Het Familiefonds, een fonds met voordelen

Een familiefonds kan voor familiebedrijven diverse voordelen hebben. Het kan gebruikt worden in het kader van estate planning, uit privacyoverwegingen maar ook vanuit het oogpunt van veiligheid.

Wat is een familiefonds eigenlijk? Een familiefonds is een fonds voor gemene rekening (FGR). Het is een vorm van een beleggingsfonds waarbij de beleggers in feite betrokkenen zijn en in het bezit zijn van participaties. Het fonds is geen rechtspersoon en kan ´opgericht´ worden door slechts het ondertekenen van een overeenkomst. Notariële tussenkomst is niet vereist. Er zijn twee varianten, een open en een gesloten fonds.

Bij een open FGR zijn de participatiebewijzen in het fonds in principe vrij verhandelbaar. Participatiebewijzen zijn vrij verhandelbaar als voor de verkoop/overdacht van de participatiebewijzen niet de toestemming van alle betrokkenen is vereist. De fiscale behandeling van een open FGR is nagenoeg gelijk aan die van de BV of NV. Met andere woorden: u krijgt te maken met vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en dividendbelasting. Toch kan er sprake zijn van een aanzienlijke belastingbesparing ten opzichte van de heffing in box 3 in de inkomstenbelasting. Dit omdat alleen het daadwerkelijke rendement belast wordt en niet een fictief rendement zoals in box 3.

Als de participatiebewijzen niet vrij verhandelbaar zijn is er sprake van een gesloten FGR. In dat geval worden de participatiebewijzen naar aandeel in de FGR belast in de inkomstenbelasting in box 3 (bij natuurlijke personen) of voor de vennootschapsbelasting (bij een BV/NV).

Ook in het kader van estate planning (overdracht en behoud van (familie)vermogen) kan een familiefonds worden overwogen. Hierdoor kan vermogen aan bijvoorbeeld kinderen worden overgedragen, zonder dat daarbij de beschikkingsmacht (lees: zeggenschap) aan hen wordt overgedragen. Voordelen zijn: beheersbaarheid van het vermogen, bijeenhouden van het vermogen en het makkelijk in porties schenken van vermogen (namelijk per participatiebewijs). Een ander belangrijk voordeel is dat eventuele waardevermeerdering toekomt aan de participatiehouders. Indien de participatiehouders (voor een deel) uit de kinderen bestaat hoeft over dat deel geen erfbelasting meer betaald worden.

Kortom, er zijn diverse voordelen te behalen voor het familiebedrijf bij oprichting van een Familiefonds!

De adviseurs van Van Lienden & Kooistra kunnen u adviseren bij het opzetten van een famliefonds, neem contact met ons op voor verdere informatie.

Peter Kooistra AA

Peter Kooistra AA

Adviseur

peter@vlkadviseurs.nl

 

 

Neem direct contact op
Onroerend goed - drempel voor opvolging?
Vrijdag 05 januari 2018

Blog

Familiebedrijven kunnen te maken krijgen met bedrijfsopvolging. Maar is het financieel gezien wel haalbaar dat kinderen het bedrijf overnemen? Het aanwezige onroerend goed kan de waarde van...

Lees verder
Het Familiefonds, een fonds met voordelen
Donderdag 09 november 2017

Blog

Een familiefonds kan voor familiebedrijven diverse voordelen hebben. Het kan gebruikt worden in het kader van estate planning, uit privacyoverwegingen maar ook vanuit het oogpunt van veiligheid....

Lees verder