Het laatste nieuws voor uw familiebedrijf

Het nieuws gaat razendsnel, maar bij Van Lienden & Kooistra zitten we er bovenop. Hier brengen we actualiteiten op het gebied van politieke besluitvorming en de financiële en fiscale regelingen die voor uw familiebedrijf van belang kunnen zijn.

Neem direct contact op
Verlengde navorderingstermijn
Donderdag 14 december 2017

Actueel

De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven. De bevoegdheid om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt normaliter vijf jaar na het...

Lees verder
Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018
Donderdag 14 december 2017

Actueel

Met ingang van 1 januari 2018 is de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband daarmee heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over pensioenen aangepast....

Lees verder
Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid
Donderdag 14 december 2017

Actueel

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer beantwoord over de aangekondigde spoedreparatie met betrekking tot het regime van...

Lees verder
Uitzondering partnerschap ex-pleegkind
Donderdag 07 december 2017

Actueel

Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 jaar niet de partner zijn van zijn ouder. Een...

Lees verder
Premiepercentages 2018
Woensdag 29 november 2017

Actueel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het betreft de premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de...

Lees verder
Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen
Woensdag 29 november 2017

Actueel

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 jaar wordt uitgefaseerd, aangenomen. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld...

Lees verder
Vermogenstoets zorgtoeslag 2018
Vrijdag 24 november 2017

Actueel

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. Met ingang van 1 januari 2018 hebben verzekerden met een vermogen boven het heffingvrije vermogen van...

Lees verder