De fiscale voordelen van investeringen in vastgoed

In de praktijk zien we dat steeds flexibeler wordt omgegaan met de aanschaf en de huur van vastgoed. Het is goed om vooraf te realiseren als ondernemer, ook binnen het familiebedrijf, wat de mogelijkheden zijn van afschrijving op vastgoed.

Fiscaal afschrijven op vastgoed
Wanneer zakelijke kosten door een ondernemer in één keer ten laste van de fiscale winst kunnen worden gebracht, levert dit voor belastingplichtigen een liquiditeitsvoordeel op. Wanneer het vastgoed niet bestemd is voor de omzet (dus geen voorraad betreft), is er fiscaal in principe sprake van een bedrijfsmiddel. Vastgoed wat bestemd is voor de verhuur zal doorgaans gekwalificeerd worden als bedrijfsmiddel. Bedrijfsmiddelen moeten worden geactiveerd en hier kan vervolgens jaarlijks op worden afgeschreven. De afschrijvingskosten worden dan over meerdere jaren verspreid.

Beperking afschrijving op vastgoed
Wettelijk mag ten hoogste 20% per jaar op vastgoed, dat als bedrijfsmiddel is aangemerkt, worden afgeschreven. Dit betekent dat de fiscale levensduur minimaal vijf jaar is. Daarnaast geldt er voor vastgoed een extra afschrijvingsbeperking. De afschrijving op gebouwen wijkt af van de afschrijving op andere bedrijfsmiddelen.

De hoogte van de afschrijving hangt af van de gebruiksduur van het pand. Meestal is de gebruiksduur van een pand 30 tot 50 jaar.

  • Er dient rekening gehouden met een restwaarde van het pand. Dit is de waarde die het pand heeft aan het einde van de gebruiksduur.
  • Er mag niet worden afgeschreven over grond.
  • Er mag niet verder worden afgeschreven wanneer de bodemwaarde van het pand is bereikt.

De afschrijving wordt berekend over de aanschafwaarde van het pand. Dit is de koopsom inclusief de aankoopkosten van het pand. Als er recht bestaat op aftrek van btw worden de kosten opgenomen in de aanschafwaarde exclusief btw. Als er geen recht bestaat op aftrek van de btw dan dienen de aankoopkosten inclusief de btw te worden opgenomen. Aankoopkosten zijn bijvoorbeeld: 

  • notariskosten 
  • makelaarskosten 
  • overdrachtsbelasting 

Bij het fiscaal afschrijven op vastgoed staat het begrip “bodemwaarde” centraal. Fiscaal is het slechts mogelijk om tot de bodemwaarde van het vastgoed af te schrijven. De bodemwaarde is gekoppeld aan de jaarlijks door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van het vastgoed.

Voor vastgoed dat wordt verhuurd aan derden (gebouw ter belegging), bedraagt de bodemwaarde 100% van de WOZ-waarde. Dit betekent dat tot maximaal de WOZ-waarde van het vastgoed mag worden afgeschreven. Zodra deze grens is bereikt is verdere afschrijving fiscaal niet meer toegestaan.

Voor ieder ander gebouw - dit wordt ook wel aangemerkt als vastgoed in eigen gebruik - geldt 50% van de WOZ-waarde als bodemwaarde. Op vastgoed dat niet wordt verhuurd aan derden kan fiscaal dus meer worden afgeschreven.

Uit het op 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ blijkt dat de afschrijvingsmogelijkheden voor gebouwen in eigen gebruik beperkt wordt tot 100% van de WOZ-waarde in plaats van tot nu toe 50% zoals hiervoor is beschreven.

Over andere aan vastgoed gerelateerde investeringen en afschrijving is meer te melden. Daarover een volgende keer. De adviseurs van Van Lienden & Kooistra kunnen u ter zake met raad en daad bij staan. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Jaap van Lienden

Adviseur

jaap@vlkadviseurs.nl

 

Neem direct contact op
4 tips voor het indienen van de btw-aangifte
Dinsdag 01 oktober 2019

Blog

Het is weer oktober en misschien is het voor jou als ondernemer ook tijd om de btw-aangifte in te dienen. In deze blog geef ik vier tips...

Lees verder
Hotel de Sterrenberg onderneming van het jaar 2018 Ede
Lees verder
Waarderen onderneming en waarde Cryptocurrency
Donderdag 15 februari 2018

Blog

Regelmatig worden wij verzocht om de waarde van een onderneming te bepalen. In een (ver)kooptraject is deze waarde zelden of nooit de prijs die u voor uw...

Lees verder
Verbouw kantoorpand tot woning
Donderdag 25 januari 2018

Actueel

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief van de overdrachtsbelasting is 6%. Voor woningen geldt een lager tarief...

Lees verder
Onroerend goed - drempel voor opvolging?
Vrijdag 05 januari 2018

Blog

Familiebedrijven kunnen te maken krijgen met bedrijfsopvolging. Maar is het financieel gezien wel haalbaar dat kinderen het bedrijf overnemen? Het aanwezige onroerend goed kan de waarde van...

Lees verder
De fiscale voordelen van huurdersinvesteringen in vastgoed
Donderdag 21 december 2017

Blog

In deze blog hebben wij informatie gegeven hoe investeringen in vastgoed behandeld kunnen worden en welke regels er zijn met betrekking tot de afschrijving. Deze keer iets over...

Lees verder
Huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018
Donderdag 30 november 2017

Blog

Aanleiding In september 2013 presenteerden de politieke partijen D66, PvdA en VVD een initiatiefwetsvoorstel voor een wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Deze politieke partijen beoogden met de indiening...

Lees verder
Het familiestatuut bij familiebedrijven. Voorkomen is beter dan genezen.
Donderdag 02 november 2017

Blog

Het familiestatuut bij familiebedrijven zorgt voor harmonie in de familie en voor continuïteit van het familiebedrijf.Ondernemen in een familiebedrijf is een uitdaging. Diverse zakelijke en emotionele aspecten...

Lees verder
Van eenmanszaak naar ‘familiebedrijf’ V.O.F.
Vrijdag 20 oktober 2017

Blog

Vaak starten ondernemingen als eenmanszaak. In veel gevallen werkt de partner van deze ondernemer mee in de onderneming. Werkzaamheden van de partner kunnen bijvoorbeeld het voeren van...

Lees verder
De fiscale voordelen van investeringen in vastgoed
Donderdag 12 oktober 2017

Blog

In de praktijk zien we dat steeds flexibeler wordt omgegaan met de aanschaf en de huur van vastgoed. Het is goed om vooraf te realiseren als ondernemer,...

Lees verder
Overdracht aandelen vastgoed-BV binnen familie: let op de vrijstellingen!
Vrijdag 15 september 2017

Blog

In de rechtspraak doet zich de laatste tijd steeds vaker de situatie voor dat een rechter zich heeft uitgelaten over de vraag of de schenking of vererving...

Lees verder
Een betrokken familie bij het familiebedrijf
Woensdag 26 juli 2017

Blog

Net voor de zomervakantie maakten we weer een mooie bijeenkomst mee  in de woonkamer van de eigenaren van een familiebedrijf. De aanleiding voor deze bijeenkomst  was  de...

Lees verder
Huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018
Donderdag 29 juni 2017

Actueel

Aanleiding In september 2013 presenteerden de politieke partijen D66, PvdA en VVD een initiatiefwetsvoorstel voor een wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Deze politieke partijen beoogden met de indiening...

Lees verder