Update box 3: komt de compensatie er nog?

Update box 3: komt de compensatie er nog?

6 mei 2022

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de box 3-heffing in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Naar aanleiding hiervan schreef ik in een eerdere blog dat mogelijk recht op compensatie bestaat indien u te veel belasting over uw spaar- en beleggingsgelden heeft betaald. Op dat moment was nog niet duidelijk hoe de compensatie precies zal gebeuren.

Inmiddels is een en ander met betrekking tot de compensatie wel bekend geworden. Het kabinet heeft besloten om op dit moment alleen compensatie toe te kennen indien u over de belastingjaren 2017 tot en met 2020 tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen de heffing in box 3 en over de jaren 2021 en 2022.

Heeft u geen bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3, dan moet worden gewacht op een uitspraak van de Hoge Raad in een andere procedure, die in het najaar van 2022 wordt verwacht.

Wat wordt gecompenseerd?

Het kabinet heeft gekozen om alleen heffing over spaargelden te compenseren. De heffing over beleggingen blijft ongewijzigd. U krijgt compensatie waarbij het spaargeld wordt belast op basis van de werkelijk behaalde rendement in plaats van een forfaitaire rendement van 4%. De laatste jaren was de werkelijke behaalde rendement op spaargelden (bijna) 0% of moest er zelfs negatieve rente worden betaald.

Heeft u recht op compensatie, dan hoeft u zelf geen actie te ondernemen. De Belastingdienst zal zorgdragen voor een automatische uitbetaling.

Uitgangspunten voor de compensatie en de uitbetaling. Hoe en wanneer?

  1. 2017 tot en met 2020: u heeft tijdig bezwaar gemaakt en de aanslag inkomstenbelasting over de betreffende jaren staat op de datum van de uitspraak van de Hoge Raad (24 december 2021) definitief vast. Uitbetaling van de compensatie zal plaatsvinden tussen 1 juli en 4 augustus 2022.
  2. 2017 tot en met 2020: uw aanslag inkomstenbelasting over de betreffende jaren staat op de datum van de uitspraak van de Hoge Raad (24 december 2021) nog niet definitief vast. Uitbetaling van de compensatie zal plaatsvinden vanaf medio september 2022.
  3. 2017 tot en met 2020: uw aangifte inkomstenbelasting is nog niet gevolgd door een aanslag. Uitbetaling van de compensatie zal plaatsvinden vanaf medio oktober 2022.
  4. 2021: Bij het opleggen van een definitieve aanslag naar aanleiding van de ingediende aangifte inkomstenbelasting 2021 wordt de compensatie wel meegenomen. Uitbetaling van het compensatiebedrag zal vanaf augustus 2022 plaatvinden.
  5. 2022: mogelijk heeft u begin dit jaar een voorlopige aanslag 2022 ontvangen. In deze voorlopige aanslag is wellicht nog geen rekening gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad. Voor die gevallen biedt de Belastingdienst een tijdelijke invorderingspauzemaatregel aan.
  6. 2023 en 2024: Voor deze jaren wordt overbruggingswetgeving voorbereid, waarbij de heffing in box 3 tijdelijk zal worden gebaseerd op de gekozen compensatiemethode.
  7. Vanaf 2025 moet er een nieuw stelsel voor box 3 gaan gelden.

Heeft u een vraag over de compensatie van box 3 of hulp nodig?

Neem gerust contact op met Radjes. Specifieke gevallen kunnen we altijd bespreken.

Bekijk hier de laatste update over de compensatie box 3-regeling, planning en uitbetaling

Fiscale zaken Belastingaangiften

Geschreven door Radjes op 6 mei 2022.

Heb je naar aanleiding van dit artikel toch nog vragen?

radjes@vlkadviseurs.nl
(M) 06 - 33 75 30 32

Gerelateerde blogs

19 april 2022

Heeft u te veel belasting in box 3 betaald?
Fiscale zaken Belastingaangiften

Mogelijk heeft u te veel belasting betaald over uw bank- en spaartegoeden (box 3)? De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 namelijk geoordeeld dat...

Bekijk

6 mei 2022

Update box 3: komt de compensatie er nog?
Belastingaangiften Fiscale zaken

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de box 3-heffing in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de...

Bekijk

27 mei 2022

Compensatie box 3-heffing: hoe pakt dat voor u uit?
Fiscale zaken Belastingaangiften

De Belastingdienst heeft een compensatieregeling opgesteld om de teveel afgedragen box 3-belasting terug te betalen.  Aan wie? Voorlopig krijgen alleen de mensen een compensatie die...

Bekijk

29 augustus 2022

Start compensatie box 3: planning en uitbetaling
Fiscale zaken Belastingaangiften

In een eerder blog heeft u kunnen lezen dat op 24 december 2021 de Hoge Raad geoordeeld heeft dat de berekening van de box 3-heffing...

Bekijk
Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven