De jubelton: belastingvrij geld doorschuiven naar de volgende generatie voor het verkrijgen van een huis

De jubelton: belastingvrij geld doorschuiven naar de volgende generatie voor het verkrijgen van een huis

6 oktober 2021

Onlangs is bekend geworden dat er een einde komt aan het belastingvrij schenken van de jubelton. De informatie in deze blog is dus niet meer up to date. Indien u nog van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u in 2022 actie ondernemen.

Lees onze 2022 update over de jubelton.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om belastingvrij vermogen door te schuiven naar de volgende generatie. Ouders kunnen hun (klein)kinderen eenmalig een bedrag van circa € 100.000 (door inflatiecorrectie inmiddels verhoogd naar € 105.302 in 2021) schenken voor de eigen woning. Deze mogelijkheid wordt in de volksmond ook wel de 'jubelton' genoemd.

Het oorspronkelijke doel van deze schenkingsvrijstelling was dat huizenkopers minder hoge hypotheken zouden aangaan. Alhoewel uit steeds meer onderzoeken blijkt dat wie de zogenaamde jubelton geschonken krijgt, ook meer kan bieden op de woningmarkt. Gezien de huidige schaarste op de woningmarkt is het niet onlogisch dat de jubelton juist gebruikt wordt voor de verhoging van een bod in plaats van voor het aangaan van een minder hoge hypotheek.

Voorwaarden jubelton

De belastingvrije schenking voor een koopwoning, oftewel de jubelton, is gebonden aan een aantal voorwaarden. Het is niet zomaar een kwestie van een geldbedrag overmaken. De regeling is aan een aantal strikte regels gebonden.

Ten eerste maakt het niet uit wie de schenker en wie de ontvanger zijn. Ieder willekeurig persoon kan aan een willekeurige derde een belastingvrije schenking van maximaal € 105.302 (in 2021) doen. Dat kan een ouder zijn die schenkt aan een (klein)kind of aan diens partner, of een vriendelijke oom aan een lievelingsneef of -nicht.

Belangrijk is om te beseffen dat fiscale partners als één persoon worden beschouwd, zowel bij de schenker als bij de ontvanger. Het is dus niet zo dat zowel een vader als een moeder ieder een jubelton aan hun kind en diens partner kunnen schenken. Dat zou resulteren in het overhevelen van vier ton. Het verkrijgen van vier ton is wel op een andere manier mogelijk, door jubeltonnen van verschillende schenkers te ontvangen die geen fiscaal partner van elkaar zijn. Maar dat is in de praktijk doorgaans alleen voor geluksvogels weggelegd.   

Een familierelatie is niet vereist, maar zal in de regel wel vaak voorkomen.

De ontvanger (of de partner daarvan) moet echter wel de leeftijd tussen de 18 en de 40 jaar hebben én het geld moet gebruikt worden voor de eigen woning. Bijvoorbeeld voor de aankoop van de eigen woning, een verbouwing van de eigen woning, het aflossen van een hypotheek op de eigen woning of het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

De hoogte en de manier van de schenking

Het geldbedrag hoeft niet het maximale bedrag van € 105.302 (in 2021) te zijn. Het mag ook een lager bedrag zijn. Daarnaast hoeft u het bedrag ook niet in één keer te schenken. U kunt het ook verspreiden over een periode van maximaal drie jaar. Wel is het van belang dat de ontvanger in dat geval drie keer opnieuw schenkingsaangifte doet. Ook moet het geld na de schenking binnen drie jaar daadwerkelijk aan de eigen woning besteed zijn. Bij de laatste besteding van het geschonken geldbedrag mag de ontvanger ouder zijn dan 40 jaar.

Een belangrijk punt van aandacht is dat de verhoogde belastingvrije schenking voor de eigen woning in de plaats komt van alle andere vrijstellingen. Het is dus van belang dat de ontvanger of diens partner niet eerder een schenking door middel van een 'verhoogde vrijstelling' van de betreffende schenker hebben ontvangen.

Bijvoorbeeld een belastingvrije schenking voor de eigen woning, een dure studie (indien de schenking afkomstig is van de ouders) of een belastingvrije schenking die de ontvanger vrij mocht besteden (indien de schenking afkomstig is van de ouders). Gekeken moet dus worden van welke verhoogde vrijstellingen al eerder gebruik is gemaakt.

Vrij besteedbaar deel jubelton

Uiteindelijk is er binnen de schenkingsvrijstelling van de jubelton ook nog een 'vrij besteedbaar deel'. De jubelton hoeft niet helemaal gebruikt te worden voor de eigen woning. Bij een door bijvoorbeeld een ouder geschonken jubelton mag een bedrag ter grootte van de eenmalig verhoogde vrijstelling € 26.881 (in 2021) vrij worden besteed. Het resterende bedrag moet wél aan de eigen woning besteed worden.

Indien de schenking, afkomstig van de ouders, uitgekeerd wordt over een periode van drie jaar dan mag alleen in het eerste jaar € 26.881(in 2021) vrij besteed worden en het overige gedeelte aan de eigen woning. In jaar 2 en jaar 3 mag van het geschonken bedrag in verband met de eigen woning € 6.604 (in 2021) vrij besteed worden. Indien de gespreide schenking in verband met de jubelton afkomstig is van een ander persoon dan een ouder, dan kan slechts € 3.244 (in 2021) in jaar 1, 2 en 3 aan iets anders besteed worden dan aan de eigen woning.

Aandachtspunten schenkingsvrijstelling

Een punt van aandacht is dat gescheiden ouders binnen deze regeling ook gezien worden als ‘partners’. Het is daardoor niet zo dat bij gescheiden ouders een kind (of diens partner) ineens twee keer de jubelton kan ontvangen. Wat wel mogelijk is, is dat één persoon van meerdere schenkers een belastingvrije schenking in verband met de eigen woning ontvangt. Daaraan is geen limiet gebonden, alleen aan de hoogte van de schenking is een beperking gesteld.

Verder is het belangrijk om goed op te letten aan wie er geschonken wordt en op wiens naam de woning staat waaraan het geld besteed wordt. Indien bijvoorbeeld aan een kind geschonken wordt en het geld wordt gebruikt voor de verbouwing van de woning die op naam van diens partner staat, dan is de schenking belast. 

Binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarbinnen de schenking ontvangen is, dient de ontvanger aangifte schenkbelasting te doen. Tevens dient er aangegeven te worden van welke vrijstelling er gebruik gemaakt wordt.

Ondanks alle wisselende meningen over deze schenkingsvrijstelling en de signalen dat deze schenkingsvrijstelling wellicht gaat verdwijnen, kan er vooralsnog gebruik van de jubeltonregeling worden gemaakt.

Heeft u een vraag over schenken?

Heeft u niet de financiële middelen om € 105.302 aan uw kind of iemand die u lief is te schenken, maar wilt u toch een bepaald persoon tegemoet komen? Dan kunt u altijd een ander bedrag schenken, bijvoorbeeld € 50.000. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van andere schenkingsvrijstellingen. Of lees onze blog over het belastingvrij vermogen overdragen aan de volgende generatie. 

De voorwaarden hiervan hangen af van uw relatie tot de ontvanger en het doel van het geld.  Kortom: mogelijkheden genoeg. Voor vragen of advies staat Radjes Ramharakh graag voor u klaar!

 

Schenken en erven Belastingaangiften Fiscale zaken

Geschreven door Radjes op 6 oktober 2021.

Heb je naar aanleiding van dit artikel toch nog vragen?

radjes@vlkadviseurs.nl
(M) 06 - 33 75 30 32

Gerelateerde blogs

21 maart 2022

Het einde van de jubelton
Schenken en erven Fiscale zaken

Geactualiseerd op 4 juli 2022. 2022, de laatste mogelijkheid om belastingvrij een ton te schenken Onlangs is bekend geworden dat er een einde komt aan...

Bekijk

31 oktober 2022

Is de verkoop van een woning tegen de lagere WOZ-waarde een schenking?
Fiscale zaken Schenken en erven

Alleen in 2022 is het nog mogelijk om belastingvrij de jubelton (eenmalig een bedrag van  € 106.671) te schenken voor de eigen woning. Maar óók...

Bekijk
Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven