Kamerbrief stand van zaken coronabelastingschulden

7 september 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de coronabetalingsregelingen van ondernemers. in de periode van april tot half juli 2023 hebben deurwaarders meer dan 5.000 ondernemers met betalingsachterstanden bezocht. De deurwaarders hebben ondernemers gevraagd naar de redenen voor hun betalingsachterstand. Sommige ondernemers hadden verwacht dat een generieke kwijtschelding van belastingschulden zou volgen. Driekwart van de bezochte ondernemers heeft geen toezeggingen gedaan over het afbetalen van hun schulden.

De Belastingdienst is in de maand juli gestart met het intrekken van coronabetalingsregelingen. Ongeveer 35.000 ondernemers met ernstige betalingsachterstanden hebben de beschikking ontvangen waarmee de betalingsregeling is ingetrokken. Zij hebben tot 14 dagen na de dagtekening van de beschikking de tijd om hun totale schuld te betalen. De ondernemers hebben tien dagen de tijd om administratief beroep aan te tekenen tegen de beslissing om de betalingsregeling in te trekken. Voor deze ondernemers geldt dat zij in de betalingsregeling kunnen blijven als zij vóór 29 augustus 2023 hun betalingsachterstanden hebben ingelopen.

Op 14 augustus 2023 hadden nog ongeveer 226.000 ondernemers een betalingsregeling voor een openstaande coronaschuld. De openstaande belastingschuld bij ondernemers, die gebruik maken van de betalingsregeling, bedraagt ongeveer € 14,8 miljard. Het aantal verzoeken om versoepeling van de betalingsregeling is minder groot dan verwacht.

Vanaf september 2023 verstuurt de Belastingdienst aanmaningen. Ook na een aanmaning kan een ondernemer nog om hulp vragen. De invordering wordt dan opgeschort. Eveneens in september 2023 worden brieven verstuurd aan een nieuwe groep ondernemers met structurele betalingsachterstanden in de coronabetalingsregeling en/of de nieuw opgekomen verplichtingen. Het gaat om herinneringsbrieven en om intrekkingsbrieven. Dit geldt niet voor buitenlandse belastingschuldigen en voor grote ondernemingen. Bij deze groepen ondernemers werkt de Belastingdienst met individuele klantbehandeling.

De tijdelijke versoepeling van het saneringsbeleid, waarbij de Belastingdienst genoegen neemt met hetzelfde uitkeringspercentage dat aan concurrente schuldeisers toekomt (100% in plaats van 200%), wordt voortgezet tot 1 april 2024. Sinds de start van het versoepelde saneringsbeleid op 1 augustus 2022 zijn 3.000 saneringsverzoeken verwerkt.

Voor het Kerstreces ontvangt de Tweede Kamer een nieuwe brief over de meest recente stand van zaken rond de betalingen van de coronaschulden.

Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven