Waardering

Wat is uw bedrijf waard? De ene ondernemer denkt dat precies te weten terwijl een ander geen idee heeft. Het is een vraag waarop iedereen bij de overdracht van een familiebedrijf graag antwoord wil hebben, maar die op verschillende manieren te beantwoorden is. De waardering van een familiebedrijf is bovendien meer dan een rekensom van activa en passiva, de winstverwachting voor de toekomst en de goodwill. Elk familiebedrijf is anders. Elke situatie is anders. Van Lienden & Kooistra heeft de kennis in huis om de waarderingsmethodiek te kiezen die nodig is om uw bedrijf zo goed mogelijk in de markt te zetten. Het is een ingewikkelde berekening, maar we zullen ervoor zorgen dat u als ondernemer het begrijpt. En daarbij begrijpen wij op onze beurt dat het bij het onderwerp waardering weliswaar om de cijfers gaat, maar dat de emotionele waardering voor uw familiebedrijf niet in cijfers is uit te drukken. Die berekening is ook voor onze meest ervaren accountants onmogelijk; uw familiebedrijf is voor u van onschatbare waarde.

Neem direct contact op
Waardering grond op openingsbalans
Donderdag 16 april 2020

Actueel

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de onderneming aanwezige meerwaarde.  Voor zover het bezittingen van de onderneming...

Lees verder
Waarderen onderneming en waarde Cryptocurrency
Donderdag 15 februari 2018

Blog

Regelmatig worden wij verzocht om de waarde van een onderneming te bepalen. In een (ver)kooptraject is deze waarde zelden of nooit de prijs die u voor uw...

Lees verder
Post Image
Fiscus kijkt mee bij waardering familiebedrijf
Dinsdag 07 maart 2017

Blog

De waardering van het familiebedrijf is vanuit fiscaal oogpunt een hot issue. De Belastingdienst kijkt namelijk kritisch mee met de waarderingsmethodiek die is toegepast  en de uitkomst...

Lees verder
Post Image
Financieel

Heeft u behoefte aan een deskundig advies over een lastig financieel vraagstuk? Of zoekt u een sparringpartner die met wat meer afstand naar uw onderneming kijkt en...

Lees verder