De nieuwe btw-regels voor e-commerce

De nieuwe btw-regels voor e-commerce

De btw-regels voor alle soorten handel via het internet (e-commerce) wijzigen per 1 juli 2021.
Wat dit voor u betekent en wat u kunt doen om u hierop tijdig voor te bereiden, leest u hierna.

 

Wanneer krijgt u met de nieuwe btw-regels te maken?

U krijgt met de nieuwe btw-regels te maken als u producten verkoopt via het internet aan consumenten of niet-ondernemers (klanten zonder btw-identificatienummer) in een ander EU-land. Dit zijn niet alleen webshopverkopen maar alle grensoverschrijdende verkopen van goederen aan deze klanten, waarbij de goederen door of voor rekening van de verkoper van het ene naar het andere EU-land worden vervoerd, de zogenoemde afstandsverkopen. De goederen kunnen zowel van binnen als van buiten de EU afkomstig zijn. De nieuwe regels gelden ook voor de elektronische diensten die u via het internet verricht aan genoemde afnemers in andere EU-lidstaten, zoals software, muziek, e.d. Deze diensten worden nu al belast in het bestemmingsland. Vanaf 1 juli 2021 worden zowel de genoemde leveringen als diensten belast in het bestemmingsland naar het daar geldende btw-tarief.

 

Uitzondering

Bent u alleen in Nederland (of in één ander EU-land) gevestigd en is uw totale grensoverschrijdende jaaromzet (leveringen én diensten) minder dan € 10.000, dan blijft u voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland (het land waar vandaan de goederen worden verzonden). De € 10.000-drempel geldt op jaarbasis, waarbij ook voor de periode van 1 juli t/m 31 december 2021 de drempel € 10.000 bedraagt; in 2021 is de drempel dus niet de helft (€ 5.000). De bestaande afstandsverkopendrempels (in de meeste EU-landen € 35.000) vervallen per 1 juli 2021. Heeft u op 1 juli a.s. de bestaande afstandsverkopendrempels nog niet overschreden, dan begint u vanaf 1 juli 2021 te tellen, totdat u met uw omzet aan consumenten (of niet-ondernemers) naar andere EU-landen de € 10.000-grens overschrijdt. Vanaf dat moment bent u btw verschuldigd in het bestemmingsland. Zo staat het althans op de website van de Belastingdienst. Maar volgens de wettelijke regeling zijn uw afstandsverkopen en diensten direct vanaf 1 juli 2021 al belast in het andere EU-land als in 2020 al de drempel van € 10.000 was overschreden. U moet zich dan daar registreren en btw-aangifte doen en betalen. Maar u kunt ook kiezen voor het nieuwe éénloketsysteem: de One Stop Shop-regeling (OSS-regeling).

 

Het éénloketsysteem: OSS-regeling

U moet zich in beginsel registreren en btw-aangifte doen in elk EU-land waar u goederen levert of diensten verricht aan consumenten (niet ondernemers). U kunt dit voorkomen door u aan te melden voor de OSS-regeling in het land waar u gevestigd bent. Dit kan al sinds 1 april 2021. Dit systeem vervangt de huidige MOSS-regeling, die tot 1 juli 2021 alleen wordt gebruikt voor digitale diensten. U voldoet dan de buitenlandse btw over de afstandsverkopen en diensten in andere EU-landen aan de Nederlandse Belastingdienst. Registratie en btw-aangifte doen in andere EU-landen is dan niet nodig. Als u vanaf 1 juli 2021 direct gebruik wilt maken van de OSS-regeling, dan moet u zich vóór 1 juli a.s. hiervoor hebben aangemeld.

Er komt per 1 juli 2021 ook een éénloketsysteem voor afstandsverkopen van buiten naar binnen de EU met een maximale waarde van € 150: de Invoerregeling One Stop Shop-regeling (iOSS-regeling). Het voert te ver om hier nu op in te gaan. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

De OSS biedt geen oplossing voor alle situaties

Zo op het eerste gezicht lijkt de nieuwe OSS-regeling voor veel ondernemers een uitkomst en een makkelijke oplossing. Echter, schijn bedriegt! Voor veel ondernemers zal de nieuwe regeling tot extra complexiteiten/uitdagingen leiden, omdat de OSS lang niet alle situaties dekt. Ook is het van belang bij de keuze voor de OSS, om het verleden goed te hebben geregeld. Een buitenlandse belastingdienst kan daar immers vragen over gaan stellen.

Zonder een goede inventarisatie en afweging vooraf, zal een keuze voor de OSS, achteraf nog wel eens tot onverwachte en ongewenste verrassingen kunnen leiden, waarbij de kosten hoger zijn dan voorheen. Kortom, welke keuze u ook maakt, een goed doordachte afweging op basis van feiten en omstandigheden, waarbij u zowel het verleden, heden en de toekomst meeweegt, is heel erg noodzakelijk.

 

Bereid u voor

Om u op de nieuwe btw-regels voor te bereiden doet u er verstandig aan om eerst uw goederenstromen per EU-land in kaart te brengen en ook wie daarbij betrokken zijn. Betrek daarbij ook hoe u dit in de toekomst wilt doen. Zo kunt u bepalen of de OSS-regeling (of iOSS-regeling) voor u een optie is. Heb u alles in kaart, dan kunt u ook uw administratie, website en facturen aanpassen.

 

Meer informatie

Heeft u meer informatie nodig of wilt u graag geholpen worden bij het inventariseren van uw goederenstromen of bij uw afweging wel of niet te registreren voor de (i)OSS-regeling? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

 Neem direct contact op