Conflicten, mogelijkheden voor verbeteringen!

Waar verschillende partijen met verschillende belangen met elkaar omgaan, ontstaat er ruimte voor conflict. Conflicten zijn daarom ook een onvermijdelijk onderdeel binnen een familiebedrijf. Ze zijn onontkoombaar en normaal: zonder wrijving geen vuur. Er is op zich niets verkeerd met conflicten, ze zijn er gewoon. De manier waarop men met conflicten omgaat beïnvloed echter het resultaat. Conflicten zijn destructief als ze te allen tijde vermeden moeten worden, men er met een grote boog omheen loopt of doet alsof er niets aan de hand is. Dan loopt het meestal niet goed af. Als dan de bom barst, leidt dat vaak tot een uitzichtloze oorlog over stellingen en meningen waarbij er enkel verliezers zijn. Gegeven dat er in het (zakelijke) leven slechts één constante is – namelijk verandering – is totale en blijvende harmonie een illusie. Conflicten kunnen echter een uitstekende voedingsbodem zijn voor verandering en groei. Goed met conflicten kunnen omgaan is hierbij de voorwaarde. De vraag is: hoe doe je dat? De klassieke manier om met conflicten om te gaan is te zoeken naar de onderliggende oorzaken. Maar er is een betere en meer stijlvolle manier om met conflicten om te gaan. Ik beschrijf ze in enkele stappen: 

Stap één is aan beide partijen erkenning geven voor hun uiteenlopende standpunt, waarbij je ervoor zorgt niet in de val te trappen van wie er gelijk heeft. Iedere partij heeft immers zijn eigen realiteit en het is tijd- en energieverlies daarover te debatteren.

Stap twee bestaat uit het uitspreken van waardering over hoe beide partijen zich inspannen voor het familiebedrijf.

Stap drie is kijk naar wat alle partijen gemeenschappelijk hebben. Zeker als een conflict al enige tijd voortsleept lijkt dit moeilijk en soms zelfs onmogelijk. Toch is dit niet zo, want conflicterende partijen hebben altijd iets gemeenschappelijk, namelijk het goede voor hun familiebedrijf als geheel. Het geheel is meer dan de som van de delen.

Stap vier is vraag naar de uitzonderingen op het probleem dat zich voordoet. Er bestaat geen enkel probleem dat zich 24/7 voordoet. Er zijn altijd momenten dat het probleem minder is of er zelfs niet is.

Dit oplossingsgerichte stappenplan helpt betrokken partijen op een constructieve wijze om te gaan met hun onenigheid en vormt een basis voor verdere samenwerking.

Nog enkele tips:

  • Zorg ervoor dat partijen het conflict niet persoonlijk maken maar zakelijk houden
  • Een zakelijk conflict is een meningsverschil
  • Verschil van mening is nuttig: er zal uiteindelijk duidelijkheid ontstaan naar aanleiding van de vele ideeën
  • Wederzijds respect is essentieel voor een constructieve samenwerking
  • Samenwerken werkt beter vanuit een gemeenschappelijke basis
  • Zorg ervoor dat alle betrokken partijen het er steeds over eens zijn dat het familiebedrijf de winnaar moet zijn
  • De oplossing voor vele problemen zit in het praten. Men moet de tijd, ruimte en het geduld nemen om met elkaar te praten.

Een conflict in uw (familie)bedrijf waar u niet uitkomt? Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Henk van Ginkel

adviseur

henk@vlkadviseurs.nl

Neem direct contact op
Conflicten, mogelijkheden voor verbeteringen!
Donderdag 22 augustus 2019

Blog

Waar verschillende partijen met verschillende belangen met elkaar omgaan, ontstaat er ruimte voor conflict. Conflicten zijn daarom ook een onvermijdelijk onderdeel binnen een familiebedrijf. Ze zijn onontkoombaar en...

Lees verder
Samenwerken
Donderdag 16 mei 2019

Blog

In een familiebedrijf met een wat kleinere omvang werk je vaak nauw samen met familieleden. Mensen die je kennen, weten wat ze aan je hebben, wat je...

Lees verder
Winter
Vrijdag 14 december 2018

Blog

Waar denkt u aan bij het woord winter? Sneeuw, kou, krabben, files, gezelligheid, feestdagen, schaatsen? Zomaar wat steekwoorden die naar boven kunnen komen bij het horen van...

Lees verder
Waar doen we het ook al weer voor?
Donderdag 17 mei 2018

Blog

De titel van deze blog is afkomstig uit mijn LinkedIn-profiel. Daar moest ik aan denken toen ik het boekje “bullshit management” (ISBN 978 90 5261 847 0)...

Lees verder
Passievruchten in het familiebedrijf….
Donderdag 03 mei 2018

Blog

Het merk Optimel biedt drinkyoghurt in speciale familieverpakking. De combinatie van passievrucht in een familiepak prikkelde mijn gedachten. Binnen een familiebedrijf wordt namelijk met veel passie gewerkt...

Lees verder
Post Image
Bedrijfsopvolging is pas het begin!
Vrijdag 23 maart 2018

Blog

Menig familiebedrijf krijgt te maken met bedrijfsopvolging. Over bedrijfsopvolging hebben wij al meerdere blogs geschreven. Bedrijfsopvolging voelt voor veel families als een hobbel die genomen moet worden,...

Lees verder
Communicatie in het familiebedrijf
Donderdag 22 februari 2018

Blog

In familiebedrijven werken familieleden samen, soms met werknemers, en onderhouden ze relaties met mensen buiten het bedrijf. Verschillen in leeftijd, in belangstelling en betrokkenheid, in ervaring en...

Lees verder
Post Image
Een meewerkende partner. Fiscaal voordelig!
Donderdag 07 december 2017

Blog

Werkt uw partner mee in uw zaak en ontvangt hij of zij een passende beloning?  Indien uw partner meewerkt in de zaak, is het alleszins redelijk om...

Lees verder
Ruzie in de familie… of toch net niet?
Donderdag 23 november 2017

Blog

Onenigheid komt snel. En vaak sneller dan dat ze gaat. En soms komt ze uit onverwachte hoek. Maakbaarheid – je zou het ook controle kunnen noemen -...

Lees verder
Samenwerken binnen de familie
Donderdag 16 november 2017

Blog

Een belangrijk kenmerk van een familiebedrijf is dat meerdere familieleden met elkaar samenwerken binnen één onderneming. Een goede samenwerking leidt in het algemeen tot meer werkplezier, een...

Lees verder