Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een wederzijdse overeenkomst die werkgever en werknemer verbindt. De werknemer verricht arbeid tegen loon. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen van toepassing indien beide partijen dit nadrukkelijk overeenkomen. Heeft u niks concreet afgesproken dan bent u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. 

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomst beschikbaar zoals: nulurencontract, arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, arbeidsovereenkomst voor bepaalde- en onbepaalde tijd, project arbeidsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten ter vervanging (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte), oproepovereenkomst en vrijwilligersovereenkomst. 

Voor welke type arbeidsovereenkomst kiest u nu? Wij helpen u graag met het maken van een passende keuze voor u en uw werknemer. 

Of het nu gaat om de voortdurend veranderende wetgeving, de toepassing van de juiste CAO of om het opstellen van een goed arbeidscontract passend voor werkgever en werknemer; u moet van alles op de hoogte zijn. Maar waarom zou u dit doen, als we er bij van Lienden & Kooistra voortdurend bovenop zitten om voor u de perfecte arbeidsovereenkomst te kunnen opstellen? Per bedrijfstak mag de wet- en regelgeving dan verschillend zijn, het is ons vak om altijd voor honderd procent op de hoogte te zijn. Het resultaat is een arbeidsovereenkomst waar geen speld tussen te krijgen is en die werkgever en werknemer met vertrouwen kunnen ondertekenen. 

Het is ook mogelijk om een arbeidscontractenabonnement af te sluiten tegen een vaste prijs. Wij zorgen dat de arbeidsovereenkomst passend is gemaakt op uw organisatie, rekening houdend met de veranderde wetgeving en de toepasbaarheid van cao (indien van toepassing). U kunt daarna meerdere malen het template gebruiken voor uw medewerkers. 

Kortom, wij ontzorgen u graag op het gebied van arbeidsovereenkomsten.

Neem direct contact op
Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd
Woensdag 18 oktober 2017

Actueel

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbetrekking elders werkzaam te zijn. Om die reden is een dergelijk beperkend beding...

Lees verder
Post Image
Personeel / HRM / Salaris

Als ondernemer besteedt u uw kostbare tijd het liefst aan doen waar u goed u in bent: uw bedrijf leiden, het werk uitvoeren waarvoor u bent opgeleid...

Lees verder