De jubelton: belastingvrij geld doorschuiven naar de volgende generatie voor het verkrijgen van een huis

6 oktober 2021

Sinds enkele jaren is het mogelijk om belastingvrij vermogen door te schuiven naar de volgende generatie. Ouders kunnen hun (klein)kinderen eenmalig een bedrag van circa € 100.000 (door inflatiecorrectie inmiddels verhoogd naar € 105.302 in 2021) schenken voor de eigen woning. Deze mogelijkheid wordt in de volksmond ook wel de “jubelton” genoemd. Het oorspronkelijke doel van deze schenkingsvrijstelling was dat huizenkopers minder hoge hypotheken zouden aangaan. Alhoewel uit steeds meer onderzoeken blijkt dat wie de zogenaamde jubelton geschonken krijgt, ook meer kan bieden op de woningmarkt. Gezien de huidige schaarste op de woningmarkt is het niet onlogisch dat de jubelton juist gebruikt wordt voor de verhoging van een bod in plaats van voor het aangaan van een minder hoge hypotheek.

De schenker en de ontvanger

De belastingvrije schenking voor een koopwoning, oftewel de jubelton, is gebonden aan een aantal voorwaarden. Het is niet zomaar een kwestie van een geldbedrag overmaken. De regeling is iets ingewikkelder en aan een aantal strikte regels gebonden. Ten eerste maakt het niet uit wie de schenker en wie de ontvanger zijn. Ieder willekeurig persoon kan aan een willekeurige derde een belastingvrije schenking van maximaal € 105.302 (2021) doen. Dat kan een ouder zijn die schenkt aan een (klein)kind of aan diens partner, of een vriendelijke oom aan een lievelingsneef of -nicht.

Belangrijk is om te beseffen dat fiscale partners als één persoon worden beschouwd, zowel bij de schenker als bij de ontvanger. Het is dus niet zo dat zowel een vader als een moeder ieder een jubelton aan hun kind en diens partner kunnen schenken. Dat zou resulteren in het overhevelen van vier ton. Het verkrijgen van vier ton is wel op een andere manier mogelijk, door jubeltonnen van verschillende schenkers te ontvangen die geen fiscaal partner van elkaar zijn. Maar dat is in de praktijk doorgaans alleen voor geluksvogels weggelegd.   

Een familierelatie is niet vereist, maar zal in de regel wel vaak voorkomen. De ontvanger (of de partner daarvan) moet echter wel de leeftijd tussen de 18 en de 40 jaar hebben én het geld moet gebruikt worden voor de eigen woning. Bijvoorbeeld voor de aankoop van de eigen woning, een verbouwing van de eigen woning, het aflossen van een hypotheek op de eigen woning of het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

De hoogte en de manier van de schenking

Het geldbedrag hoeft niet het maximale bedrag van € 105.302 (2021) te zijn. Het mag ook een lager bedrag zijn. Daarnaast hoeft u het bedrag ook niet in één keer te schenken. U kunt het ook verspreiden over een periode van maximaal drie jaar. Wel is het van belang dat de ontvanger in dat geval drie keer opnieuw schenkingsaangifte doet. Ook moet het geld na de schenking binnen drie jaar daadwerkelijk aan de eigen woning besteed zijn. Het maakt dan niet uit dat bij de laatste besteding van het geschonken geldbedrag de ontvanger inmiddels al ouder is dan 40 jaar.

Een belangrijk punt van aandacht is dat de verhoogde belastingvrije schenking voor de eigen woning in de plaats komt van alle andere vrijstellingen. Het is dus van belang dat de ontvanger of diens partner niet eerder een schenking door middel van een “verhoogde vrijstelling” van de betreffende schenker hebben ontvangen. Te denken valt aan een belastingvrije schenking voor de eigen woning, een dure studie (indien de schenking afkomstig is van de ouders) of een belastingvrije schenking welke de ontvanger vrij mocht besteden (indien de schenking afkomstig is van de ouders). Gekeken moet dus worden van welke verhoogde vrijstellingen al eerder gebruik is gemaakt.

Uiteindelijk is er binnen de schenkingsvrijstelling van de jubelton ook nog een “vrij besteedbaar deel”. De jubelton hoeft niet helemaal gebruikt te worden voor de eigen woning. Bij een door bijvoorbeeld een ouder geschonken jubelton mag een bedrag ter grootte van de eenmalig verhoogde vrijstelling € 26.881 (2021) vrij worden besteed. Het resterende bedrag moet wél aan de eigen woning besteed worden. Indien de schenking, afkomstig van de ouders, uitgekeerd wordt over een periode van drie jaar dan mag alleen in het eerste jaar € 26.881(2021) vrij besteed worden en het overige gedeelte aan de eigen woning. In jaar 2 en jaar 3 mag van het geschonken bedrag in verband met de eigen woning € 6.604 (2021) vrij besteed worden. Indien de gespreide schenking in verband met de jubelton afkomstig is van een ander persoon dan een ouder, dan kan slechts € 3.244 (2021) in jaar 1, 2 en 3 aan iets anders besteed worden dan aan de eigen woning.

Aandachtspunten

Een punt van aandacht is dat gescheiden ouders binnen deze regeling ook gezien worden als ‘partners’. Het is daardoor niet zo dat bij gescheiden ouders een kind (of diens partner) ineens twee keer de jubelton kan ontvangen. Wat wel mogelijk is, is dat één persoon van meerdere schenkers een belastingvrije schenking in verband met de eigen woning ontvangt. Daaraan is geen limiet gebonden, alleen aan de hoogte van de schenking is een beperking gesteld.

Verder is het belangrijk om goed op te letten aan wie er geschonken wordt en op wiens naam de woning staat waaraan het geld besteed wordt. Indien bijvoorbeeld aan een kind geschonken wordt en het geld wordt gebruikt voor de verbouwing van de woning die op naam van diens partner staat, dan is de schenking belast. 

Binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarbinnen de schenking ontvangen is, dient de ontvanger aangifte schenkbelasting te doen. Tevens dient er aangegeven te worden van welke vrijstelling er gebruik gemaakt wordt.

Afsluitend

Ondanks alle wisselende meningen over deze schenkingsvrijstelling en de signalen dat deze schenkingsvrijstelling wellicht gaat verdwijnen, kan er vooralsnog gebruik van de jubeltonregeling worden gemaakt. Heeft u niet de financiële middelen om € 105.302 aan uw kind of iemand die u lief is te schenken, maar wilt u toch een bepaald persoon tegemoet komen? Dan kunt u altijd een ander bedrag schenken, bijvoorbeeld € 50.000. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van andere schenkingsvrijstellingen. De voorwaarden hiervan hangen af van uw relatie tot de ontvanger en het doel van het geld.  Kortom: mogelijkheden genoeg. Voor vragen of advies staan de VLK-adviseurs graag voor u klaar!

 

Schenken en erven Fiscale zaken Belastingaangiften

Meer informatie?

Gerelateerde blogs

1 juli 2021

Waarom een testament noodzakelijk is
Testament Fiscale zaken

In de praktijk kom ik vaak testamenten bij onze cliënten tegen. Het testament is opgesteld door een notaris en daarna is het testament in een...

Bekijk

26 mei 2021

Succesvolle overdracht van het familiebedrijf
Bedrijfsopvolging Familiestatuut

Het succes van bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf staat of valt met de voorbereiding. Omdat je rekening moet houden met veel verschillende factoren is het van...

Bekijk

30 april 2021

Aandachtspunten bij het familiebedrijf
Fiscale zaken Belastingaangiften

Onlangs verscheen een bericht van de NOS dat grote familiebedrijven bang zijn voor het verliezen van belastingvoordeel. Het belastingvoordeel waar de NOS op doelt is...

Bekijk

16 april 2021

Financiering van het familiebedrijf binnen de familie
Bedrijfsopvolging Fiscale zaken

Bij een bedrijfsopvolging binnen de familie komt het vaak voor dat de oud-eigenaar de overname of de onderneming (gedeeltelijk) financiert. Voor zowel de onderneming als...

Bekijk

9 april 2021

Echtscheiding in het familiebedrijf
Belastingaangiften Fiscale zaken

Ook in het familiebedrijf komt het helaas voor dat het huwelijk van de ondernemer en zijn/haar partner (al dan niet meewerkend) stuk gaat en dat...

Bekijk

24 maart 2021

De familie-V.O.F.
Ondernemingsvorm Fiscale zaken

Familiebedrijven worden in verschillende rechtsvormen uitgeoefend. Vanuit fiscaal oogpunt of wanneer de risico’s toenemen worden er vaak BV-structuren toegepast. Als deze structuur goed is opgezet...

Bekijk

26 januari 2021

Familiestatuut
Familiestatuut Fiscale zaken

Eerder schreven we al over het familiestatuut ( volg deze link ). Het familiestatuut kan helpen om familie en bedrijf goed op elkaar af te...

Bekijk

26 januari 2021

Familiebedrijf (man-vrouwfirma)
Belastingaangiften Ondernemingsvorm

In de praktijk zien we vaak de situatie dat een man zijn onderneming begint in de vorm van een eenmanszaak. Enkele jaren na de start...

Bekijk

29 oktober 2020

Spaargeldvluchtelingen
Fonds voor gemene rekening Belastingaangiften

In 2019 was er een voorstel tot wijziging van box 3 om spaarders te ontzien. Het voorstel zag er zo uit dat spaarders met een...

Bekijk

3 september 2020

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel
Fiscale zaken Ondernemingsvorm

In mijn blog van 14 mei 2020 heb ik een aantal citaten van prof. dr. L.G.M. Stevens weergegeven. Ik laat prof. dr. L.G.M. Stevens nogmaals...

Bekijk

25 juni 2020

De jaarrekeningbespreking
Administratieve ondersteuning Belastingaangiften

De jaarrekening Elke ondernemer zal jaarlijks zijn jaarcijfers moeten (laten) opmaken. Van een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) tot ondernemingen met 100 personeelsleden. Voor veel ondernemers...

Bekijk

11 juni 2020

Na regen komt zonneschijn, of toch niet …….
Rendementsadvies Administratieve ondersteuning

De zomer komt er weer aan, de coronacrisis neigt wat meer naar de achtergrond te verdwijnen en we gaan ons normale leven langzamerhand weer oppakken....

Bekijk

14 mei 2020

Solidariteit?!
Fiscale zaken Belastingaangiften

Solidair of solitair? Het zijn woorden die nogal eens de titel van een boek weergeven, of als kop boven een artikel prijken.  Solidair. Volgens Van...

Bekijk

6 februari 2020

Aandachtspunten voor het familiebedrijf
Ondernemingsvorm Pensioen

Familie en bedrijf zijn vaak sterk met elkaar verweven. Zoals we al eerder schreven in onze blogs vormen de onderneming, eigendom en familie de kern...

Bekijk

12 december 2019

Wat u nog moet doen voor het nieuwe jaar begint
HRM advies Administratieve ondersteuning

Van Lienden & Kooistra biedt u graag de VLK-Actiepunten-2019  aan. Wij hebben in deze digitale brochure enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2020 en andere...

Bekijk

14 november 2019

De nieuwe kleineondernemersregeling: wat gaat dat voor u betekenen?
Fiscale zaken Financiering

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe kleineondernemersregeling in werking, de omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Kortgezegd houdt de nieuwe regeling in dat ondernemers geen...

Bekijk

1 oktober 2019

4 tips voor het indienen van de btw-aangifte
Belastingaangiften Administratieve ondersteuning

Het is weer oktober en misschien is het voor jou als ondernemer ook tijd om de btw-aangifte in te dienen. In deze blog geef ik...

Bekijk

2 mei 2019

Het binden en boeien van werknemers bij familiebedrijven
HRM advies Salarisadministratie en salarisverwerking

In een eerdere  blog  schreven we over het driecirkelmodel binnen het familiebedrijf. Het driecirkelmodel beschrijft kortgezegd de complexiteit van het familiebedrijf. Met het driecirkelmodel kan...

Bekijk

21 december 2018

Balans privé en zakelijk in het familiebedrijf
Fiscale zaken Bedrijfsopvolging

Bij familiebedrijven lopen zakelijk en privé vaak door elkaar heen. Dat zorgt enerzijds voor verbondenheid en kracht, maar het kan ook voor spanning en onduidelijk...

Bekijk

16 oktober 2018

Fiscaal instrumentalisme op de schop
Belastingaangiften Financiering

Nieuwe bezems (lees: nieuwe bewindslieden) vegen schoon. Dit moet de gedachte geweest zijn van de wetgever bij de aangekondigde rekening-courantmaatregel voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA's). Deze verrassende...

Bekijk

1 juni 2018

Ervaringen van een stagiair
Belastingaangiften Accountancy

In het kader van mijn opleiding Fiscaal Recht & Economie aan de HAN in Arnhem, kreeg ik de opdracht om tijdens het tweede studiejaar stage...

Bekijk

5 april 2018

Vitaliteit in het (familie)bedrijf
HRM advies Werving en Selectie

Wat heeft een sinaasappel te maken met communicatie? Het was allemaal te lezen in de blog van collega Henk van Ginkel , die vorige maand...

Bekijk

8 maart 2018

De innovatiekracht van familiebedrijven
Fiscale zaken

Uit onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit blijkt dat familiebedrijven niet onder doen op het gebied van innovatie. Volgens het onderzoek hebben ruim 62% van...

Bekijk

15 februari 2018

Waarderen onderneming en waarde Cryptocurrency
Waardering Fiscale zaken

Regelmatig worden wij verzocht om de waarde van een onderneming te bepalen. In een (ver)kooptraject is deze waarde zelden of nooit de prijs die u...

Bekijk

8 februari 2018

Opvolging binnen het familiebedrijf in de praktijk
Bedrijfsopvolging Familiestatuut

‘Onze wens is dat ons bedrijf binnen de familie overgaat naar onze zoon en dochter, waarbij overgang naar onze schoondochter en schoonzoon niet aan de...

Bekijk

21 december 2017

De fiscale voordelen van huurdersinvesteringen in vastgoed
Fiscale zaken Vastgoed

In  deze blog hebben wij informatie gegeven hoe investeringen in vastgoed behandeld kunnen worden en welke regels er zijn met betrekking tot de afschrijving. Deze...

Bekijk

14 december 2017

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanuit fiscaal perspectief
Fiscale zaken Bedrijfsopvolging

In het eerdere artikel van 30 november 2017 kon u lezen wat de wijzigingen zijn in het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018. In het...

Bekijk

7 december 2017

Een meewerkende partner. Fiscaal voordelig!
Accountancy Fiscale zaken

Werkt uw partner mee in uw zaak en ontvangt hij of zij een passende beloning?  Indien uw partner meewerkt in de zaak, is het alleszins...

Bekijk

30 november 2017

Huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018
Belastingaangiften Fiscale zaken

Aanleiding In september 2013 presenteerden de politieke partijen D66, PvdA en VVD een initiatiefwetsvoorstel voor een wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Deze politieke partijen beoogden met...

Bekijk

20 oktober 2017

Van eenmanszaak naar ‘familiebedrijf’ V.O.F.
Familiestatuut Fiscale zaken

Vaak starten ondernemingen als eenmanszaak. In veel gevallen werkt de partner van deze ondernemer mee in de onderneming. Werkzaamheden van de partner kunnen bijvoorbeeld het...

Bekijk

15 september 2017

Overdracht aandelen vastgoed-BV binnen familie: let op de vrijstellingen!
Ondernemingsvorm Schenken en erven

In de rechtspraak doet zich de laatste tijd steeds vaker de situatie voor dat een rechter zich heeft uitgelaten over de vraag of de schenking...

Bekijk

27 juli 2017

Rechter oordeelt dat bevallen ZZP’ers tussen 2004 en 2008 alsnog recht hebben op een uitkering
Fiscale zaken

De Centrale Raad van Beroep heeft 27 juli 2017 geoordeeld in de zaak waarin drie vrouwen een zwangerschapsuitkering eisten voor de periode 2004-2008. Met behulp...

Bekijk

6 juni 2017

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
Fiscale zaken Pensioen

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering PEB) in werking getreden. Deze wet heeft...

Bekijk

7 maart 2017

Fiscus kijkt mee bij waardering familiebedrijf
Fiscale zaken Waardering

De waardering van het familiebedrijf is vanuit fiscaal oogpunt een hot issue. De Belastingdienst kijkt namelijk kritisch mee met de waarderingsmethodiek die is toegepast en...

Bekijk

7 maart 2017

Financiering van het familiebedrijf door familie
Belastingaangiften Financiering

Bij een bedrijfsopvolging binnen de familie komt het vaak voor dat de oud-eigenaar de overname of de onderneming (gedeeltelijk) financiert. Voor zowel de onderneming als...

Bekijk

7 maart 2017

Kind in de zaak... In loondienst of?
Ondernemingsvorm Familiestatuut

We kwamen het pas tegen. De met succes opgestarte eenmanszaak groeit sneller dan gedacht. Naast de man die de onderneming startte was ook zijn vrouw...

Bekijk

7 maart 2017

Sociaal verzekerd of niet?
Belastingaangiften Bedrijfsopvolging

Als zelfstandige ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals ziektewet,  uitkering bij werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Veel zelfstandige ondernemers dekken een deel van deze risico’s...

Bekijk
Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven

Accountants & adviseurs Barneveld

Meer informatie

Accountants & adviseurs Rhenen

Meer informatie