Bedrijfsoverdracht binnen de familie via een Commanditair Vennootschap

Bedrijfsoverdracht is een belangrijk thema binnen familiebedrijven. Zo hebben we onlangs een bedrijfsoverdracht afgerond via een Commanditaire Vennootschap (CV) . In deze mooie opdracht oefenden vader, moeder en zoon een onderneming uit als Vennootschap onder Firma (V.O.F.). 

Vader en moeder waren na verloop van jaren zover dat zij graag de onderneming geheel aan hun zoon wilden overdragen om zelf wat rustiger aan te doen. De overdracht moest bij voorkeur zonder belastingheffing plaatsvinden. Tegelijkertijd was het een wens dat vader en moeder de overdracht naar zoon zelf zouden financieren, én dat zij het onroerend goed zelf wilden behouden en dit aan hun zoon wilden verhuren als pensioeninkomsten. In deze situatie paste het uitstekend om de overdracht via een CV-constructie te realiseren. 

Vader en moeder zijn de stille vennoten en zoon is de beherend vennoot. Vader en moeder financieren de onderneming, doordat zij het kapitaal in de onderneming laten zitten en krijgen hier een vergoeding voor. Vader en moeder hadden dit kapitaal ook aan de onderneming kunnen onttrekken. Gezien de wens van beide partijen wilde men de onderneming graag op deze wijze financieren. Het onroerend goed vormt voor vader en moeder buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. 

Het mooie aan zo’n constructie is dat bij vererving de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van toepassing is op het onroerend goed. Dit houdt in, dat indien het onroerend goed vererft naar de zoon die het bedrijf voortzet, dit zonder belastingheffing kan plaatsvinden. Dit bespaart veel erfbelasting. Uiteraard moet het testament van vader en moeder hier wel op aangepast worden.

Zo is met het uitdenken van deze constructie, het goed opstellen van een CV-overeenkomst, het goed informeren van de betrokkenen maar ook van de overige kinderen, de overdracht van de onderneming binnen de familie op een harmonieuze wijze afgerond. 

Ook met bedrijfsoverdracht binnen uw familiebedrijf te maken? Wij zijn ervaren adviseurs voor het familiebedrijf en staan graag voor u klaar! 

Peter Kooistra AA

adviseur

peter@vlkadviseurs.nl

 

Neem direct contact op
Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait
Donderdag 16 april 2020

Actueel

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen...

Lees verder
Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga
Donderdag 17 januari 2019

Actueel

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang als de bv daardoor verarmt...

Lees verder
Waarderen onderneming en waarde Cryptocurrency
Donderdag 15 februari 2018

Blog

Regelmatig worden wij verzocht om de waarde van een onderneming te bepalen. In een (ver)kooptraject is deze waarde zelden of nooit de prijs die u voor uw...

Lees verder
Bedrijfsoverdracht binnen de familie via een Commanditair Vennootschap
Donderdag 18 januari 2018

Blog

Bedrijfsoverdracht is een belangrijk thema binnen familiebedrijven. Zo hebben we onlangs een bedrijfsoverdracht afgerond via een Commanditaire Vennootschap (CV) . In deze mooie opdracht oefenden vader, moeder...

Lees verder
Onroerend goed - drempel voor opvolging?
Vrijdag 05 januari 2018

Blog

Familiebedrijven kunnen te maken krijgen met bedrijfsopvolging. Maar is het financieel gezien wel haalbaar dat kinderen het bedrijf overnemen? Het aanwezige onroerend goed kan de waarde van...

Lees verder
Van eenmanszaak naar ‘familiebedrijf’ V.O.F.
Vrijdag 20 oktober 2017

Blog

Vaak starten ondernemingen als eenmanszaak. In veel gevallen werkt de partner van deze ondernemer mee in de onderneming. Werkzaamheden van de partner kunnen bijvoorbeeld het voeren van...

Lees verder
Post Image
Fiscus kijkt mee bij waardering familiebedrijf
Dinsdag 07 maart 2017

Blog

De waardering van het familiebedrijf is vanuit fiscaal oogpunt een hot issue. De Belastingdienst kijkt namelijk kritisch mee met de waarderingsmethodiek die is toegepast  en de uitkomst...

Lees verder
Post Image
Sociaal verzekerd of niet?
Dinsdag 07 maart 2017

Blog

Als zelfstandige ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals ziektewet,  uitkering bij werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Veel zelfstandige ondernemers dekken een deel van deze risico’s af middels...

Lees verder