Subsidieregeling verwijderen astbestdaken

Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn vanaf 1 januari 2024 asbestdaken verboden. Vanaf 4 januari 2016 kan dan ook gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Deze regeling loopt tot 31 december 2019.

Voor wie is deze regeling?

De regeling kan worden aangevraagd door eigenaren van asbestdaken, voorwaarde is wel dat zij zelf de rekening voor de asbestsanering voldoen. Particulieren, (agrarische) bedrijven en instellingen kunnen gebruik maken van de regeling als zij asbestdaken laten verwijderen. De regeling geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht zoals golfplaten en dakbedekking. De regeling geldt niet voor het verwijderen van dakbeschot.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres, dit komt neer op 5.555 m2 asbestdak. De subsidie wordt alleen toegekend als de oppervlakte van het asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. De subsidieaanvraag kan tot 6 maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbest worden aangevraagd.

Worden na het saneren van het asbestdak door agrarische bedrijven en eigenaren van voormalige agrarische gebouwen zonnepanelen teruggeplaatst dan kunt u ook hier subsidie voor aanvragen. Veel provincies hebben een subsidieregeling voor het saneren van asbestdaken gekoppeld aan het plaatsen van zonnepanelen. De subsidie bedraagt eveneens € 4,50 per m2 asbestdak. Voor deze regeling geldt een maximum van € 15.000 per adres, dit komt neer op 3.333 m2 asbestdak. Deze aanvraag moet vooraf worden ingediend.

Dit betekent dat een subsidie kan worden ontvangen van € 4,50 + € 4,50 = € 9,00 per m2 gesaneerd asbestdak.

Bij het plaatsen van zonnepanelen kan tevens gebruik worden gemaakt van de Energie-investeringsaftrek.

Wanneer aanvragen?

De subsidieregeling verwijderen asbestdaken opent op 4 januari 2016 en loopt tot 31 december 2019. Deze regeling kan tot 6 maanden na uitvoering worden aangevraagd en wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

De regeling met betrekking tot het verwijderen van asbest in combinatie met het terugplaatsen van zonnepanelen loopt naar verwachting tot 31 oktober 2016. Deze aanvraag moet vooraf worden aangevraagd.

Subsidie aanvragen

Wilt u gebruik maken van deze regeling neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze subsidieadviseur Dave Scheele via telefoonnummer 0317 – 615686 of stuur een e-mail naard.scheele@vlkadviseurs.nl. Wij kunnen dan in een vroeg stadium bekijken of u aan de voorwaarden voor deze regeling(en) voldoet en in aanmerking komt voor subsidie.

Neem direct contact op
Tijd voor verantwoording
Donderdag 15 oktober 2020

Blog

Met al het nieuws van deze tijd staan we er niet altijd bij stil, of misschien staat ons hoofd er op dit moment gewoon niet naar. We...

Lees verder
Aanvragen subsidie praktijkleren
Donderdag 09 augustus 2018

Actueel

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever...

Lees verder
Subsidie duurzame energie zorginstellingen
Donderdag 02 augustus 2018

Actueel

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal 15% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten....

Lees verder
De innovatiekracht van familiebedrijven
Donderdag 08 maart 2018

Blog

Uit onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit blijkt dat familiebedrijven niet onder doen op het gebied van innovatie. Volgens het onderzoek hebben ruim 62% van alle familiebedrijven...

Lees verder
Subsidie extern advies verduurzaming scholen
Dinsdag 11 oktober 2016

Actueel

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw bestaande school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern...

Lees verder
Subsidieregeling verwijderen astbestdaken
Donderdag 07 januari 2016

Actueel

Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn vanaf 1 januari 2024 asbestdaken verboden. Vanaf 4 januari 2016 kan dan ook gebruik worden gemaakt van de...

Lees verder
Duurzaam ondernemen en het milieu sparen
Maandag 21 oktober 2013

Actueel

Duurzaam ondernemen en het milieu sparen? Dit kan zeker en wordt door de Rijksoverheid gestimuleerd door middel van verschillende fiscale maatregelen. Zo kan uw aanschaf van een...

Lees verder
Duurzaam ondernemen en energie besparen
Donderdag 03 oktober 2013

Actueel

Duurzaam ondernemen en energie besparen? Dit kan zeker en wordt door de Rijksoverheid gestimuleerd door middel van verschillende fiscale maatregelen. Zo kan uw aanschaf van zonnepanelen in...

Lees verder
Fiscaal voordeel agrariƫr bij asbestsanering met aanschaf zonnepanelen in Gelderland
Donderdag 03 oktober 2013

Actueel

Agrarisch ondernemers kunnen flink profiteren wanneer zij dit jaar nog asbestsanering combineren met de aanschaf van zonnepanelen. Door deze combinatie kunnen ze maximaal gebruik maken van de...

Lees verder