Start compensatie box 3: planning en uitbetaling

Start compensatie box 3: planning en uitbetaling

29 augustus 2022

In een eerder blog heeft u kunnen lezen dat op 24 december 2021 de Hoge Raad geoordeeld heeft dat de berekening van de box 3-heffing in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Dit betekent dat de box 3-heffing op grond van het werkelijk behaalde rendement moet plaatsvinden.

Naar aanleiding hiervan heeft het kabinet besloten om spaarders te compenseren middels een nieuwe berekening van de box 3-heffing.

De compensatie gebeurt grotendeels automatisch. U hoeft in de meeste gevallen dus zelf geen actie te ondernemen.

In dit blog vertelt Radjes hoe de nieuwe box 3-heffing wordt berekend en wanneer de compensatie wordt uitbetaald.

Nieuwe berekening box 3-heffing

Bij de oude box 3-berekening werd geen werkelijke verdeling gemaakt tussen sparen en beleggen. Bestond het box 3-vermogen alleen uit spaargelden, dan toch ging de Belastingdienst ervan uit dat een deel hiervan tot beleggingen behoorde.

Bij de nieuwe berekening gaat de Belastingdienst uit van de werkelijke verdeling tussen spaargeld en beleggingen zoals aangegeven in de aangifte. Bij de nieuwe box 3-berekening gebruikt de Belastingdienst rendementen die dichtbij de werkelijke rendementspercentages liggen. 

Percentages nieuwe box 3-berekening

Uitbetaling compensatie

Inmiddels is de Belastingdienst gestart met de uitbetaling van compensatie met betrekking tot de box 3-belastingheffing. De compensatie zal in fasen uitgevoerd worden en geldt voor de volgende doelgroepen:

  1. 2017 tot en met 2020: u heeft tijdig bezwaar gemaakt en de aanslag inkomstenbelasting over de betreffende jaren staat op de datum van de uitspraak van de Hoge Raad (24 december 2021) definitief vast. Uitbetaling van de compensatie is reeds gestart. Mogelijk heeft u al een bericht van de Belastingdienst ontvangen.
  2. 2017 tot en met 2020: uw aanslag inkomstenbelasting over de betreffende jaren staat op de datum van de uitspraak van de Hoge Raad (24 december 2021) nog niet definitief vast. Uitbetaling van de compensatie zal vanaf september 2022 volgen. U hoeft zelf geen actie te ondernemen
  1. 2017 tot en met 2020: uw aangifte inkomstenbelasting is nog niet gevolgd door een aanslag. Uitbetaling van de compensatie zal vanaf oktober 2022 volgen. U hoeft zelf geen actie te ondernemen

Aangifte inkomstenbelasting 2021

Bij het opleggen van een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 wordt rekening gehouden met de nieuwe box 3-berekening. Als de nieuwe box 3-heffing lager is dan de oude box 3-heffing, zal dit leiden tot een compensatie. Is de nieuwe box 3-heffing hoger dan de oude box 3-heffing, dan blijft de oude in stand.

In beide gevallen hoeft u niets te doen. U ontvangt tussen 22 augustus en 31 december 2022 automatisch een bericht van de Belastingdienst.

Controle aanslag door Van Lienden & Kooistra

De verlaging van het box 3-heffing kan gevolgen hebben voor andere onderdelen in de aangifte, zoals verdeling van de gezamenlijk grondslag sparen en beleggen tussen fiscaal partners of voor aftrek van specifieke zorgkosten en giften.

Van Lienden & Kooistra controleert de nieuwe opgelegde aanslagen van haar klanten. Is in uw geval voordelig het box 3-vermogen te herverdelen, dan wordt contact met u opgenomen.

Compensatie voor niet bezwaarmakers

De Hoge Raad oordeelde eerder dat het kabinet juridisch niet verplicht is om deze groep belastingplichtigen te compenseren. Op dit moment is het nog niet duidelijk of ook aan deze doelgroep rechtsherstel wordt geboden. Naar verwachting zal het kabinet met Prinsjesdag met een reactie komen.

Heeft u nog een vraag over de compensatie van box 3?

Neem gerust contact op met Radjes. Specifieke gevallen kunnen we altijd bespreken.

Belastingaangiften Fiscale zaken

Geschreven door Radjes op 29 augustus 2022.

Heb je naar aanleiding van dit artikel toch nog vragen?

radjes@vlkadviseurs.nl
(M) 06 - 33 75 30 32

Gerelateerde blogs

19 april 2022

Heeft u te veel belasting in box 3 betaald?
Fiscale zaken Belastingaangiften

Mogelijk heeft u te veel belasting betaald over uw bank- en spaartegoeden (box 3)? De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 namelijk geoordeeld dat...

Bekijk

6 mei 2022

Update box 3: komt de compensatie er nog?
Fiscale zaken Belastingaangiften

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de box 3-heffing in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de...

Bekijk

27 mei 2022

Compensatie box 3-heffing: hoe pakt dat voor u uit?
Fiscale zaken Belastingaangiften

De Belastingdienst heeft een compensatieregeling opgesteld om de teveel afgedragen box 3-belasting terug te betalen.  Aan wie? Voorlopig krijgen alleen de mensen een compensatie die...

Bekijk

29 augustus 2022

Start compensatie box 3: planning en uitbetaling
Belastingaangiften Fiscale zaken

In een eerder blog heeft u kunnen lezen dat op 24 december 2021 de Hoge Raad geoordeeld heeft dat de berekening van de box 3-heffing...

Bekijk
Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven