Compensatie box 3-heffing: hoe pakt dat voor u uit?

Compensatie box 3-heffing: hoe pakt dat voor u uit?

27 mei 2022

De Belastingdienst heeft een compensatieregeling opgesteld om de teveel afgedragen box 3-belasting terug te betalen. 

Aan wie?

Voorlopig krijgen alleen de mensen een compensatie die de afgelopen jaren bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-belasting. Daarnaast krijgen de mensen die over de jaren 2017 tot en met 2020 nog geen definitieve aanslag hebben gehad een compensatie. De Belastingdienst is niet verplicht om ook de mensen die geen bezwaar hebben gemaakt te compenseren. Dit heeft de Hoge Raad op vrijdag 20 mei 2022 beslist. Op Prinsjesdag zal duidelijk worden of ook deze groep mensen alsnog een compensatie krijgt.

Hoe?

De Belastingdienst gaat opnieuw de belasting berekenen. Ze gaan daarbij uit van de spaarvariant, waardoor er meer wordt aangesloten bij de werkelijkheid. Er komt een onderscheid tussen spaargeld en overige bezittingen. Spaargeld wordt belast op grond van de gemiddelde rente op spaargeld. De overige bezittingen worden belast op grond van het gemiddelde rendement van de afgelopen jaren. Voor schulden wordt uitgegaan van de gemiddelde rente op hypotheekschulden. Als uit de herberekening blijkt dat teveel belasting is betaald, dan wordt dit bedrag automatisch gecompenseerd.    

Wanneer?  

De Belastingdienst heeft een tijdlijn opgesteld wie wanneer compensatie krijgt. Vanaf juli 2022 begint de Belastingdienst met het uitbetalen van de compensaties. Allereerst krijgen de bezwaarmakers een reactie. Dit ziet dan op de jaren 2017 tot en met 2021. Vanaf augustus 2022 worden alle aangiften inkomstenbelasting over het jaar 2021 behandeld. Medio september en oktober worden de voorlopige aanslagen van de jaren 2017 tot en met 2020 alsnog definitief gemaakt.

Wat doet VLK?

VLK heeft voor haar klanten de afgelopen jaren geen bezwaar gemaakt tegen de box 3-heffing. Dit naar aanleiding van de visies van de beroepsorganisaties die niet hadden verwacht dat de rechter ooit zou beslissen dat de box 3-heffing onrechtvaardig was. Alle belastingplichtigen bij wie nog geen definitieve aanslag is opgelegd over de jaren 2017 tot en met 2020 krijgen automatisch een compensatie van de Belastingdienst. Voor de overige belastingplichtigen is het afwachten tot Prinsjesdag of ook deze groep een compensatie krijgt. Tot nu toe heeft de staatssecretaris een compensatie voor niet-bezwaarmakers niet uitgesloten.

De komende tijd wordt het ook duidelijk hoe de herberekening precies moet plaatsvinden. Als dat bekend is, zal VLK voor de klanten met box 3-vermogen kijken of het voor hen voordelig is om het box 3-vermogen te herverdelen tussen de partners. Mogelijk wordt het belastingvoordeel hierdoor vergroot. We zullen dan de aangifte inkomstenbelasting 2021 opnieuw indienen bij de Belastingdienst.

Bekijk hier de laatste update over de compensatie box 3-regeling, planning en uitbetaling

Belastingaangiften Fiscale zaken Vraag van de week

Geschreven door Radjes op 27 mei 2022.

Heb je naar aanleiding van dit artikel toch nog vragen?

radjes@vlkadviseurs.nl
(M) 06 - 33 75 30 32

Gerelateerde blogs

19 april 2022

Heeft u te veel belasting in box 3 betaald?
Belastingaangiften Fiscale zaken

Mogelijk heeft u te veel belasting betaald over uw bank- en spaartegoeden (box 3)? De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 namelijk geoordeeld dat...

Bekijk

6 mei 2022

Update box 3: komt de compensatie er nog?
Belastingaangiften Fiscale zaken

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de box 3-heffing in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de...

Bekijk

27 mei 2022

Compensatie box 3-heffing: hoe pakt dat voor u uit?
Belastingaangiften Fiscale zaken

De Belastingdienst heeft een compensatieregeling opgesteld om de teveel afgedragen box 3-belasting terug te betalen.  Aan wie? Voorlopig krijgen alleen de mensen een compensatie die...

Bekijk

29 augustus 2022

Start compensatie box 3: planning en uitbetaling
Fiscale zaken Belastingaangiften

In een eerder blog heeft u kunnen lezen dat op 24 december 2021 de Hoge Raad geoordeeld heeft dat de berekening van de box 3-heffing...

Bekijk
Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven