Het binden en boeien van werknemers bij familiebedrijven

In een eerdere blog schreven we over het driecirkelmodel binnen het familiebedrijf. Het driecirkelmodel beschrijft kortgezegd de complexiteit van het familiebedrijf. Met het driecirkelmodel kan worden bepaald welke invloed de familie heeft op het geheel van het familiebedrijf.

Een van die factoren in het driecirkelmodel is de invloed van de werknemer (niet zijnde een familielid). Bij een familiebedrijf is de langetermijnvisie essentieel. Daarom is het binden en boeien van werknemers nodig om die langetermijnvisie mogelijk te maken. De werknemers zullen dus voor een langere termijn verbonden moeten blijven aan het familiebedrijf. 

Echter, een passend beloningsbeleid voor werknemers voor de langere termijn levert mitsen en maren op bij het familiebedrijf. Dit komt omdat de zeggenschap/het eigendom botst met de ondernemingswaarden van het bedrijf. 

Voordelen van het uitgeven van werknemersparticipaties in het familiebedrijf is dat de binding tussen het bedrijf en de werknemer worden vergroot. De belangen van de werknemer en het bedrijf komen dichter bij elkaar te liggen en de werknemer zal daardoor beter gaan presteren wat ten goede komt aan het bedrijf. 

Er zijn verschillende manieren om een werknemer te laten participeren in het bedrijf. Een van die mogelijkheden is het uitgeven van aandelen aan de werknemer. Hierbij kan tevens de zeggenschap los worden gekoppeld van de uitgegeven aandelen. Daarnaast kan bij uitdiensttreding ook een verplichting worden gemaakt om de aandelen terug te leveren aan het bedrijf. 

De angst bij het uitgeven van werknemersparticipaties (al dan niet door het uitgeven van aandelen) aan een werknemer is dat het eigendom deels overgaat naar de werknemer. Ook de variabele beloning kan voor zure gezichten en ongewenst gedrag zorgen bij medewerkers. 

Echter, zoals Jan-Willem Beijk en Hans van Mens ook aangeven in het door hen geschreven artikel “Werknemersparticipaties bij familiebedrijven” (Familiezaken 2019-10), zijn de nadelen van participaties bij werknemers niet terecht. De participaties kunnen dusdanig civiel en fiscaal vorm gegeven worden dat deze aansluiten bij de wensen van het familiebedrijf. 

Benieuwd hoe wij uw werknemer(s) kunnen binden en boeien aan uw (familie)bedrijf?
Van Lienden & Kooistra kan u hierin begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met één van onze adviseurs.

Mr. M.J.M. Evertsen

belastingadviseur

janmatthijs@vlkadviseurs.nl

Neem direct contact op
Het binden en boeien van werknemers bij familiebedrijven
Donderdag 02 mei 2019

Blog

In een eerdere blog schreven we over het driecirkelmodel binnen het familiebedrijf. Het driecirkelmodel beschrijft kortgezegd de complexiteit van het familiebedrijf. Met het driecirkelmodel kan worden bepaald welke invloed...

Lees verder