Het laatste nieuws voor uw familiebedrijf

Het nieuws gaat razendsnel, maar bij Van Lienden & Kooistra zitten we er bovenop. Hier brengen we actualiteiten op het gebied van politieke besluitvorming en de financiële en fiscale regelingen die voor uw familiebedrijf van belang kunnen zijn.

Neem direct contact op
Aanvullingen economisch steunpakket
Donderdag 18 maart 2021

Actueel

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis. De hoogte van...

Lees verder
Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?
Donderdag 18 maart 2021

Actueel

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte. Als dat tot gevolg heeft dat...

Lees verder
Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging
Donderdag 11 maart 2021

Actueel

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding beperkt de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. In verband met die beperkende werking moet een non-concurrentiebeding...

Lees verder
Rechtbank draait berekening belastingrente terug
Donderdag 11 maart 2021

Actueel

Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting over de periode die aanvangt zes maanden na afloop van het belastingjaar tot de dag waarop de...

Lees verder
Weigering toekenning NOW
Donderdag 04 maart 2021

Actueel

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari 2020. Als er geen loongegevens zijn over dat tijdvak, wordt...

Lees verder
Verhoging maxima TVL
Donderdag 04 maart 2021

Actueel

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn afhankelijk van de ruimte die de Europese Tijdelijke kaderregeling inzake...

Lees verder
Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland
Donderdag 04 maart 2021

Actueel

De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar geacht wordt in Nederland te wonen. Daarmee blijft de binnenlandse belastingplicht...

Lees verder