Samenwerken binnen de familie

Een belangrijk kenmerk van een familiebedrijf is dat meerdere familieleden met elkaar samenwerken binnen één onderneming. Een goede samenwerking leidt in het algemeen tot meer werkplezier, een beter resultaat en een goede verhouding binnen de familie. Wat de gevolgen zijn van een slechte samenwerking laat zich wel raden… 

Ingrediënten voor een goede samenwerking zijn onder andere: vertrouwen, respect, transparantie, communicatie en waardering. We noemen dit ook wel waarden die de basis zijn voor een samenwerking of een relatie. Door met elkaar een aantal van deze waarden vast te stellen creëer je een gezamenlijke grondhouding die zowel binnen de familie als binnen het familiebedrijf wordt nageleefd. Het is gebleken dat familiebedrijven die hier actief aandacht voor hebben beter presteren. 

Naast de aandacht voor de algemene waarden is het belangrijk om aandacht te hebben voor de individuele drijfveren van de betrokken mensen. Als mensen namelijk werken vanuit hun energiebron is dit plezierig voor de persoon zelf maar ook het bedrijf wordt hier sterker van. Er zijn hulpmiddelen en scans beschikbaar die je kunnen helpen om inzicht te krijgen in persoonlijke drijfveren. Op basis hiervan kun je taken en verantwoordelijkheden op een goede manier onder elkaar verdelen. Je creëert hier duidelijkheid mee binnen je bedrijf en je zorgt ervoor dat mensen zich bezighouden met dingen waar ze goed in zijn. Dit geldt niet alleen voor betrokken familieleden maar ook voor de overige medewerkers.

Het is altijd goed om de samenwerking binnen het familiebedrijf regelmatig te evalueren en met elkaar te bespreken. Als er echter bijzondere situaties zijn zoals bedrijfsopvolging of participatie is het zeker aan te bevelen om hier aandacht aan te schenken. 

Naast de aandacht voor de “softe kant” van de samenwerking is het goed om met enige regelmaat na te gaan of de juridische structuur van de onderneming nog passend is. Het is goed om tijdig voor te sorteren op ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband.

Als adviseurs voor familiebedrijven treden wij vaak op als procesbegeleider bij dit soort vraagstukken. Het gaat ons er altijd om dat het totale belang wordt gediend en dat de individuele persoon zich er ook goed bij voelt. 

Als er concrete afspraken worden gemaakt adviseren wij hier een duidelijke vastlegging van te maken. Er zijn verschillende soorten documenten die hiervoor benut kunnen worden. Je kunt hierbij onderscheid maken tussen afspraken voor de korte en voor de lange termijn. Een voorbeeld van een document waarin zaken voor de lange termijn worden vastgelegd is het familiestatuut. Voor meer informatie hierover kunt u dit blog over het familiestatuut lezen.

De adviseurs van Van Lienden & Kooistra helpen u graag om de samenwerking binnen uw (familie)bedrijf te optimaliseren.

 

Willem de Jong AA RAB

Adviseur

willem@vlkadviseurs.nl

 

Neem direct contact op
Conflicten, mogelijkheden voor verbeteringen!
Donderdag 22 augustus 2019

Blog

Waar verschillende partijen met verschillende belangen met elkaar omgaan, ontstaat er ruimte voor conflict. Conflicten zijn daarom ook een onvermijdelijk onderdeel binnen een familiebedrijf. Ze zijn onontkoombaar en...

Lees verder
Samenwerken
Donderdag 16 mei 2019

Blog

In een familiebedrijf met een wat kleinere omvang werk je vaak nauw samen met familieleden. Mensen die je kennen, weten wat ze aan je hebben, wat je...

Lees verder
Winter
Vrijdag 14 december 2018

Blog

Waar denkt u aan bij het woord winter? Sneeuw, kou, krabben, files, gezelligheid, feestdagen, schaatsen? Zomaar wat steekwoorden die naar boven kunnen komen bij het horen van...

Lees verder
Waar doen we het ook al weer voor?
Donderdag 17 mei 2018

Blog

De titel van deze blog is afkomstig uit mijn LinkedIn-profiel. Daar moest ik aan denken toen ik het boekje “bullshit management” (ISBN 978 90 5261 847 0)...

Lees verder
Passievruchten in het familiebedrijf….
Donderdag 03 mei 2018

Blog

Het merk Optimel biedt drinkyoghurt in speciale familieverpakking. De combinatie van passievrucht in een familiepak prikkelde mijn gedachten. Binnen een familiebedrijf wordt namelijk met veel passie gewerkt...

Lees verder
Post Image
Bedrijfsopvolging is pas het begin!
Vrijdag 23 maart 2018

Blog

Menig familiebedrijf krijgt te maken met bedrijfsopvolging. Over bedrijfsopvolging hebben wij al meerdere blogs geschreven. Bedrijfsopvolging voelt voor veel families als een hobbel die genomen moet worden,...

Lees verder
Communicatie in het familiebedrijf
Donderdag 22 februari 2018

Blog

In familiebedrijven werken familieleden samen, soms met werknemers, en onderhouden ze relaties met mensen buiten het bedrijf. Verschillen in leeftijd, in belangstelling en betrokkenheid, in ervaring en...

Lees verder
Post Image
Een meewerkende partner. Fiscaal voordelig!
Donderdag 07 december 2017

Blog

Werkt uw partner mee in uw zaak en ontvangt hij of zij een passende beloning?  Indien uw partner meewerkt in de zaak, is het alleszins redelijk om...

Lees verder
Ruzie in de familie… of toch net niet?
Donderdag 23 november 2017

Blog

Onenigheid komt snel. En vaak sneller dan dat ze gaat. En soms komt ze uit onverwachte hoek. Maakbaarheid – je zou het ook controle kunnen noemen -...

Lees verder
Samenwerken binnen de familie
Donderdag 16 november 2017

Blog

Een belangrijk kenmerk van een familiebedrijf is dat meerdere familieleden met elkaar samenwerken binnen één onderneming. Een goede samenwerking leidt in het algemeen tot meer werkplezier, een...

Lees verder