Het einde van de jubelton

Het einde van de jubelton

21 maart 2022

Geactualiseerd op 4 juli 2022.

2022, de laatste mogelijkheid om belastingvrij een ton te schenken

Onlangs is bekend geworden dat er een einde komt aan het belastingvrij schenken van de jubelton. Na 2022 is het niet meer mogelijk om belastingvrij eenmalig een bedrag van circa € 100.000, door inflatiecorrectie inmiddels verhoogd naar € 106.671 in 2022, te schenken voor de eigen woning.

Als u nog van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u in 2022 actie ondernemen. Volgend jaar kunt u nog maar € 27.231 belastingvrij schenken in plaats van € 106.671.

Eerder schreef Rosianne Nobel een blog over de voorwaarden en mogelijkheden van de jubelton. In dit artikel vertelt zij over de huidige regeling, voorwaarden en mogelijkheden.

Gebruik jubelton 

De genoemde schenkingsmogelijkheid wordt ook wel de 'jubelton' genoemd. Het oorspronkelijke doel van deze schenkingsvrijstelling was dat huizenkopers minder hoge hypotheken zouden aangaan. Alhoewel uit steeds meer onderzoeken blijkt dat wie de zogenaamde jubelton geschonken krijgt, ook meer kan bieden op de woningmarkt.

Gezien de huidige schaarste op de woningmarkt is het niet onlogisch dat de jubelton juist gebruikt wordt voor de verhoging van een bod in plaats van voor het aangaan van een minder hoge hypotheek.

Voorwaarden waaraan de jubelton moet voldoen

De belastingvrije schenking voor een koopwoning, oftewel de jubelton, is gebonden aan een aantal voorwaarden. Het is niet een kwestie van een geldbedrag overmaken. 

Ten eerste maakt het niet uit wie de schenker en wie de ontvanger zijn. Ieder willekeurig persoon kan aan een willekeurige derde een belastingvrije schenking van maximaal € 106.671 (2022) doen. Dat kan een ouder zijn die schenkt aan een (klein)kind of aan diens partner, of een oom aan een neef.

Belangrijk is om te beseffen dat fiscale partners als één persoon worden beschouwd, zowel bij de schenker als bij de ontvanger. Het is dus niet zo dat zowel een vader als een moeder beiden een jubelton aan hun kind en diens partner kunnen schenken. Dit zou resulteren in het overhevelen van vier ton. Het verkrijgen van vier ton is wel op een andere manier mogelijk, door jubeltonnen van verschillende schenkers te ontvangen die geen fiscaal partner van elkaar zijn.

Een familierelatie is niet vereist, maar komt in de regel wel vaak voor.

De ontvanger, of de partner daarvan, moet een leeftijd tussen de 18 en de 40 jaar hebben én het geld moet gebruikt worden voor de eigen woning. Bijvoorbeeld voor de aankoop van de eigen woning, een verbouwing van de eigen woning, het aflossen van een hypotheek op de eigen woning of het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

De hoogte en wijze van schenken

Het geldbedrag hoeft niet het maximale bedrag van € 106.671 te zijn. Het mag uiteraard ook een lager bedrag zijn. Daarnaast hoeft u het bedrag ook niet in één keer te schenken. U kunt het ook verspreiden over een periode van maximaal drie jaar.

Wel is het van belang dat de ontvanger in dat geval drie keer opnieuw schenkingsaangifte doet. Ook moet het geld na de schenking binnen drie jaar daadwerkelijk aan de eigen woning besteed zijn. Bij de laatste besteding van het geschonken geldbedrag mag de ontvanger inmiddels ouder zijn dan 40 jaar.

Verhoogde belastingvrije schenking voor de eigen woning vervangt alle andere vrijstellingen

Een belangrijk punt van aandacht is dat de verhoogde belastingvrije schenking voor de eigen woning in de plaats komt van alle andere vrijstellingen. Het is dus van belang dat de ontvanger of diens partner niet eerder een schenking op grond van een 'verhoogde vrijstelling' van de betreffende schenker hebben ontvangen.

Denk bijvoorbeeld aan een belastingvrije schenking voor de eigen woning, een dure studie (indien de schenking afkomstig is van de ouders) of een belastingvrije schenking die de ontvanger vrij mocht besteden (indien de schenking afkomstig is van de ouders). Er moet dus gecontroleerd worden van welke verhoogde vrijstellingen al eerder gebruik is gemaakt.

Vrij besteedbaar deel jubelton

Binnen de schenkingsvrijstelling van de jubelton is ook nog een 'vrij besteedbaar deel'. De jubelton hoeft dus niet helemaal gebruikt te worden voor de eigen woning. Bij een door een ouder geschonken jubelton mag een bedrag ter grootte van de eenmalig verhoogde vrijstelling, namelijk € 27.231 (in 2022), vrij worden besteed. Het resterende bedrag moet dan wél aan de eigen woning besteed worden.

Als de schenking, afkomstig van de ouders, uitgekeerd wordt over een periode van drie jaar, dan mag alleen in het eerste jaar € 27.231 (in 2022) vrij besteed worden. Het overige gedeelte moet aan de eigen woning zijn besteed. In jaar 2 en jaar 3 mag men van het geschonken bedrag in verband met de eigen woning € 5.677 (in 2022) vrij besteden. Indien de gespreide schenking in verband met de jubelton afkomstig is van een ander persoon dan een ouder, dan kan men slechts € 2.274 (in 2022) in jaar 1, 2 en 3 aan iets anders besteden dan aan de eigen woning.

Andere aandachtspunten jubelton

Een punt van aandacht is dat gescheiden ouders binnen deze regeling ook gezien worden als ‘partners’. Het is daardoor niet zo dat bij gescheiden ouders een kind (of diens partner) twee keer de jubelton kan ontvangen. Wat wel mogelijk is, is dat één persoon van meerdere schenkers een belastingvrije schenking in verband met de eigen woning ontvangt. Daaraan is geen limiet gebonden. Alleen aan de hoogte van de schenking is een beperking gesteld.

Verder is het belangrijk om goed op te letten aan wie er geschonken wordt en op welke naam de woning staat waaraan het geld besteed wordt. Indien bijvoorbeeld aan een kind geschonken wordt en het geld wordt gebruikt voor de verbouwing van de woning die op naam van diens partner staat die ouder is dan 40 jaar, dan is de schenking belast. 

Binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarbinnen de schenking ontvangen is, moet de ontvanger aangifte schenkbelasting doen. Ook moet er aangegeven worden van welke vrijstelling er gebruik gemaakt wordt.

Heeft u een vraag over belastingvrij schenken?

Heeft u niet de financiële middelen om € 106.671 aan uw kind of iemand anders te schenken, maar wilt u toch een bepaald persoon tegemoet komen? Dan kunt u altijd een ander bedrag schenken, bijvoorbeeld € 50.000.

Daarnaast kunt u ook gebruik maken van andere schenkingsvrijstellingen. De voorwaarden hiervan hangen af van uw relatie tot de ontvanger, welke vrijstelling al benut is en het doel van het geld. Of lees onze blog over het belastingvrij vermogen overdragen aan de volgende generatie. 

Kortom: vooralsnog zijn er tal van mogelijkheden. Voor vragen of advies staat Radjes Ramharakh graag voor u klaar. 

Belastingaangiften Schenken en erven Fiscale zaken

Geschreven door Radjes op 21 maart 2022.

Heb je naar aanleiding van dit artikel toch nog vragen?

radjes@vlkadviseurs.nl
(M) 06 - 33 75 30 32

Gerelateerde blogs

1 juli 2021

Waarom een testament noodzakelijk is
Belastingaangiften Testament

In de praktijk kom ik vaak testamenten bij onze cliënten tegen. Het testament is opgesteld door een notaris en daarna is het testament in een...

Bekijk

6 oktober 2021

De jubelton: belastingvrij geld doorschuiven naar de volgende generatie voor het verkrijgen van een huis
Schenken en erven Belastingaangiften

Onlangs is bekend geworden dat er een einde komt aan het belastingvrij schenken van de jubelton. De informatie in deze blog is dus niet meer...

Bekijk

17 juni 2022

Erfenis voor de kleinkinderen
Belastingaangiften Testament

Testamenten zijn persoonlijk en iedereen heeft eigen ideeën over hoe de erfenis na zijn of haar overlijden verdeeld moet worden. Het is mogelijk om naast...

Bekijk
Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven