Kind in de zaak... In loondienst of?

We kwamen het pas tegen. De met succes opgestarte eenmanszaak groeit sneller dan gedacht. Naast de man die onderneming startte was ook zijn vrouw al volop voor de onderneming aan het werk. De zoon van de ondernemer was werkzaam in dezelfde sector maar was in loondienst bij een ander bedrijf. Vader, moeder en zoon zagen het wel zitten om de krachten te bundelen maar hoe kan dit het beste geregeld worden? In eerste instantie werd gedacht aan een dienstverband. Na doorvragen bleek echter dat de zoon veel meer geïnteresseerd was in ondernemen. Het is echter ook geen optie om elkaar structureel in te huren. De uitkomst werd in dit geval de Vennootschap onder Firma (VOF). Aandachtpunten hierbij zijn onder andere: waardering van het vermogen van de inbrengers, gebruik en genot van onroerend goed, verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de winstverdeling. Om het compleet te maken is het dan ook beter om meteen maar aandacht te schenken aan mogelijke arbeidsongeschiktheid en hoe je met elkaar omgaat als je de VOF weer wilt ontbinden. Deze afspraken kunnen goed worden vastgelegd in een VOF-overeenkomst die precies aansluit bij deze situatie. Wilt u ook eens sparren over uw samenwerkingsverband of oude contracten nog eens tegen het licht houden? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Neem direct contact op