Voortbestaan bedrijfsopvolgingsregelingen onzeker

19 mei 2021

Inleiding

Bij de overgang van aandelen in een vennootschap – hierna ga ik uit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kortweg: bv – door middel van schenking of vererving, kunnen twee heffingen van toepassing zijn. Allereerst geldt hier het aanmerkelijk belangtarief van 26,9% (2021) in de inkomstenbelasting (box 2). De andere heffing die van toepassing kan zijn, is de schenk- of erfbelasting met een tarief van 10% tot 20% voor de overgang van aandelen van ouders naar kinderen. Voor de beide heffingen kent de fiscale wetgeving een bedrijfsopvolgingsregeling: de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting. De bedrijfsopvolgingsregelingen bestaan om de continuïteit van familiebedrijven te borgen bij opvolging. Hierna ga ik ervan uit dat ouder de aandelen in een bv aan kinderen overdragen. De over te dragen aandelen worden gehouden in een holding-bv die 100% van de aandelen in de werk-bv houdt waarin de onderneming wordt gedreven. Hierop zijn uiteraard verschillende varianten mogelijk, bijvoorbeeld dat het bedrijfspand van waaruit de onderneming gedreven wordt, in een tussenholding-bv is ondergebracht. 

Meer weten over de toekomst van de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling)? Op 19 januari 2023 organiseren wij een familietafel rond dit thema. Bekijk hier meer informatie over het programma en aanmelden

Doorschuifregeling in de inkomstenbelasting

Bij de toepassing van de doorschuifregeling hoeven de ouders bij overdracht van de aandelen in de bv de inkomstenbelastingclaim van 26,9% niet te betalen. Het overnemende kind neemt de toekomstige belastingschuld over door overname van de kostprijs van de overdrager. Bij de toepassing van de doorschuifregeling is er dus geen sprake van afstel van de inkomstenbelasting, maar wordt de heffing ervan uitgesteld. Hiervoor gelden wel specifieke voorwaarden. Van belang is dat het gaat om het schenken of vererven van aandelen in een bv waarin een onderneming wordt gedreven (er moet sprake zijn van ondernemingsvermogen). Voor schenkingen geldt bovendien de aanvullende eis dat de verkrijger ten minste drie jaar werknemer in het bedrijf moet zijn geweest. 

Bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting

Indien de aandelen in de bv vererven of geschonken worden, is ook schenk- of erfbelasting verschuldigd. Als de vererving of schenking van aandelen ziet op een vennootschap waarin een onderneming aanwezig is, is de schenking of vererving, onder voorwaarden fiscaal vrijgesteld. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • dat het een schenking of vererving van ondernemingsvermogen betreft; en
  • dat de schenker of erflater de aandelen respectievelijk vijf jaren of één jaar in bezit heeft; en
  • dat de opvolger de onderneming tenminste vijf jaren voortzet. 

Als aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, is een verkrijging van aandelen voor de eerste € 1.119.845 (2021) voor 100% vrijgesteld. Indien de waarde van de verkrijging meer bedraagt dan € 1.119.845, is het meerdere voor 83% vrijgesteld. Over het niet vrijgestelde bedrag, wat dus in situaties met een omvangrijke waarde neerkomt op 17%, is vervolgens 10% tot 20% schenk- of erfbelasting verschuldigd. Per saldo komt dit hiermee uit op een effectieve heffing van 1,7% (10% over 17%) tot 3,4% (20% over 17%). 

Toekomst doorschuifregeling en bedrijfsopvolgingsregeling

In een eerder geschreven blog heb ik het ‘Bouwstenenrapport’ al genoemd. Het traject ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ is een ambtelijk traject geweest zonder politieke sturing met als doel om uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het nieuwe kabinet. In het ‘Bouwstenenrapport’ spraken ambtenaren van Financiën over de bedrijfsopvolgingsreling van een ‘cadeau-effect’, omdat een groot deel van de fiscale faciliteiten overbodig zou zijn om de continuïteit van bedrijven te waarborgen. Uit recent intern onderzoek van de Belastingdienst zou namelijk blijken dat bij 75% van de onderzochte nalatenschappen voldoende vrije middelen aanwezig waren om ook zonder de bedrijfsopvolgingsregeling de erfbelasting over het ondernemingsvermogen te betalen. In het rapport ‘Bouwstenenrapport’ adviseren de ambtenaren daarom toelating tot de faciliteiten scherper af te bakenen en de tegemoetkomingen te versoberen. 

KPMG deed samen met FBNed, de vereniging van familiebedrijven, en de Stichting Familie Onderneming onderzoek onder ruim tweehonderd familiebedrijven. Het onderzoek suggereert dat er na afschaffing van de doorschuifregeling en de bedrijfsopvolgingsregeling in slechts 20% van de geval voldoende vrij vermogen is om de heffingen over het verkregen ondernemingsvermogen vanuit privé te betalen. Dit komt doordat familiebedrijven in tegenstelling tot niet-familiebedrijven relatief veel winst in de onderneming houden. Hierdoor lijkt het vermogen bij veel familieondernemers uit ondernemingsvermogen te bestaan en niet uit vrij vermogen.   

Uit het onderzoek volgt dat bijna 80% van de respondenten van plan is om in de komende tien jaar (een deel van) de aandelen over te dragen aan de volgende generatie. De mogelijke afschaffing van de doorschuifregeling en de bedrijfsopvolgingsregeling zullen leiden tot een verzwaring van de belastingdruk van maximaal 3,4% in de huidige situatie tot ruim 41,5%. 

De doorschuifregeling en de bedrijfsopvolgingsregeling in een nieuw kabinet

De politieke partijen in het kabinet Rutte III stonden (gematigd) positief tegenover de doorschuif- en bedrijfsopvolgingsregeling. Nu de Tweede Kamerverkiezingen twee maanden achter ons liggen, moet worden geconstateerd dat de formatie van een nieuw kabinet nog niet wilt vlotten. Zo wankel als het onderlinge vertrouwen is in politiek Den Haag om tot een nieuw kabinet te komen, zo onzeker lijkt de toekomst van de belastingfaciliteiten voor bedrijfsopvolging. Het lijkt immers geen twijfel te lijden dat de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting een onderdeel van het formatieproces zullen worden. De linkse partijen in de Tweede Kamer willen de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting bij bedrijfsopvolging afschaffen en morrelen eveneens aan de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting bij de overdracht van ondernemingsvermogen. En hoewel de coalitiepartijen van Rutte III na de Tweede Kamerverkiezingen weliswaar 78 zetels hebben behaald, heeft D66 - de op een na grootste partij bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 - ook een versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling in het verkiezingsprogramma staan. 

Hoe verder?

Het is niet ondenkbaar – en mogelijk zelfs waarschijnlijk – dat de doorschuifregeling en de bedrijfsopvolgingsregeling versoberd worden. Om hierop voor te sorteren zullen familieondernemers mogelijk eerder dan gedacht het familiebedrijf (gedeeltelijk) wensen over te dragen aan de volgende generatie, al naar gelang dit passend is, om op deze wijze alsnog gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. 

De adviseurs van Van Lienden & Kooistra hebben geruime ervaring in het begeleiden van bedrijfsoverdrachten van familiebedrijven. Onze adviseurs treden hierbij graag op als sparringpartners die begrijpen met welke vraagstukken familieondernemers worstelen. Wij denken mee, praten met alle betrokkenen, adviseren en durven te zeggen waar het op staat. Daarbij blijven we natuurlijk ook scherp meedenken over de financiële situatie van het familiebedrijf en adviseren we over onder meer de bedrijfsvorm en de waardering. 

Start op tijd met een goede voorbereiding. Dan zorgen wij ervoor dat de overdracht straks efficiënt en fiscaal en financieel zo gunstig mogelijk verloopt. Dat is toch wat u wilt?

Bedrijfsopvolging

Meer informatie?

Drs. Arjan Pul RB Belastingadviseur Ontmoet Arjan

Gerelateerde blogs

20 juni 2022

‘’Hé Jacco, wat bespreek jij allemaal tijdens zo’n jaarrekeningbespreking?’’
Bedrijfsopvolging Jaarrekening

Een vraag die ik regelmatig krijg. Daarop zou ik heel uitgebreid op kunnen reageren met termen als liquiditeit, solvabiliteit, productiviteit, structuuroptimalisatie, continuïteit en ga zo...

Bekijk

28 januari 2022

Ontstentenis en belet (huh?)
Bedrijfsopvolging Werving en Selectie

In onze dagelijkse accountancypraktijk komen we de term ‘ontstentenis en belet’ in ieder geval één keer per jaar tegen. Dat is bij de algemene vergadering...

Bekijk

20 december 2021

Feestdagen
Financiering Estate planning

Zo aan het einde van het jaar staan ze weer voor de deur; de feestdagen. U heeft vast onze kerstwens al voorbij zien komen op...

Bekijk

26 mei 2021

Succesvolle overdracht van het familiebedrijf
Fiscale zaken Familiestatuut

Het succes van bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf staat of valt met de voorbereiding. Omdat je rekening moet houden met veel verschillende factoren is het van...

Bekijk

30 april 2021

Aandachtspunten bij het familiebedrijf
Belastingaangiften Ondernemingsvorm

Onlangs verscheen een bericht van de NOS dat grote familiebedrijven bang zijn voor het verliezen van belastingvoordeel. Het belastingvoordeel waar de NOS op doelt is...

Bekijk

16 april 2021

Financiering van het familiebedrijf binnen de familie
Rendementsadvies Bedrijfsopvolging

Bij een bedrijfsopvolging binnen de familie komt het vaak voor dat de oud-eigenaar de overname of de onderneming (gedeeltelijk) financiert. Voor zowel de onderneming als...

Bekijk

24 maart 2021

De familie-V.O.F.
Ondernemingsvorm Fiscale zaken

Geactualiseerd op 15 november 2022 Familiebedrijven worden in verschillende rechtsvormen uitgeoefend. Een BV-structuur wordt vaak toegepast vanuit fiscaal oogpunt of wanneer de risico’s toenemen. Wilt...

Bekijk

26 januari 2021

Familiestatuut
Familiestatuut Fiscale zaken

Eerder schreven we al over het familiestatuut ( volg deze link ). Het familiestatuut kan helpen om familie en bedrijf goed op elkaar af te...

Bekijk

30 september 2020

Succesvolle overdracht van het familiebedrijf
Familiestatuut HRM advies

Het succes van bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf staat of valt met de voorbereiding. Omdat je rekening moet houden met veel verschillende factoren is het van...

Bekijk

20 juli 2020

Toekomstbestendig
Ondernemingsvorm Rendementsadvies

Inmiddels zijn de schoolvakanties begonnen en start (binnenkort) voor velen de zomervakantie. Bedrijven hebben een collectieve zomervakantie, medewerkers gaan op vakantie en u als ondernemer...

Bekijk

9 juli 2020

Familiebedrijven in de coronacrisis
Bedrijfsopvolging HRM advies

Uit onderzoek (RSM-Nyenrode Familiebedrijven onderzoekspanel d.d. 9 april 2020) blijkt dat familiebedrijven die in 2019 winst hebben gemaakt, geen winst of zelfs verlies verwachten te...

Bekijk

5 maart 2020

Bedrijfsoverdracht binnen het familiebedrijf
Bedrijfsopvolging Familiestatuut

Een bedrijfsoverdracht regelen binnen een familiebedrijf is één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming. Bij sommige familiebedrijven ligt dat anders. Sommige...

Bekijk

6 februari 2020

Aandachtspunten voor het familiebedrijf
Estate planning Testament

Familie en bedrijf zijn vaak sterk met elkaar verweven. Zoals we al eerder schreven in onze blogs vormen de onderneming, eigendom en familie de kern...

Bekijk

19 december 2019

Familie en Kerst
Bedrijfsopvolging Accountancy

Kerst is het familiefeest bij uitstek. Maar waarom is juist kerst een familiefeest? En wat zegt het over je als je alles opzij zet om...

Bekijk

5 september 2019

Stoppen met het familiebedrijf
Familiestatuut Ondernemingsvorm

Uit een gezamenlijk onderzoek van het ECFB (Erasmus Centre For Family Business), BDO en de Rabobank blijkt dat de overlevingskans van een familiebedrijf significant minder...

Bekijk

26 juni 2019

Familie-ondernemers leren met en van elkaar bij Familiebedrijvigheid
Testament HRM advies

Duurzaam rendement Duurzaam rendement verbeteren in je familiebedrijf is het centrale thema van onze exclusieve training voor familieondernemers. Als je rendement wilt verbeteren moet je...

Bekijk

13 juni 2019

Is de bedrijfsopvolger er klaar voor?
Bedrijfsopvolging HRM advies

Een van de belangrijkste vragen in het opvolgingsproces binnen een familiebedrijf is of de bedrijfsopvolger geschikt is en de ambitie heeft om het bedrijf over...

Bekijk

16 mei 2019

Samenwerken
Familiestatuut Trainingen

In een familiebedrijf met een wat kleinere omvang werk je vaak nauw samen met familieleden. Mensen die je kennen, weten wat ze aan je hebben,...

Bekijk

4 april 2019

Time Management
Trainingen HRM advies

Binnenkort start onze training voor (familie)ondernemers. Eén van de onderwerpen tijdens deze training is het plannen en organiseren van je familiebedrijf. Daarbij gaat het ook...

Bekijk

21 maart 2019

Strategisch plan voor het familiebedrijf
Trainingen Bedrijfsopvolging

Een goede structuur, degelijke contracten, een technisch uitgewerkt opvolgingsplan… En toch gaan nog heel wat opvolgingen binnen familiebedrijven niet goed of kunnen beter. De oorzaak...

Bekijk

11 maart 2019

Bedrijfswaardering
Estate planning Financiering

Om de verhoudingen onderling goed te houden is het naast de persoonlijke aspecten van groot belang om de zakelijke belangen van het bedrijf en de...

Bekijk

21 februari 2019

Ik doe mee!
HRM advies Rendementsadvies

“Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.” Dat is een mooie quote,...

Bekijk

7 februari 2019

Werken áán het familiebedrijf
Familiestatuut Rendementsadvies

Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is meer dan een bedrijf. Binnen een familiebedrijf werken meerdere generaties of familieleden met veel plezier en...

Bekijk

25 januari 2019

Conflicten binnen een familiebedrijf
Bedrijfsopvolging Accountancy

Niets zo vervelend als een conflict binnen een familiebedrijf. Het betekent namelijk niet alleen een zakelijk conflict maar tevens met familieleden. Hoe voorkom je nu...

Bekijk

10 januari 2019

Van zaterdaghulp naar ondernemer in het familiebedrijf
Bedrijfsopvolging Jaarrekening

Veel opvolgers van een MKB familiebedrijf zijn al enige tijd binnen het bedrijf werkzaam voordat de eerste stappen worden gezet om het bedrijf (gedeeltelijk) over...

Bekijk

21 december 2018

Balans privé en zakelijk in het familiebedrijf
Fiscale zaken Familiestatuut

Bij familiebedrijven lopen zakelijk en privé vaak door elkaar heen. Dat zorgt enerzijds voor verbondenheid en kracht, maar het kan ook voor spanning en onduidelijk...

Bekijk

29 november 2018

Waarom familiebedrijven zo leuk zijn!
Familiestatuut Fonds voor gemene rekening

Waarom familiebedrijven zo leuk zijn! Het runnen van een familiebedrijf is een complexe zaak. Hoogleraar Randel Carlock is ervan overtuigd dat ze meer waarde creëren...

Bekijk

4 oktober 2018

Ondernemen, topsport?
Bedrijfsopvolging Accountancy

Voor degenen die het nog niet weten: ik ben liefhebber van wielrennen. Zomer en winter rijd ik mijn trainingstochten. En in het voorjaar staat de...

Bekijk

6 september 2018

Hoe leuk kan een bedrijfsoverdracht in de familiesfeer zijn!
Accountancy Bedrijfsopvolging

Als adviseurs voor het familiebedrijf begeleiden wij veel bedrijfsoverdrachten binnen de familiesfeer. Eén van de leuke aspecten is het contact met bedrijfsoverdrager, bedrijfsopvolger en zijn...

Bekijk

9 augustus 2018

De continuïteit van het familiebedrijf
Bedrijfsopvolging Financiering

Als familiebedrijf wil je graag je ondernemingsdoelen realiseren. Op weg naar je doelen kom je allerlei obstakels en bedreigingen tegen.  Onderzoek laat zien dat ondernemers...

Bekijk

13 juli 2018

Simpel werkt het best
Bedrijfsopvolging Familiestatuut

Bij het adviseren van familiebedrijven zijn meerdere benaderingen mogelijk. Sommige adviseurs gaan als detectives op zoek naar de oorzaken van de problemen. Zij geloven dat...

Bekijk

28 juni 2018

Hét familiebedrijf: hoe zit het ook alweer?
Familiestatuut Bedrijfsopvolging

Een tijdje terug ben ik gestart met de Leergang ‘Adviseur Familiebedrijven’. Hoewel de eigen praktijkervaring belangrijke bagage is voor de advisering van het familiebedrijf en...

Bekijk

17 mei 2018

Waar doen we het ook al weer voor?
Bedrijfsopvolging Trainingen

De titel van deze blog is afkomstig uit mijn LinkedIn-profiel. Daar moest ik aan denken toen ik het boekje “bullshit management” (ISBN 978 90 5261...

Bekijk

2 mei 2018

Passievruchten in het familiebedrijf….
Financiering Trainingen

Het merk Optimel biedt drinkyoghurt in speciale familieverpakking. De combinatie van passievrucht in een familiepak prikkelde mijn gedachten. Binnen een familiebedrijf wordt namelijk met veel...

Bekijk

19 april 2018

Belangrijkste element bedrijfsoverdracht binnen de familie
Trainingen Werving en Selectie

Als accountants en fiscalisten begeleiden wij veel bedrijfsoverdrachten in families. Hierin zijn wij niet uniek, dit gebeurt meer door collega’s in het land. Wat mij...

Bekijk

23 maart 2018

Bedrijfsopvolging is pas het begin!
Bedrijfsopvolging Ondernemingsvorm

Menig familiebedrijf krijgt te maken met bedrijfsopvolging . Over bedrijfsopvolging hebben wij al meerdere blogs geschreven. Bedrijfsopvolging voelt voor veel families als een hobbel die...

Bekijk

22 februari 2018

Communicatie in het familiebedrijf
Familiestatuut Accountancy

In familiebedrijven werken familieleden samen, soms met werknemers, en onderhouden ze relaties met mensen buiten het bedrijf. Verschillen in leeftijd, in belangstelling en betrokkenheid, in...

Bekijk

8 februari 2018

Opvolging binnen het familiebedrijf in de praktijk
Fonds voor gemene rekening Familiestatuut

‘Onze wens is dat ons bedrijf binnen de familie overgaat naar onze zoon en dochter, waarbij overgang naar onze schoondochter en schoonzoon niet aan de...

Bekijk

25 januari 2018

Rendementsverbetering binnen het familiebedrijf
Rendementsadvies Trainingen

Wanneer heb je een goed resultaat behaald? De antwoorden die op deze vraag worden gegeven wijken erg van elkaar af…. Ik geef een paar voorbeelden: ...

Bekijk

18 januari 2018

Bedrijfsoverdracht binnen de familie via een Commanditair Vennootschap
Accountancy Bedrijfsopvolging

Bedrijfsoverdracht is een belangrijk thema binnen familiebedrijven. Zo hebben we onlangs een bedrijfsoverdracht afgerond via een Commanditaire Vennootschap (CV) . In deze mooie opdracht oefenden...

Bekijk

5 januari 2018

Onroerend goed - drempel voor opvolging?
Bedrijfsopvolging Vastgoed

Familiebedrijven kunnen te maken krijgen met bedrijfsopvolging. Maar is het financieel gezien wel haalbaar dat kinderen het bedrijf overnemen? Het aanwezige onroerend goed kan de...

Bekijk

14 december 2017

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanuit fiscaal perspectief
Belastingaangiften Bedrijfsopvolging

In het eerdere artikel van 30 november 2017 kon u lezen wat de wijzigingen zijn in het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018. In het...

Bekijk

23 november 2017

Ruzie in de familie… of toch net niet?
Bedrijfsopvolging Familiestatuut

Onenigheid komt snel. En vaak sneller dan dat ze gaat. En soms komt ze uit onverwachte hoek. Maakbaarheid – je zou het ook controle kunnen...

Bekijk

16 november 2017

Samenwerken binnen de familie
HRM advies Familiestatuut

Een belangrijk kenmerk van een familiebedrijf is dat meerdere familieleden met elkaar samenwerken binnen één onderneming. Een goede samenwerking leidt in het algemeen tot meer...

Bekijk

9 november 2017

Het Familiefonds, een fonds met voordelen
Fonds voor gemene rekening Bedrijfsopvolging

Een familiefonds kan voor familiebedrijven diverse voordelen hebben. Het kan gebruikt worden in het kader van estate planning, uit privacyoverwegingen maar ook vanuit het oogpunt...

Bekijk

2 november 2017

Het familiestatuut bij familiebedrijven. Voorkomen is beter dan genezen.
Bedrijfsopvolging Familiestatuut

Het familiestatuut bij familiebedrijven zorgt voor harmonie in de familie en voor continuïteit van het familiebedrijf. Ondernemen in een familiebedrijf is een uitdaging. Diverse zakelijke...

Bekijk

26 oktober 2017

Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging Familiestatuut

Opvolging in het familiebedrijf: begin er op tijd mee! Bijna 70% van de Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf en leveren daarbij een belangrijke bijdrage aan...

Bekijk

20 oktober 2017

Opvolging in het familiebedrijf: begin er op tijd mee!
Waardering Familiestatuut

Bijna 70% van de Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf en levert daarbij een belangrijke bijdrage aan de economie. Uit onderzoek blijkt dat slechts 30% van...

Bekijk

15 september 2017

Overdracht aandelen vastgoed-BV binnen familie: let op de vrijstellingen!
Schenken en erven Ondernemingsvorm

In de rechtspraak doet zich de laatste tijd steeds vaker de situatie voor dat een rechter zich heeft uitgelaten over de vraag of de schenking...

Bekijk

26 juli 2017

Een betrokken familie bij het familiebedrijf
Familiestatuut Vastgoed

Net voor de zomervakantie maakten we weer een mooie bijeenkomst mee  in de woonkamer van de eigenaren van een familiebedrijf. De aanleiding voor deze bijeenkomst  ...

Bekijk

7 maart 2017

Fiscus kijkt mee bij waardering familiebedrijf
Waardering Bedrijfsopvolging

De waardering van het familiebedrijf is vanuit fiscaal oogpunt een hot issue. De Belastingdienst kijkt namelijk kritisch mee met de waarderingsmethodiek die is toegepast en...

Bekijk

7 maart 2017

Financiering van het familiebedrijf door familie
Bedrijfsopvolging Belastingaangiften

Bij een bedrijfsopvolging binnen de familie komt het vaak voor dat de oud-eigenaar de overname of de onderneming (gedeeltelijk) financiert. Voor zowel de onderneming als...

Bekijk

7 maart 2017

Het belang van een familiebijeenkomst voor zakelijke belangen
Familiestatuut Bedrijfsopvolging

Er zijn verschillende omstandigheden waarbij de belangen van het familiebedrijf de persoonlijke belangen van de gezins- of familieleden raken. Voorbeelden hiervan zijn de bedrijfsopvolging of...

Bekijk

7 maart 2017

Bedrijfsopvolging regelen bij (onverwacht) overlijden
Bedrijfsopvolging Testament

Het kan zo zijn dat je als ondernemer reeds plannen hebt gemaakt over de opvolging van het bedrijf. Je weet wie de beoogde opvolger is...

Bekijk

7 maart 2017

Sociaal verzekerd of niet?
Salarisadministratie en salarisverwerking Bedrijfsopvolging

Als zelfstandige ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals ziektewet,  uitkering bij werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Veel zelfstandige ondernemers dekken een deel van deze risico’s...

Bekijk

7 maart 2017

Kind in de zaak... In loondienst of?
Ondernemingsvorm Familiestatuut

We kwamen het pas tegen. De met succes opgestarte eenmanszaak groeit sneller dan gedacht. Naast de man die de onderneming startte was ook zijn vrouw...

Bekijk
Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven