Het laatste nieuws voor uw familiebedrijf

Het nieuws gaat razendsnel, maar bij Van Lienden & Kooistra zitten we er bovenop. Hier brengen we actualiteiten op het gebied van politieke besluitvorming en de financiële en fiscale regelingen die voor uw familiebedrijf van belang kunnen zijn.

Neem direct contact op
Premiepercentages 2018
Woensdag 29 november 2017

Actueel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het betreft de premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de...

Lees verder
Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen
Woensdag 29 november 2017

Actueel

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 jaar wordt uitgefaseerd, aangenomen. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld...

Lees verder
Vermogenstoets zorgtoeslag 2018
Vrijdag 24 november 2017

Actueel

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. Met ingang van 1 januari 2018 hebben verzekerden met een vermogen boven het heffingvrije vermogen van...

Lees verder
Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld
Dinsdag 21 november 2017

Actueel

Een fiscaal wetsvoorstel dat tot veel commotie leidt is de voorgenomen afschaffing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Deze regeling staat bekend als de wet...

Lees verder
Uitleg premier afschaffing dividendbelasting
Vrijdag 17 november 2017

Actueel

De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven waarmee over de dividendbelasting is gesproken en wat de uitkomsten van die...

Lees verder
Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve
Vrijdag 17 november 2017

Actueel

Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kan ten laste van zijn winst toevoegen aan zijn oudedagsreserve. Om...

Lees verder
AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023
Donderdag 09 november 2017

Actueel

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en vanaf 2022 afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd....

Lees verder