Dromec B.V.

Dromec B.V. is in 1996 opgericht door de ouders van Cees Drost. Het bedrijf was destijds in Ermelo gevestigd, aan het ouderlijk huis. Dromec hield zich toen bezig met het importeren en distribueren van elektromotoren en tandwielkasten. In 2000 werd op klantvraag uit de visserij de eerste lier ontwikkeld en gebouwd. Lieren zijn inmiddels meer en meer een echt specialisme. Dromec wordt dan ook wereldwijd voor allerlei maatwerktoepassingen gevraagd: van een vlaggenmast van 201 meter in Caïro tot aan een tokkelbaan van bijna 1 kilometer midden in Dubai.

Cees heeft het familiebedrijf in 2012 voorgezet. Zijn vader Gerrit was ziek en wilde de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Cees werkte op dat moment nog niet in het bedrijf, maar was mede-eigenaar van een bedrijf in de agro sector. Het voelde uiteindelijk goed om het stokje over te nemen, ook gezien de overeenkomsten die Cees met zijn vader had.

Dromec B.V. is door de jaren heen flink gegroeid. Er zijn gedurende deze jaren een aantal medewerkers toegetreden tot het bedrijf. Cees’ visie op medewerkersbetrokkenheid en medewerkersparticipatie heeft in grote mate bijgedragen aan het succes van Dromec.

Waar Cees in 2012 het bedrijf voortzette met 5 man personeel, is het bedrijf in 2023 uitgegroeid tot 25 medewerkers. Cees vertelt daar het volgende over:

De aandacht die wij voor onze werknemers hebben, is niet oppervlakkig. Denk bijvoorbeeld aan een eerstelijns sterfgeval. Bij veel bedrijven staat er dan in het personeelshandboek een vastgesteld aantal dagen dat je vrij krijgt. Als je zelf zoiets meegemaakt hebt weet je dat je dit als zeer pijnlijk kan ervaren. Dit nog los van het feit dat de gestelde dagen in de praktijk niet afdoende zijn voor een stuk verwerking. Wij geven mensen in zo’n situatie de ruimte en benoemen daarom ook geen dagen. De menselijke maat staat echt voorop. Ik geloof in: wanneer je dit oprecht toepast, krijg je dat ook dubbel en dwars terug van je mensen.” 

“Wij zijn transparant over onze cijfers. Alle werknemers zien exact per project wat wij verdienen. Dit geeft een natuurlijke manier van vertrouwen. Daarnaast geven wij 10% van de winst terug aan collega’s. Dat voelt voor mij als een cirkel die rond is. Je levert inzet en ziet het dan ook terugkomen”

Cees: ”Van mijn ouders heb ik de kans gekregen om dit te doen. Collega’s wil ik daarom ook die kans geven.”

Alle werknemers zien zelf hun invloed. Wanneer je je best doet, dan weet je ook wat je toekomt. Hierdoor ontstaat ook een soort van zelfreinigend vermogen binnen een team. Iedereen heeft er namelijk belang bij dat het team effectief is. Dit stimuleert de samenwerking. Daarnaast wordt er ook gezamenlijk naar investeringen op de werkvloer gekeken. Bijvoorbeeld de aanschaf van een automatisch opslagmagazijn. Medewerkers mogen hierbij zelf nagaan óf en wanneer dat rendabel is voor het bedrijf.”

Cees: “Normaal gesproken zal een directeur bij een bedrijf van deze omvang al meer op hoofdlijnen bezig moeten zijn, of iemand naast zich moeten hebben die de dagelijkse aansturing doet. Wij hebben ervoor gekozen dit beide niet te doen. Ik ben 90% van mijn tijd bezig met inhoudelijke verkoop. We hebben dat tot op heden bereikt door het inzicht en de verantwoording breed neer te leggen, zeer transparant te meten en medewerkers te laten participeren. Medewerkersparticipatie is eigenlijk de overtreffende trap van medewerkersbetrokkenheid.”

“Ik geloof niet alleen in geld. Wel in echte vorm van betrokkenheid. Wanneer je deelt in de aandelen en/of de winst, betekent dit mee kunnen lachen als het in het bedrijf voor de wind gaat, maar aan de andere kant ook samen huilen wanneer het even tegenzit.”

Medewerker Geerart de Vree is de eerste medewerker die in Dromec B.V participeerde. Dit was ooit nog de wens van de vader van Cees. Later zijn er nog twee medewerkers bijgekomen. Ze hebben allemaal andere verantwoordelijkheden en rollen.

Van Lienden & Kooistra kwam in 2021 bij Cees Drost in beeld.

“Ik heb altijd geprobeerd zo veel mogelijk zelf uit te zoeken, maar tegelijkertijd ook beseft dat op vlakken waar je minder sterk in bent je deskundige hulp moet inschakelen. Ik wilde sneller kunnen schakelen bij nieuwe plannen. In Jaap van Lienden en zijn medewerkers heb ik fijne sparringpartners gevonden.”

Op cruciale momenten zoals het toetreden van een nieuwe medewerker helpen zij dan ook goed.

Hoe gaat medewerkersparticipatie in zijn werk?
“Iedereen is in principe vrij om te participeren, maar ik stuur het uiteraard wel. We kijken daarbij altijd naar het belang van de onderneming. 
Je bepaalt de waarde van het bedrijf. Dit leent de participant als het ware van ons. Je betaalt ‘je schuld’ vervolgens af met toekomstige resultaten in de vorm van dividend.”

Wat voor advies heeft Cees voor familiebedrijven die dit overwegen?
Denk op tijd na (dus niet pas in het staartje) over bedrijfsopvolging. Zet daarbij centraal wat het beste is voor de continuïteit van het bedrijf.

Cees: “Heb vertrouwen in je keuze en dan komt het vanzelf naar je toe. Ik heb ook kinderen, maar ik weet nu nog niet of ze geschikt zijn en ik wil ze niet pushen, wat ik nogal eens zie gebeuren. Wanneer er iets met mij zou gebeuren, heb ik nu in ieder geval de rust dat het allemaal goed geregeld is.”

Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven