Het laatste nieuws voor uw familiebedrijf

Het nieuws gaat razendsnel, maar bij Van Lienden & Kooistra zitten we er bovenop. Hier brengen we actualiteiten op het gebied van politieke besluitvorming en de financiële en fiscale regelingen die voor uw familiebedrijf van belang kunnen zijn.

Neem direct contact op
Overtreding geheimhoudingsbeding
Donderdag 11 januari 2018

Actueel

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het was de werknemer verboden om zowel gedurende als na afloop van de arbeidsovereenkomst...

Lees verder
Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018
Donderdag 04 januari 2018

Actueel

Tarieven box 1  Inkomen van  tot  Jonger dan AOW-leeftijd  AOW-gerechtigd  € 0  € 20.142  36,55%  18,65%  € 20.142  € 33.994  40,85%  22,95%  € 33.994  € 68.507  40,85%...

Lees verder
Bedragen kindregelingen 2018
Donderdag 04 januari 2018

Actueel

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal:  Leeftijd kind  Bedrag  0 t/m 5 jaar  € 198,38  6 t/m 11...

Lees verder
Verlengde navorderingstermijn
Donderdag 14 december 2017

Actueel

De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven. De bevoegdheid om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt normaliter vijf jaar na het...

Lees verder
Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018
Donderdag 14 december 2017

Actueel

Met ingang van 1 januari 2018 is de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband daarmee heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over pensioenen aangepast....

Lees verder
Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid
Donderdag 14 december 2017

Actueel

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer beantwoord over de aangekondigde spoedreparatie met betrekking tot het regime van...

Lees verder
Uitzondering partnerschap ex-pleegkind
Donderdag 07 december 2017

Actueel

Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 jaar niet de partner zijn van zijn ouder. Een...

Lees verder