Het laatste nieuws voor uw familiebedrijf

Het nieuws gaat razendsnel, maar bij Van Lienden & Kooistra zitten we er bovenop. Hier brengen we actualiteiten op het gebied van politieke besluitvorming en de financiële en fiscale regelingen die voor uw familiebedrijf van belang kunnen zijn.

Neem direct contact op
Meer aandacht voor familiebedrijven
Maandag 01 mei 2017

Actueel

Het CDA wil dat de provincie Utrecht familiebedrijven meer stimuleert. De provincie heeft het laagste percentage vestigingen van familiebedrijven in Nederland.

Lees verder
Terberg Group - Familiebedrijven award 2017
Lees verder
Gebreken in administratie
Donderdag 06 april 2017

Actueel

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van bestellingen verwijderd waren uit de administratie. Alleen de totaalbedragen per bestelling, de datum...

Lees verder
Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn
Donderdag 06 april 2017

Actueel

In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. De richtlijn...

Lees verder
Vermogensetikettering woning ondernemer
Donderdag 06 april 2017

Actueel

De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen afhankelijk van de wil van de ondernemer. De keuzevrijheid...

Lees verder
Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid
Donderdag 06 april 2017

Actueel

De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever. Dat...

Lees verder
Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging
Donderdag 06 april 2017

Actueel

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om de bijtelling te beperken kiezen werknemers soms voor een relatief...

Lees verder