Sociaal verzekerd of niet?

Sociaal verzekerd of niet?

7 maart 2017

Als zelfstandige ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals ziektewet,  uitkering bij werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Veel zelfstandige ondernemers dekken een deel van deze risico’s af middels een persoonlijke verzekering. Als je hiervoor niets geregeld hebt kan langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid tot flinke financiële problemen leiden.

In beginsel ben je als ondernemer niet sociaal verzekerd als je niet tegen je wil ontslagen kunt worden. Hiervan is sprake als je als bestuurder/ aandeelhouder beslissende zeggenschap hebt binnen de algemene vergadering van aandeelhouders

Hoe zit dit binnen een familiebedrijf?

BV-structuur

Familieleden als die als aandeelhouder en bestuurder betrokken zijn bij het bedrijf zijn niet sociaal verzekerd. Dit geldt ook voor minderheidsaandeelhouders ,mits 70% van de aandelen in bezit zijn van familieleden.

Voorbeeld:

Het aandelenkapitaal van Family BV is als volgt verdeeld:

- Vader: 60%

- Zoon Ad: 20%

- Zoon Bas: 20%

Vader, Ad en Bas zijn allen bestuurder van Family B.V. In principe zouden Ad en Bas door vader ontslagen kunnen worden en zou je kunnen veronderstellen dat Ad en Bas verplicht sociaal verzekerd zijn. Aangezien het kapitaal voor meer dan 70% in bezit is van familieleden en Ad en Bas ook bestuurder zijn wordt er echter geen gezagsverhouding verondersteld en zijn Ad en Bas op grond hiervan niet sociaal verzekerd.

Stel dat Ad en Bas wel aandeelhouder maar geen bestuurder van Family BV zijn. In dat geval worden Ad en Bas als gewone werknemers aangemerkt en zijn zij wel  verplicht sociaal verzekerd.

Om onaangename verrassingen te voorkomen is het erg belangrijk om binnen een samenwerkingsverband of familiebedrijf goed te inventariseren of er bij alle betrokken personen wel of geen sprake is van sociale verzekeringsplicht. Ook is het van belang om met elkaar duidelijke afspraken te maken over hoe er binnen het bedrijf wordt omgegaan met doorbetalen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zodat alle betrokkenen een zorgvuldige afweging kunnen maken over het afdekken van persoonlijke (financiële) risico’s.

Binnen de BV-structuur is de aandeelhoudersovereenkomst een geschikt middel om afspraken hierover vast te leggen.

Vennootschap onder Firma

Binnen een vennootschap onder firma (VOF) zijn alle vennoten per definitie niet sociaal verzekerd. De VOF-overeenkomst is in dit geval een geschikt middel om afspraken over wel of niet verzekeren vast te leggen. Dit geldt ook voor het uitbetalen van privé-onttrekkingen en de gevolgen voor de winstdeling tijdens periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Binnen de BV-structuur zijn er mogelijkheden om op het gebied van sociale verzekeringsplicht te sturen. Iedere situatie is uniek en er bestaat volgens ons dan ook geen standaard oplossing. Dit vraagt om maatwerk-advisering waarbij het bedrijfsbelang en persoonlijke belangen zorgvuldig afgewogen moeten worden.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Ondernemingsvorm Fiscale zaken

Geschreven door Radjes op 7 maart 2017.

Heb je naar aanleiding van dit artikel toch nog vragen?

radjes@vlkadviseurs.nl
(M) 06 - 33 75 30 32

Gerelateerde blogs

7 maart 2017

Sociaal verzekerd of niet?
Fiscale zaken Ondernemingsvorm

Als zelfstandige ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals ziektewet,  uitkering bij werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Veel zelfstandige ondernemers dekken een deel van deze risico’s...

Bekijk

15 september 2017

Overdracht aandelen vastgoed-BV binnen familie: let op de vrijstellingen!
Testament Bedrijfsopvolging

Komt de schenking of vererving van aandelen in een vastgoed-BV wel of niet in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting, de overdrachtsbelasting en de...

Bekijk
Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven