Het laatste nieuws voor uw familiebedrijf

Het nieuws gaat razendsnel, maar bij Van Lienden & Kooistra zitten we er bovenop. Hier brengen we actualiteiten op het gebied van politieke besluitvorming en de financiële en fiscale regelingen die voor uw familiebedrijf van belang kunnen zijn.

Neem direct contact op
Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld
Dinsdag 21 november 2017

Actueel

Een fiscaal wetsvoorstel dat tot veel commotie leidt is de voorgenomen afschaffing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Deze regeling staat bekend als de wet...

Lees verder
Uitleg premier afschaffing dividendbelasting
Vrijdag 17 november 2017

Actueel

De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven waarmee over de dividendbelasting is gesproken en wat de uitkomsten van die...

Lees verder
Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve
Vrijdag 17 november 2017

Actueel

Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kan ten laste van zijn winst toevoegen aan zijn oudedagsreserve. Om...

Lees verder
AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023
Donderdag 09 november 2017

Actueel

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en vanaf 2022 afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd....

Lees verder
Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018
Donderdag 09 november 2017

Actueel

De staatssecretaris van Financiƫn heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de nota van wijziging is een aantal punten uit het regeerakkoord verwerkt....

Lees verder
Kosten total bodyscan niet aftrekbaar
Donderdag 02 november 2017

Actueel

De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting voor zover de uitgaven een zekere inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Uitgaven ter voorkoming van...

Lees verder
Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd
Donderdag 02 november 2017

Actueel

In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU heeft het kabinet een spoedreparatie voorbereid van de Wet op...

Lees verder