Duurzaam ondernemen en energie besparen

Duurzaam ondernemen en energie besparen? Dit kan zeker en wordt door de Rijksoverheid gestimuleerd door middel van verschillende fiscale maatregelen. Zo kan uw aanschaf van zonnepanelen in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek en de “gewone” kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Van Lienden en Kooistra Adviseurs is op ondernemers berekend. Daarom beschouwen we advisering als één van de basiswerkzaamheden van onze organisatie. Advisering inzake bedrijfsovernames, financieringen maar ook van subsidieaanvragen. De totale aanvraag voor de Energie-investeringsaftrek neemt Van Lienden en Kooistra Subsidieadviseurs u dan ook uit handen. Zo wordt de aanschaf van uw zonnepanelen nog aantrekkelijker.

Bijgaand ontvangt u informatie over de:

 • Energie-investeringsaftrek
 • Aanvraagprocedure Energie-investeringsaftrek
 • Benodigde gegevens voor de aanvraag
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Mocht u nog vragen over de Energie-investeringsaftrek hebben of de aanvraag door ons kantoor willen laten verzorgen, dan kunt u contact opnemen met Van Lienden en Kooistra Subsidieadviseurs.

Energie Investeringsaftrek

Het doel van de Energie-investeringsaftrek is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor bedrijven die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Door middel van de Energie-investeringsaftrek kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de Energie-investeringsaftrek u 10% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op.

Voorwaarden
De Energie-investeringsaftrek is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.300.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen Energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?
U moet de investering melden binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. Het aangaan van een verplichting is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst.

Aanvraagprocedure Energie Investeringsaftrek

 1. Aanvragen
  Nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan meldt u dit aan ons kantoor. Wij beschikken over de benodigde kennis en onder andere E-herkenning om uw aanvraag tijdig in te dienen.
 2. Stuur de melding tijdig in
  Uw melding moet binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan ingediend zijn. Het aangaan van een verplichting is vaak het moment dat de koopovereenkomst wordt getekend. De datum van aangaan van een verplichting is dus bijvoorbeeld niet de offerte-, factuur- of betaaldatum.
 3. Ontvangstbevestiging
  Na het indienen van uw aanvraag krijgt u per email een ontvangstbevestiging met een registratienummer. De ontvangstbevestiging betekent alleen dat uw melding is geregistreerd. Vervolgens ontvangt u een brief met de beslissing over uw aanvraag (EIA-verklaring).
 4. In welk jaar geeft u de investering op?
  In uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kiest u ervoor om voor de gemelde investeringen van dat jaar Energie-investeringsaftrek te ontvangen. Vraagt u in 2013 Energie-investeringsaftrek aan dan moet in 2013 de Energie-investeringsaftrek worden aangegeven bij de fiscale aangifte.
 5. Hoeveel mag u aftrekken?
  Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die u in een kalenderjaar maakt. Onze adviseurs vertellen u graag meer hierover.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De belastingplichtige die investeert in bedrijfsmiddelen kan (naast de afschrijvingen) in sommige gevallen een deel van het investeringsbedrag van de winst aftrekken, de zogenoemde investeringsaftrek. Deze aftrek kan de vorm hebben van een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, een energie-investeringsaftrek en een milieu-investeringsaftrek. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. (Ook zeer zuinige personenauto's, waaronder elektrische personenauto's, komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.) De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een bedrag dat volgt uit de tabel van de winst over dat jaar aftrekken.

Bij een investeringsbedrag in 2013 van

Meer dan maar niet meer dan bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
- € 2.300,- 0
€ 2.300,- € 55.248,- 28% van het investeringsbedrag
€ 55.248,- € 102.311,- € 15.470,-
€ 102.311,- € 306.931,- € 15.470,- verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 102.311,- te boven gaat
€ 306.931,- - -

Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.

Desinvesteringsbijtelling

Een ondernemer die in een jaar bedrijfsmiddelen van de hand doet (desinvesteert) waarin hij binnen vijf jaar daarvoor heeft geïnvesteerd, moet, als hij met die desinvestering een bepaalde drempel overschrijdt, een bedrag aan de winst toevoegen gelijk aan het destijds genoten investeringsaftrekpercentage over het bedrag van de desinvestering. Daarbij kan de desinvesteringsbijtelling niet hoger zijn dan de destijds genoten investeringsaftrek. De desinvesteringsdrempel is voor 2013 vastgesteld op € 2.300,-.

Neem direct contact op
Tijd voor verantwoording
Donderdag 15 oktober 2020

Blog

Met al het nieuws van deze tijd staan we er niet altijd bij stil, of misschien staat ons hoofd er op dit moment gewoon niet naar. We...

Lees verder
Aanvragen subsidie praktijkleren
Donderdag 09 augustus 2018

Actueel

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever...

Lees verder
Subsidie duurzame energie zorginstellingen
Donderdag 02 augustus 2018

Actueel

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal 15% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten....

Lees verder
De innovatiekracht van familiebedrijven
Donderdag 08 maart 2018

Blog

Uit onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit blijkt dat familiebedrijven niet onder doen op het gebied van innovatie. Volgens het onderzoek hebben ruim 62% van alle familiebedrijven...

Lees verder
Subsidie extern advies verduurzaming scholen
Dinsdag 11 oktober 2016

Actueel

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw bestaande school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern...

Lees verder
Subsidieregeling verwijderen astbestdaken
Donderdag 07 januari 2016

Actueel

Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn vanaf 1 januari 2024 asbestdaken verboden. Vanaf 4 januari 2016 kan dan ook gebruik worden gemaakt van de...

Lees verder
Duurzaam ondernemen en het milieu sparen
Maandag 21 oktober 2013

Actueel

Duurzaam ondernemen en het milieu sparen? Dit kan zeker en wordt door de Rijksoverheid gestimuleerd door middel van verschillende fiscale maatregelen. Zo kan uw aanschaf van een...

Lees verder
Duurzaam ondernemen en energie besparen
Donderdag 03 oktober 2013

Actueel

Duurzaam ondernemen en energie besparen? Dit kan zeker en wordt door de Rijksoverheid gestimuleerd door middel van verschillende fiscale maatregelen. Zo kan uw aanschaf van zonnepanelen in...

Lees verder
Fiscaal voordeel agrariƫr bij asbestsanering met aanschaf zonnepanelen in Gelderland
Donderdag 03 oktober 2013

Actueel

Agrarisch ondernemers kunnen flink profiteren wanneer zij dit jaar nog asbestsanering combineren met de aanschaf van zonnepanelen. Door deze combinatie kunnen ze maximaal gebruik maken van de...

Lees verder