Pensioen

Misschien denkt u tot op hoge leeftijd door te blijven werken. Of u denkt nog helemaal niet na over uw oude dag. Dan willen we u toch even wakker schudden: uw pensioen is dichterbij dan u denkt! Van Lienden & Kooistra denkt graag met u mee over de mogelijkheden voor een oudedagsvoorziening. Zijn er opgebouwde pensioenrechten, lijfrenten of een pensioen in eigen beheer? De mogelijkheden en wensen zullen per ondernemer verschillen. Waar de een ernaar uitkijkt om te fietsen en tuinieren wil de ander op zijn jacht de wereld ontdekken. Maar hoe u uw oude dag ook voor u ziet, één tip kunnen we u alvast geven: begin op tijd na te denken.

Het kan zijn dat u uw pensioen in eigen beheer heeft geregeld. U heeft een pensioenpotje voor de oude dag, maar per 1 april 2017 is de mogelijkheid gestopt om uw pensioen in de eigen BV op te bouwen. De overgangsregeling voor al opgebouwd pensioen biedt verschillende mogelijkheden. Wij gaan graag hierover met u aan tafel om u goed te kunnen adviseren, kijkend naar de financiële consequenties voor nu en in de toekomst. Na al die jaren hard werken, leveren we graag een bijdrage aan uw oude dag zonder financiële zorgen.

Neem direct contact op
Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
Donderdag 30 april 2020

Actueel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten dit wetsvoorstel pas...

Lees verder
Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding
Donderdag 13 juni 2019

Actueel

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners een zelfstandig recht krijgen op een deel...

Lees verder
Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België
Donderdag 15 februari 2018

Actueel

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over privaatrechtelijke pensioenen in...

Lees verder
Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
Dinsdag 06 juni 2017

Actueel

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering PEB) in werking getreden. Deze wet heeft mogelijk verstrekkende...

Lees verder
Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
Dinsdag 06 juni 2017

Blog

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering PEB) in werking getreden. Deze wet heeft mogelijk verstrekkende...

Lees verder
Post Image
Bedrijfsopvolging regelen bij (onverwacht) overlijden
Dinsdag 07 maart 2017

Blog

Het kan zo zijn dat je als ondernemer reeds plannen hebt gemaakt over de opvolging van het bedrijf. Je weet wie de beoogde opvolger is en de...

Lees verder
Post Image
Belastingen

Belastingen, het is taaie kost voor veel ondernemers, maar niet voor de belastingadviseurs van Van Lienden & Kooistra. Met hun kennis van de voortdurend veranderende fiscale wet-...

Lees verder