Rekentool vermogen

Heeft u ook een laag rendement op uw vermogen? Met ingang van 2017 is de belastingheffing voor hogere vermogens toegenomen. De hoogte van de belastingheffing stijgt naarmate het vermogen toeneemt. Wellicht dat een spaargeld-BV voor u interessant is. Door uw spaargeld in te brengen in de B.V. wordt, afhankelijk van het ingebrachte vermogen, de belastingheffing verminderd. Vul uw gegevens in de rekentool in en kijk of de gewenste inbreng van uw vermogen in een B.V. belastingvoordeel voor u oplevert.


Uw gegevens

Uw situatie

Wijziging verdeling vermogen in box 3
Donderdag 18 oktober 2018

Actueel

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk maar het gehele vermogen aangeven. De keuze...

Lees verder