Aan- en verkoop onderneming

Bij de aan- of verkoop van een onderneming gaat u niet over één nacht ijs en zeker niet als het om de toekomst van uw bedrijf en uw kinderen gaat. De overdracht van een familiebedrijf aan een volgende generatie is een geleidelijk proces waarmee u niet vroeg genoeg kunt beginnen. Dat begint met het bespreekbaar maken van het onderwerp binnen de familie tot het moment dat zij uiteindelijk het roer zullen overnemen. Van Lienden & Kooistra legt die weg graag samen met u af, inclusief alle hobbels die we onderweg tegenkomen. Op basis van deskundigheid, eerlijkheid en vertrouwen geven wij financieel (en fiscaal) advies tijdens een vaak intensief proces. Als binnen de familie geen opvolger is en het bedrijf aan een derde wordt verkocht, zijn wij er om ervoor te zorgen dat u het bedrijf zo gunstig mogelijk kunt verkopen.

Neem direct contact op
Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait
Donderdag 16 april 2020

Actueel

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen...

Lees verder
Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga
Donderdag 17 januari 2019

Actueel

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang als de bv daardoor verarmt...

Lees verder
Waarderen onderneming en waarde Cryptocurrency
Donderdag 15 februari 2018

Blog

Regelmatig worden wij verzocht om de waarde van een onderneming te bepalen. In een (ver)kooptraject is deze waarde zelden of nooit de prijs die u voor uw...

Lees verder
Bedrijfsoverdracht binnen de familie via een Commanditair Vennootschap
Donderdag 18 januari 2018

Blog

Bedrijfsoverdracht is een belangrijk thema binnen familiebedrijven. Zo hebben we onlangs een bedrijfsoverdracht afgerond via een Commanditaire Vennootschap (CV) . In deze mooie opdracht oefenden vader, moeder...

Lees verder
Post Image
Fiscus kijkt mee bij waardering familiebedrijf
Dinsdag 07 maart 2017

Blog

De waardering van het familiebedrijf is vanuit fiscaal oogpunt een hot issue. De Belastingdienst kijkt namelijk kritisch mee met de waarderingsmethodiek die is toegepast  en de uitkomst...

Lees verder
Adviseur familiebedrijven

Een familiebedrijf is meer dan een gewoon bedrijf. Het heeft historie, sterke familiewaarden en een grote betrokkenheid van iedereen die er werkt. Het belang van de familie...

Lees verder