Het laatste nieuws voor uw familiebedrijf

Het nieuws gaat razendsnel, maar bij Van Lienden & Kooistra zitten we er bovenop. Hier brengen we actualiteiten op het gebied van politieke besluitvorming en de financiële en fiscale regelingen die voor uw familiebedrijf van belang kunnen zijn.

Neem direct contact op
Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken
Donderdag 19 april 2018

Actueel

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak met kredietverstrekkers mogelijk te maken dat hypotheken stapsgewijs worden omgezet...

Lees verder
Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland
Donderdag 19 april 2018

Actueel

De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de waarde van de woning gerelateerd bedrag bij het inkomen...

Lees verder
Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap
Donderdag 12 april 2018

Actueel

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer toegezegd om in een beleidsbesluit te bevestigen dat...

Lees verder
Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling
Donderdag 05 april 2018

Actueel

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Het systeem bestaat uit een aantal gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen en...

Lees verder
Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld
Donderdag 05 april 2018

Actueel

De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om het wetsvoorstel ter afschaffing van de dividendbelasting uit te stellen....

Lees verder
Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling
Donderdag 05 april 2018

Actueel

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting ter consultatie gelegd. De huidige regeling geldt voor natuurlijke personen die op...

Lees verder
Verrekening negatief verlofdagensaldo
Donderdag 29 maart 2018

Actueel

Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet de werkgever tot uitbetaling daarvan overgaan. Heeft de werknemer aan het...

Lees verder