Kennis is macht

Francis Bacon zei het al in 1597 en zijn uitspraak snijdt nog steeds hout, al zouden wij liever zeggen: Kennis draagt bij aan een succesvol familiebedrijf. In deze kennisbank vindt u daarom de kennis die u misschien nodig heeft. U kunt zoeken op verschillende onderwerpen en vindt hier blogs en publicaties van onze adviseurs, whitepapers en het laatste nieuws op het gebied van  familiebedrijven, accountancy, belastingen, personeel en wet- en regelgeving.

Neem direct contact op
Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018
Donderdag 21 juni 2018

Actueel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer...

Lees verder
Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs
Donderdag 21 juni 2018

Actueel

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Giften moeten met schriftelijke bescheiden kunnen worden gestaafd. Hof...

Lees verder
Bedragen kinderopvangtoeslag 2019
Donderdag 21 juni 2018

Actueel

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2019. De maximum uurprijs voor dagopvang bedraagt na verhoging...

Lees verder
Wilt u meer winstgevendheid?
Donderdag 14 juni 2018

Blog

Bij veel werkzaamheden en aangelegenheden geldt het Pareto-principe. Is het Pareto-principe van de 80-20 verhouding ook bij u van toepassing? Voor de exacten onder ons: de verhouding...

Lees verder
Scholingsuitgaven
Donderdag 07 juni 2018

Actueel

Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan een drempel van € 500. Scholingsuitgaven zijn uitgaven die worden gedaan voor...

Lees verder
Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post
Donderdag 07 juni 2018

Actueel

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien geldt in afwijking van de Algemene wet bestuursrecht dat berichten tussen belastingplichtigen en...

Lees verder
Ervaringen van een stagiair
Vrijdag 01 juni 2018

Blog

In het kader van mijn opleiding Fiscaal Recht & Economie aan de HAN in Arnhem, kreeg ik de opdracht om tijdens het tweede studiejaar stage te lopen...

Lees verder