Het laatste nieuws voor uw familiebedrijf

Het nieuws gaat razendsnel, maar bij Van Lienden & Kooistra zitten we er bovenop. Hier brengen we actualiteiten op het gebied van politieke besluitvorming en de financiële en fiscale regelingen die voor uw familiebedrijf van belang kunnen zijn.

Neem direct contact op
Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking
Donderdag 20 mei 2021

Actueel

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen tussen gehuwden geen schenking voordoet. Dat...

Lees verder
Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021
Donderdag 20 mei 2021

Actueel

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over een oplossing van de referentiesystematiek in de TVL-regeling en haar twijfels...

Lees verder
Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet
Woensdag 12 mei 2021

Actueel

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst nog...

Lees verder
Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend
Woensdag 12 mei 2021

Actueel

De derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie maanden. Gedurende het subsidietijdvak kan de werkgever een...

Lees verder
Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
Donderdag 06 mei 2021

Actueel

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten te kunnen betalen en hun onderneming draaiende...

Lees verder
Minimumloon per 1 juli 2021
Donderdag 06 mei 2021

Actueel

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per 1 juli. De...

Lees verder
Artikel
Lees verder