).
  2. Vervaltermijn verlengen: In sommige gevallen komt het helemaal niet uit dat werknemers op korte termijn hun wettelijke vakantiedagen gaan opmaken, misschien bent u als ondernemer net weer opgestart. U zou u medewerkers kunnen aanbieden
  3. om de vervaltermijn te verlengen tot bijvoorbeeld 31 december 2021 of langer.
  4. Was het door de hectiek van afgelopen jaar niet mogelijk om de wettelijke vakantiedagen uit 2020 niet op te nemen, dan hebben deze dagen geen vervaltermijn meer, maar verjaren deze dagen na vijf jaar, zoals bovenwettelijke vakantiedagen. Informeer u werknemers hier schriftelijk over. 

Er zijn ook altijd werknemers die niet graag verlof opnemen. Het is belangrijk dat u uw medewerkers laat weten dat u het belangrijk vindt dat ze verlof opnemen en genieten van vakantie en vrije tijd. Het is immers belangrijk om het welzijn van uw werknemers in stand te houden (bijvoorbeeld om overbelasting te voorkomen), maar ook voor het financiële plaatje van uw bedrijf. 

Wij krijgen met regelmaat het verzoek om wettelijke vakantiedagen uit te betalen, nu het saldo blijft open staan. Helaas mag dit niet, wettelijke vakantiedagen mogen alleen worden uitgekeerd aan het einde van het dienstverband. 

Vakantieplanning

De verwachting is dat veel mensen op vakantie gaan, dus ook uw werknemers. Hierdoor heeft u een beperkte bezetting. Stel dat er ook nog een aantal werknemers in verplichte quarantaine moeten, dit lijdt tot extra personeelstekorten. Wat kunt u doen?

  1. Vakantie-aanvraag: is er nog geen vakantieplanning of heeft niet iedereen zijn vakantie aangevraagd, informeer u werknemers nog naar de mogelijkheden. Hoeveel aaneengesloten vakantiedagen kan men nog opnemen? Welke periode is er nog beschikbaar? Werknemers kunnen vooraf rekening houden met de vakantieduur bij het boeken van een vakantie. Dit voorkomt teleurstellingen.
  2. Verplichting accorderen vakantieaanvraag: De werkgever moet zich wat betreft de vakantie van de werknemer houden aan de wensen van de werknemer, zo schrijft de wet voor. Als u als werkgever zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, dan zou u de aanvraag kunnen weigeren. Dit moet binnen twee weken na indiening van het verzoek. Na het verstrijken van deze termijn, is de vakantie overeenkomstig de wensen van de werknemer vastgesteld.
  3. De werkgever moet er wel voor zorgen dat een werknemer, als hij dat wil in een jaar ministens twee aaneengesloten weken vakantie kan opnemen. 

Reizen naar het buitenland

Helaas hebben we nog steeds te maken met risicogebieden als we naar het buitenland gaan. In sommige gevallen moet men in quarantaine gaan bij terugkomst. In de praktijk blijkt niet iedereen zich hieraan te houden. Het kabinet heeft daarom een wetsvoorstel ingediend dat mensen die uit een hoog risicogebied (code oranje) komen verplicht worden om in quarantaine te gaan. Die quarantaine duurt tien dagen, maar kan worden verkort als men na vijf dagen quarantaine negatief test op het coronavirus.
Wat houdt kort het voorstel in:

  1. Verplichte quarantaine: reizigers moeten als zij naar Nederland komen een verklaring bij zich hebben waarin reis-en contactgegevens staan en zijn zelf verantwoordelijk voor een geschikte quarantaine-accommodatie. Bij overtreding kan het leiden tot in ieder geval een bestuurlijke boete van € 435,- of een last van dwangsom afhankelijk van de situatie.
  2. De verplichting om over een negatieve testuitslag te beschikken als je met eigen vervoer naar Nederland reist uit hoog risicogebieden. Je kunt bij binnenkomst (met auto) gecontroleerd worden op bezit van een negatieve testuitslag. Als je per boot, trein of bus binnenkomst dan kun je gecontroleerd worden door de vervoerder. 

Wat betekent dit voor mijn werknemer?
Als werknemers dus op vakantie gaan naar een oranje gebied, kunnen zij, tenzij de mogelijkheid hebben om thuis te werken, minimaal vijf en maximaal 10 dagen niet werken nadat ze van vakantie zijn teruggekeerd. De vraag is dan, wie draait op voor deze extra vrije dagen? Om discussie hierover te voorkomen, is het goed om de medewerkers ruim van te voren duidelijk te maken welke regels gelden. Moeten werknemers extra vakantiedagen opnemen? Of wat als ze naar een geel gebied gaan en dat tijdens de vakantie oranje wordt? Als werknemers vooraf weten wat de consequenties zijn, dan staat de werkgever vele malen sterker in een discussie over wie voor de quarantainetijd opdraait. Werknemer kiest er in dat geval namelijk zelf voor om het risico te nemen. 

Ziek zijn tijdens de vakantie:

Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever (eventueel ook bij de arbodienst). Een werknemer moet een adres en/of telefoonnummer doorgeven waarop u hem kunt bereiken. In zijn vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren. Bijvoorbeeld de documentatie over de diagnose, het advies dat hij heeft gekregen en de verwachte ziekteduur. De werknemer neemt zo snel mogelijk weer contact met u op als hij weer in Nederland is, zodat u hem kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. 

Tip:

Informeer u medewerkers schriftelijk over het beleid bij reizen naar het buitenland en over het verzuimprotocol tijdens vakantie. Kunnen wij u helpen met het opstellen van een “vakantiebeleid”, of heeft een andere vragen over dit onderwerp. Neem gerust contact met ons op!

Salarisadministratie en salarisverwerking HRM advies

Geschreven door Kelly op 17 juni 2021.

Heb je naar aanleiding van dit artikel toch nog vragen?

kelly@vlkadviseurs.nl
0317 - 61 56 86

Gerelateerde blogs

16 oktober 2023

Einde tijdperk flexibele schil?
HRM advies

Onlangs is er een nieuwe wet in internetconsultatie gegaan, de Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten. Deze wet omvat twee belangrijke veranderingen die van invloed zijn...

Bekijk

15 maart 2023

Zo krijg je loyalere en meer betrokken medewerkers
Werving en Selectie HRM advies

De krapte op de arbeidsmarkt is ongetwijfeld ook een grote uitdaging voor jouw bedrijf. Je zet je beste beentje voor om actief nieuwe werknemers aan...

Bekijk

13 juni 2022

Sta je als werkgever open voor het introduceren van een vierdaagse werkweek?
HRM advies Rendementsadvies

Er wordt steeds meer over gesproken: een vierdaagse werkweek. Minder werken voor hetzelfde geld en toch hetzelfde doel behalen, dat is de gedachte achter deze...

Bekijk

7 april 2022

In dienst nemen van Oekraïense vluchtelingen
Werving en Selectie HRM advies

Begin februari werden we in Europa opgeschrikt doordat Rusland Oekraïne binnenviel. Als gevolg daarvan hebben miljoenen mensen huis en haard achtergelaten en zijn gevlucht naar...

Bekijk

5 november 2021

Verzuim versus krapte op de arbeidsmarkt
Salarisadministratie en salarisverwerking HRM advies

Veel werkgevers hebben te maken met één of meerdere vormen van verzuim. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor druk op de organisatie. Medewerkers moeten...

Bekijk

3 juni 2021

Voordelen van een vakantiebaantje!
Salarisadministratie en salarisverwerking HRM advies

De zomervakantie komt er weer aan en veel studenten en scholieren gaan op zoek naar een vakantiebaantje. Behalve dat dit een mooi zakcentje kan opleveren...

Bekijk

20 april 2021

Betrokken medewerkers
HRM advies

Betrokken medewerkers zijn belangrijk voor jouw bedrijf. Betrokken medewerkers zijn namelijk dé ambassadeurs van jouw bedrijf. En ambassadeurs delen positieve ervaringen. Daarom zijn ze van...

Bekijk

2 april 2021

Gelijke kansen bij werving en selectie
Werving en Selectie HRM advies

Iedereen kent het vast wel: even een vacaturetekst opstellen. In de praktijk zien we vaak een summiere tekst, een paar korte steekwoorden, of juist een...

Bekijk

24 februari 2021

Continuïteit
HRM advies Rendementsadvies

De huidige Covid-19 crisis levert bij veel bedrijven vragen op. En de belangrijkste waar men niet aan wil denken is discontinuïteit van de onderneming. Maar...

Bekijk

15 februari 2021

Waarin kunnen jouw werknemers zich nog ontwikkelen?
HRM advies

Weet jij wat je werknemers antwoorden als je vraagt waarin ze zich nog kunnen ontwikkelen? Deze vraag is onderdeel van personeelstevredenheid. Hieronder lees je enkele...

Bekijk

12 februari 2021

winsten privatiseren - verliezen socialiseren
Financiering HRM advies

Een paar weken geleden kwam ik ‘m weer tegen: winsten privatiseren en verliezen socialiseren . Een quote die bij mij is blijven hangen. Zo vreemd...

Bekijk

1 februari 2021

Hoeveel winst levert één extra medewerker jouw familiebedrijf op?
Rendementsadvies HRM advies

Stel dat de eerste weken van 2021 zo goed lopen, je de werkdrukte ziet toenemen en je een extra medewerker besluit te werven. Weet jij...

Bekijk

26 januari 2021

Werken op afstand
Accountancy HRM advies

Thuiswerken, al dan niet gedwongen, is aan de orde van de dag. Voor degenen die naar hun werkplek reizen, is het een verademing. Het zorgt...

Bekijk

5 januari 2021

Ben jij als ondernemer / bestuurder wel met de juiste dingen bezig?
Rendementsadvies Administratieve ondersteuning

Het is een goed teken wanneer je als ondernemer (samen met je personeel) druk bent. Maar wanneer je té druk bent, is het niet meer...

Bekijk

30 september 2020

Succesvolle overdracht van het familiebedrijf
Bedrijfsopvolging Familiestatuut

Het succes van bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf staat of valt met de voorbereiding. Omdat je rekening moet houden met veel verschillende factoren is het van...

Bekijk

20 juli 2020

Toekomstbestendig
Rendementsadvies HRM advies

Inmiddels zijn de schoolvakanties begonnen en start (binnenkort) voor velen de zomervakantie. Bedrijven hebben een collectieve zomervakantie, medewerkers gaan op vakantie en u als ondernemer...

Bekijk

9 juli 2020

Familiebedrijven in de coronacrisis
Bedrijfsopvolging HRM advies

Uit onderzoek (RSM-Nyenrode Familiebedrijven onderzoekspanel d.d. 9 april 2020) blijkt dat familiebedrijven die in 2019 winst hebben gemaakt, geen winst of zelfs verlies verwachten te...

Bekijk

28 mei 2020

Opleidingen te duur?
Werving en Selectie HRM advies

Uit onderzoek is gebleken dat familiebedrijven positief worden gewaardeerd door hun medewerkers. Eén aandachtspunt kwam toch wel naar voren, dit was het investeren in medewerkers....

Bekijk

9 maart 2020

Vermelding reden van ontslag
Ontslag HRM advies

Met ingang van 1 januari 2020 zijn er veel wetswijzigingen doorgevoerd. Eén van deze wetswijzigingen is de vermelding van reden voor ontslag. De minister van...

Bekijk

12 december 2019

Wat u nog moet doen voor het nieuwe jaar begint
Familiestatuut Jaarrekening

Van Lienden & Kooistra biedt u graag de VLK-Actiepunten-2019  aan. Wij hebben in deze digitale brochure enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2020 en andere...

Bekijk

31 oktober 2019

Familiebedrijf de beste werkgever?
Trainingen HRM advies

“De wederkerige loyaliteit die veel familiebedrijven en hun werknemers ervaren is goud waard.” Deze constatering volgt uit het onderzoeksrapport [1] van het Erasmus Centre for...

Bekijk

17 oktober 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Arbeidsovereenkomst HRM advies

In de media wordt al veel geschreven over de inhoud van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet moet ervoor zorgen dat er meer...

Bekijk

19 september 2019

Delegeren
HRM advies Administratieve ondersteuning

Als ondernemer ben je deze term vast wel eens vaker tegen gekomen: delegeren. Maar wat houdt dat nu precies in en, belangrijker nog, hoe doe...

Bekijk

5 september 2019

Stoppen met het familiebedrijf
HRM advies Familiestatuut

Uit een gezamenlijk onderzoek van het ECFB (Erasmus Centre For Family Business), BDO en de Rabobank blijkt dat de overlevingskans van een familiebedrijf significant minder...

Bekijk

22 augustus 2019

Conflicten, mogelijkheden voor verbeteringen!
HRM advies Accountancy

Waar verschillende partijen met verschillende belangen met elkaar omgaan, ontstaat er ruimte voor conflict. Conflicten zijn daarom ook een onvermijdelijk onderdeel binnen een familiebedrijf. Ze...

Bekijk

26 juni 2019

Familie-ondernemers leren met en van elkaar bij Familiebedrijvigheid
Ondernemingsvorm HRM advies

Duurzaam rendement Duurzaam rendement verbeteren in je familiebedrijf is het centrale thema van onze exclusieve training voor familieondernemers. Als je rendement wilt verbeteren moet je...

Bekijk

13 juni 2019

Is de bedrijfsopvolger er klaar voor?
Bedrijfsopvolging Familiestatuut

Een van de belangrijkste vragen in het opvolgingsproces binnen een familiebedrijf is of de bedrijfsopvolger geschikt is en de ambitie heeft om het bedrijf over...

Bekijk

28 mei 2019

Training Werken met Nmbrs
HRM advies Online salarissen

Vorige week woensdag werd de tweede Nmbrs-trainingsavond georganiseerd. Deze keer op onze vestiging in Barneveld. Ook nu weer een mooie opkomst! En wat hebben we...

Bekijk

2 mei 2019

Het binden en boeien van werknemers bij familiebedrijven
HRM advies Fiscale zaken

In een eerdere  blog  schreven we over het driecirkelmodel binnen het familiebedrijf. Het driecirkelmodel beschrijft kortgezegd de complexiteit van het familiebedrijf. Met het driecirkelmodel kan...

Bekijk

18 april 2019

Lentekriebels
Accountancy Rendementsadvies

De afgelopen dagen begint de lente weer te kriebelen. De temperatuur stijgt, de zon voel je weer branden en het blijft langer licht. De meeste...

Bekijk

4 april 2019

Time Management
HRM advies Rendementsadvies

Binnenkort start onze training voor (familie)ondernemers. Eén van de onderwerpen tijdens deze training is het plannen en organiseren van je familiebedrijf. Daarbij gaat het ook...

Bekijk

21 maart 2019

Strategisch plan voor het familiebedrijf
Rendementsadvies Bedrijfsopvolging

Een goede structuur, degelijke contracten, een technisch uitgewerkt opvolgingsplan… En toch gaan nog heel wat opvolgingen binnen familiebedrijven niet goed of kunnen beter. De oorzaak...

Bekijk

21 februari 2019

Ik doe mee!
Accountancy Familiestatuut

“Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.” Dat is een mooie quote,...

Bekijk

7 februari 2019

Werken áán het familiebedrijf
HRM advies Familiestatuut

Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is meer dan een bedrijf. Binnen een familiebedrijf werken meerdere generaties of familieleden met veel plezier en...

Bekijk

10 januari 2019

Vaderschapsverlof
Werving en Selectie HRM advies

Met ingang van 1 januari 2019 is het aantal vaderschapsverlofdagen (geboorteverlof) verhoogd van twee naar maximaal vijf dagen. Deze dagen kunnen opgenomen worden tot vier...

Bekijk

10 januari 2019

Van zaterdaghulp naar ondernemer in het familiebedrijf
Waardering Financiering

Veel opvolgers van een MKB familiebedrijf zijn al enige tijd binnen het bedrijf werkzaam voordat de eerste stappen worden gezet om het bedrijf (gedeeltelijk) over...

Bekijk

22 november 2018

Plannen en organiseren in het familiebedrijf
HRM advies

Effectief omgaan met tijd is vaak een hele uitdaging. Zowel ondernemers als medewerkers gaan steeds meer gebukt onder een zware werkdruk. Bekende oorzaken zijn de...

Bekijk

12 november 2018

Rendement door Strategie voor het familiebedrijf
HRM advies Rendementsadvies

Eén van de kenmerken van een familiebedrijf is de drive onder de ondernemers en hun medewerkers. Met elkaar wordt iedere dag gewerkt aan een mooi...

Bekijk

4 oktober 2018

Ondernemen, topsport?
HRM advies Accountancy

Voor degenen die het nog niet weten: ik ben liefhebber van wielrennen. Zomer en winter rijd ik mijn trainingstochten. En in het voorjaar staat de...

Bekijk

6 september 2018

Hoe leuk kan een bedrijfsoverdracht in de familiesfeer zijn!
Rendementsadvies Financiering

Als adviseurs voor het familiebedrijf begeleiden wij veel bedrijfsoverdrachten binnen de familiesfeer. Eén van de leuke aspecten is het contact met bedrijfsoverdrager, bedrijfsopvolger en zijn...

Bekijk

28 juni 2018

Hét familiebedrijf: hoe zit het ook alweer?
Bedrijfsopvolging HRM advies

Een tijdje terug ben ik gestart met de Leergang ‘Adviseur Familiebedrijven’. Hoewel de eigen praktijkervaring belangrijke bagage is voor de advisering van het familiebedrijf en...

Bekijk

17 mei 2018

Waar doen we het ook al weer voor?
Accountancy Trainingen

De titel van deze blog is afkomstig uit mijn LinkedIn-profiel. Daar moest ik aan denken toen ik het boekje “bullshit management” (ISBN 978 90 5261...

Bekijk

19 april 2018

Belangrijkste element bedrijfsoverdracht binnen de familie
HRM advies Bedrijfsopvolging

Als accountants en fiscalisten begeleiden wij veel bedrijfsoverdrachten in families. Hierin zijn wij niet uniek, dit gebeurt meer door collega’s in het land. Wat mij...

Bekijk

5 april 2018

Vitaliteit in het (familie)bedrijf
HRM advies Werving en Selectie

Wat heeft een sinaasappel te maken met communicatie? Het was allemaal te lezen in de blog van collega Henk van Ginkel , die vorige maand...

Bekijk

23 maart 2018

Bedrijfsopvolging is pas het begin!
HRM advies Ondernemingsvorm

Menig familiebedrijf krijgt te maken met bedrijfsopvolging . Over bedrijfsopvolging hebben wij al meerdere blogs geschreven. Bedrijfsopvolging voelt voor veel families als een hobbel die...

Bekijk

1 maart 2018

Jouw talent in het familiebedrijf
Familiestatuut HRM advies

Opgroeiend in een ondernemersgezin zat ik middenin een familiebedrijf. Ons familiebedrijf, inmiddels bedrijven, is al zo'n 150 jaar in de familie. Ooit gestart door een...

Bekijk

22 februari 2018

Communicatie in het familiebedrijf
HRM advies Familiestatuut

In familiebedrijven werken familieleden samen, soms met werknemers, en onderhouden ze relaties met mensen buiten het bedrijf. Verschillen in leeftijd, in belangstelling en betrokkenheid, in...

Bekijk

1 februari 2018

Boeien en binden
Rendementsadvies HRM advies

In een vorig blog maakte ik een opmerking over maakbaarheid. Die term kwam weer boven toen ik het boekje met de prikkelende titel “De Geluksfabriek”...

Bekijk

11 januari 2018

De kracht van het familiebedrijf bij werving en selectie
Werving en Selectie HRM advies

Wist u dat 55% van de ondernemingen in Nederland een familiebedrijf is? Dat betekent dat familiebedrijven voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de werkgelegenheid...

Bekijk

16 november 2017

Samenwerken binnen de familie
HRM advies Familiestatuut

Een belangrijk kenmerk van een familiebedrijf is dat meerdere familieleden met elkaar samenwerken binnen één onderneming. Een goede samenwerking leidt in het algemeen tot meer...

Bekijk

28 september 2017

Tips voor het voeren van een beoordelingsgesprek!
Salarisadministratie en salarisverwerking HRM advies

November en december zijn de maanden van de beoordelingsgesprekken. Beoordelingsgesprekken gaan over het functioneren van een werknemer over het afgelopen jaar. Hieraan kunnen consequenties worden...

Bekijk

13 september 2017

Doel bereikt?
Accountancy Online diensten en ICT

U leest het op onze website: wij helpen u om uw doelen te bereiken. Dat is mooi, maar hoe dan? U loopt zich dagelijks warm...

Bekijk
Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven