Het laatste nieuws voor uw familiebedrijf

Het nieuws gaat razendsnel, maar bij Van Lienden & Kooistra zitten we er bovenop. Hier brengen we actualiteiten op het gebied van politieke besluitvorming en de financiële en fiscale regelingen die voor uw familiebedrijf van belang kunnen zijn.

Neem direct contact op
Inhouding dividendbelasting
Donderdag 23 maart 2017

Actueel

De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een dividenduitkering vast te stellen. Het bestuur van de vennootschap moet zijn...

Lees verder
Overbruggingsregeling transitievergoeding
Donderdag 16 maart 2017

Actueel

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan de lengte van het...

Lees verder
Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte
Donderdag 16 maart 2017

Actueel

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om van die bevoegdheid gebruik te mogen maken moet...

Lees verder
Eén of meer prestaties?
Donderdag 16 maart 2017

Actueel

Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder omstandigheden kunnen afzonderlijke prestaties als één enkele handeling worden aangemerkt. Dat doet zich voor wanneer...

Lees verder
Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen
Donderdag 09 maart 2017

Actueel

De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het wetsvoorstel uitfasering van pensioen in eigen beheer aangenomen. De mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv...

Lees verder
Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting
Donderdag 09 maart 2017

Actueel

In het verleden kwam het regelmatig voor dat mensen in het buitenland een bankrekening aanhielden en op die manier probeerden vermogen en inkomsten buiten het zicht van...

Lees verder
Onderzoek KvK onder zzp’ers
Donderdag 09 maart 2017

Actueel

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een onderzoek gehouden onder zzp’ers. Het onderzoek is gericht op de belemmeringen en obstakels waarmee zzp’ers geconfronteerd worden. De antwoorden op...

Lees verder