Fiscaal voordeel agrariër bij asbestsanering met aanschaf zonnepanelen in Gelderland

Agrarisch ondernemers kunnen flink profiteren wanneer zij dit jaar nog asbestsanering combineren met de aanschaf van zonnepanelen. Door deze combinatie kunnen ze maximaal gebruik maken van de fiscale regelingen. Het voordeel kan oplopen tot duizenden euro’s.

Door het wegvallen van de afschrijving op melkquotum in 2015 en de afschrijvingsbeperking op gebouwen worden agrariërs mogelijk geconfronteerd met een toenemende belastingdruk. Het investeren in zonnepanelen in combinatie met asbestsanering kan dan een prima alternatief zijn om deze fiscale druk het hoofd te bieden. Mede vanwege de uiterst gunstige fiscale regelingen die momenteel van kracht zijn.

Asbest eraf, zonnepanelen erop

Het grootste belastingvoordeel is te behalen in het jaar van investeren, door de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek, Vamil en Energie-investeringsaftrek. De Vamil-regeling biedt ondernemers de mogelijkheid 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment af te schrijven. Bij hoge fiscale winsten kunnen agrarisch ondernemers de investering binnen 6 tot 8 jaar terugverdienen. Naast de fiscale regelingen stimuleert de overheid het investeren in duurzame energie in combinatie met asbestsanering ook financieel met de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Op 1 oktober 2013 gaat deze subsidieregeling voor Gelderland van start.

Neem direct contact op
Aanvragen subsidie praktijkleren
Donderdag 09 augustus 2018

Actueel

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever...

Lees verder
Subsidie duurzame energie zorginstellingen
Donderdag 02 augustus 2018

Actueel

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal 15% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten....

Lees verder
De innovatiekracht van familiebedrijven
Donderdag 08 maart 2018

Blog

Uit onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit blijkt dat familiebedrijven niet onder doen op het gebied van innovatie. Volgens het onderzoek hebben ruim 62% van alle familiebedrijven...

Lees verder
Subsidie extern advies verduurzaming scholen
Dinsdag 11 oktober 2016

Actueel

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw bestaande school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern...

Lees verder
Subsidieregeling verwijderen astbestdaken
Donderdag 07 januari 2016

Actueel

Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn vanaf 1 januari 2024 asbestdaken verboden. Vanaf 4 januari 2016 kan dan ook gebruik worden gemaakt van de...

Lees verder
Duurzaam ondernemen en het milieu sparen
Maandag 21 oktober 2013

Actueel

Duurzaam ondernemen en het milieu sparen? Dit kan zeker en wordt door de Rijksoverheid gestimuleerd door middel van verschillende fiscale maatregelen. Zo kan uw aanschaf van een...

Lees verder
Duurzaam ondernemen en energie besparen
Donderdag 03 oktober 2013

Actueel

Duurzaam ondernemen en energie besparen? Dit kan zeker en wordt door de Rijksoverheid gestimuleerd door middel van verschillende fiscale maatregelen. Zo kan uw aanschaf van zonnepanelen in...

Lees verder
Fiscaal voordeel agrariër bij asbestsanering met aanschaf zonnepanelen in Gelderland
Donderdag 03 oktober 2013

Actueel

Agrarisch ondernemers kunnen flink profiteren wanneer zij dit jaar nog asbestsanering combineren met de aanschaf van zonnepanelen. Door deze combinatie kunnen ze maximaal gebruik maken van de...

Lees verder