Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een wederzijdse overeenkomst die werkgever en werknemer verbindt. De werknemer verricht arbeid tegen loon. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen van toepassing indien beide partijen dit nadrukkelijk overeenkomen. Heeft u niks concreet afgesproken dan bent u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. 

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomst beschikbaar zoals: nulurencontract, arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, arbeidsovereenkomst voor bepaalde- en onbepaalde tijd, project arbeidsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten ter vervanging (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte), oproepovereenkomst en vrijwilligersovereenkomst. 

Voor welke type arbeidsovereenkomst kiest u nu? Wij helpen u graag met het maken van een passende keuze voor u en uw werknemer. 

Of het nu gaat om de voortdurend veranderende wetgeving, de toepassing van de juiste CAO of om het opstellen van een goed arbeidscontract passend voor werkgever en werknemer; u moet van alles op de hoogte zijn. Maar waarom zou u dit doen, als we er bij van Lienden & Kooistra voortdurend bovenop zitten om voor u de perfecte arbeidsovereenkomst te kunnen opstellen? Per bedrijfstak mag de wet- en regelgeving dan verschillend zijn, het is ons vak om altijd voor honderd procent op de hoogte te zijn. Het resultaat is een arbeidsovereenkomst waar geen speld tussen te krijgen is en die werkgever en werknemer met vertrouwen kunnen ondertekenen. 

Het is ook mogelijk om een arbeidscontractenabonnement af te sluiten tegen een vaste prijs. Wij zorgen dat de arbeidsovereenkomst passend is gemaakt op uw organisatie, rekening houdend met de veranderde wetgeving en de toepasbaarheid van cao (indien van toepassing). U kunt daarna meerdere malen het template gebruiken voor uw medewerkers. 

Kortom, wij ontzorgen u graag op het gebied van arbeidsovereenkomsten.

Neem direct contact op
Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst
Donderdag 04 februari 2021

Actueel

In een procedure over de verschuldigdheid van door de werkgever betaalde studiekosten nam de kantonrechter het arrest Muller/Van Opzeeland over het terugvorderen van loonkosten van de Hoge...

Lees verder
Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst
Donderdag 06 augustus 2020

Actueel

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een...

Lees verder
Vaststellingsovereenkomst ter beƫindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden
Donderdag 23 juli 2020

Actueel

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werknemer het...

Lees verder
Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan
Donderdag 31 oktober 2019

Actueel

De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben. Daarom mag de werkgever niet te snel aannemen...

Lees verder
Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld
Donderdag 24 oktober 2019

Actueel

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen....

Lees verder
Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Woensdag 20 februari 2019

Actueel

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst tussen partijen was aangegaan voor...

Lees verder
Vaste kracht ten onrechte ontslagen
Donderdag 06 september 2018

Actueel

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werknemer de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst na de opzegging met toestemming van het UWV. De...

Lees verder