Familie en Kerst

Kerst is het familiefeest bij uitstek. Maar waarom is juist kerst een familiefeest? En wat zegt het over je als je alles opzij zet om juist dan bij je familie te zijn?

Kerst is ieder jaar hét moment waarop blijkt hoe onze familiebanden zijn. Maar hoe zit het eigenlijk met de familieband nu we steeds individueler lijken te worden en het traditionele familienetwerk zouden hebben ingeruild voor een vriendennetwerk? De Londense psychologe Val Gillies bestudeerde de literatuur over familiebanden en ontdekte twee stromingen. Aan de ene kant zijn er de pessimisten, die beweren dat families als los zand aan elkaar hangen. Daartegenover staan de positieven, die beweren dat mensen eindelijk zijn bevrijd van die knellende familiebanden. Deze twee stromingen treden volgens Gillies zo prominent op de voorgrond, dat er weinig oog is voor de derde stroming, die stelt dat er in de loop der jaren weinig is veranderd in de hechtheid van familiestructuren. Uit eigen onderzoek weet Gillies dat maatschappelijke ontwikkelingen weinig hebben veranderd aan het familiegevoel en dat mensen nog steeds veel waarde hechten aan de band met hun familie. Want zolang mensen kinderen groot brengen in gezinsverband, behoudt de familie haar bestaansrecht. Bovendien willen mensen nog steeds graag deel uitmaken van een groter geheel, en waar kan dat beter dan bij je familie?

Een andere reden waarom de band binnen families blijft bestaan, is dat we in ons leven behoefte hebben aan rollen en regels. Moest je vroeger altijd de oudste en dus de wijste zijn, dan ben je dat elke keer weer als je met je familie samen bent. Was je altijd de jongste die het lievelingetje was, dan komt dat gevoel bij elk familiefeest terug, al heb je in het dagelijks leven een totaal andere rol. Rituelen als kerst hebben in dit opzicht een belangrijke functie. Ze bevestigen elke keer weer de rollen en regels binnen een familie. En dat terugkeren naar die oude rol doen we maar al te graag, omdat het ons een vertrouwd en daardoor veilig gevoel geeft.

De kracht van familiebanden kun je natuurlijk niet exact meten, maar volgens veel wetenschappers is het los-zand-verhaal onzin. De kracht die families bij elkaar houdt, is vrijwel een natuurconstante en die zal nooit veranderen.

De Amerikaanse familietherapeut Peter Gerlach heeft een lijst opgesteld met eigenschappen waaraan volgens hem hechte, goed functionerende families voldoen:

 • Onvoorwaardelijke liefde en respect voor elkaar
 • Familieleden zijn trots op zichzelf, op elkaar en op de familie als geheel
 • Familieleden zijn geen ‘klonen’ van elkaar, en respecteren de individuele verschillen
 • Er is voldoende vriendelijk lichamelijk contact
 • Van fouten kun je leren. Ze worden niet afgestraft met spot en woede
 • Er zijn duidelijke rollen en regels
 • Iedereen accepteert zijn eigen en elkaars grenzen en tekortkomingen
 • Kinderen worden geprezen. Er wordt van ze gehouden omdat ze uniek zijn
 • De nadruk ligt op problemen oplossen, in plaats van elkaar de schuld geven en ruzie maken
 • Humor en plezier hebben zijn belangrijk
 • Er wordt gesproken over en gerouwd om de overledenen in de familie
 • Het uiten van zowel positieve als negatieve emoties is belangrijk

Zouden daarom familiebedrijven ook zo’n belangrijke rol, functie en toegevoegde waarde hebben in onze maatschappij? De vraag stellen is hem ook gelijk beantwoorden, denk ik. 

Wij wensen u voor Kerst als ook voor 2020 veel heil en zegen.
Ook dan zijn onze adviseurs en medewerkers u als familie weer graag van dienst!

Henk van Ginkel

Adviseur

henk@vlkadviseurs.nl

Neem direct contact op
Familie en Kerst
Donderdag 19 december 2019

Blog

Kerst is het familiefeest bij uitstek. Maar waarom is juist kerst een familiefeest? En wat zegt het over je als je alles opzij zet om juist dan...

Lees verder