Bezwaar bijtelling auto 25%

Met ingang van 1 januari 2017 gelden er nog twee percentages voor de bijtelling van de auto: 22% en 4%. Het algemene bijtellingspercentage van 22% geldt alleen voor auto’s met een eerste tenaamstelling op of na 1 januari 2017.

Dat betekent dat er voor auto’s met het algemene bijtellingspercentage van 25% met een eerste tenaamstelling van voor 2017 het bijtellingspercentage van 25% blijft gelden in 2017 (ook na einde van de 60 maanden termijn!).

Dus bij de ene werknemer met een auto uit 2016 wordt 25% bijtelling toegepast en bij de andere werknemer met een auto uit 2017 wordt 22% bijtelling toegepast. Dit onderscheid kan als onrechtvaardig worden ervaren. Valt er iets tegen dit onderscheid te doen?

Voor werknemers en ondernemers in de inkomstenbelasting kan er tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017 bezwaar gemaakt worden. Dat zal waarschijnlijk in de tweede helft van 2018 zijn.

Aan de kant van de werkgever is er ook een belang. De verschuldigde premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet worden berekend over het premieloon. De bijtelling van de auto van de zaak behoort ook tot de grondslag van het premieloon. Door een hoger bijtellingspercentage is er meer premie en bijdrage verschuldigd.

Het belang bedraagt voor de werkgever ongeveer € 150 op jaarbasis per werknemer met 25% bijtelling.

U kunt bezwaar maken tegen de aangifte loonheffingen (voor het werkgeversdeel). Omdat het om een relatief gering bedrag gaat, zult u een kosten-baten afweging moeten maken. Door het maken van bezwaar kunt u uw rechten veiligstellen. Er zal dan wel elke maand bezwaar aangetekend moeten worden tegen de afdracht loonheffingen.

Samenvattend:

Als werknemer of ondernemer kunt u bezwaar maken tegen de 25% bijtelling in uw aanslag inkomstenbelasting 2017. Als werkgever kunt u bezwaar maken tegen de maandelijkse aangifte loonheffingen, maar dat is relatief veel werk voor een gering belang.

Meer weten?

U kunt contact opnemen met onze fiscalist, Jan Matthijs Evertsen (telefoonnummer: 0342-400625)

Neem direct contact op