Het laatste nieuws voor uw familiebedrijf

Het nieuws gaat razendsnel, maar bij Van Lienden & Kooistra zitten we er bovenop. Hier brengen we actualiteiten op het gebied van politieke besluitvorming en de financiële en fiscale regelingen die voor uw familiebedrijf van belang kunnen zijn.

Neem direct contact op
Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen
Donderdag 08 april 2021

Actueel

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie gepubliceerd. Doel van dit wetsvoorstel is het wegnemen van kwalificatieverschillen...

Lees verder
Dilemma's in de NOW
Donderdag 08 april 2021

Actueel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat het...

Lees verder
Verkenning leefvormen AOW
Donderdag 08 april 2021

Actueel

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten bij de beleving van mensen. De minister van SZW heeft...

Lees verder
Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar
Donderdag 01 april 2021

Actueel

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslagen inkomstenbelasting over 2020 aangewezen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde dat met bezwaarschriften over...

Lees verder
Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen
Donderdag 25 maart 2021

Actueel

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt...

Lees verder
Gebruikelijk loon lager dan minimumloon
Donderdag 25 maart 2021

Actueel

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon geniet. Het gebruikelijk loon bedroeg in de jaren 2018 en 2019 in...

Lees verder
Verlenging uitstel van belastingbetaling
Donderdag 18 maart 2021

Actueel

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden. Langer uitstel van betaling is mogelijk...

Lees verder