winsten privatiseren - verliezen socialiseren

Een paar weken geleden kwam ik ‘m weer tegen: winsten privatiseren en verliezen socialiseren. Een quote die bij mij is blijven hangen. Zo vreemd is dat niet. De huidige crisis en de aandacht binnen onze organisatie voor familiebedrijven zorgen daar wel voor. 

Ondernemen en risico lopen horen bij elkaar. Als rechtvaardiging voor hoge winsten geldt, dat de ondernemer zijn nek heeft uitgestoken. Of dat-ie heel slim is. De winst komt hem toe en niemand anders. Privatiseren. Maatschappelijk is dat overwegend geaccepteerd.

Verliezen kunnen zich ook voordoen. Bij de huidige crisis ligt de oorzaak vaak buiten de onderneming. Overheidsmaatregelen beïnvloeden de omzet. Werknemers worden ziek en de productiecapaciteit staat dientengevolge onder druk. En wat doe je dan als ondernemer? Je kunt het verlies accepteren, want gegokt en verloren, of niet zo heel slim geweest. Maar vaker zie je de neiging om het verlies af te wentelen op de maatschappij, socialiseren dus. In de huidige crisistijd gebeurt dat door te vragen om overheidssteun. 

En dan begint het interessant te worden. De winst wel en het verlies niet? Hoe gaat dat opgepakt worden in de samenleving? Tot nu toe lijkt de reactie mee te vallen. Er is commentaar geweest op de steunverlening aan enkele grotere bedrijven, zoals KLM. Maar dat was het ook wel zo’n beetje. Of de algoritmes moeten mijn zicht op de werkelijkheid vertroebeld hebben.

Als de crisis voorbij is, zijn we nog niet klaar. Het zou zo maar kunnen dat de steunvragers van nu straks weer mooie winsten gaan maken. En dan? Komt er een terugbetaalmoment? Of is de privatiseringsmodus weer aangezet? Mogelijk zijn er belastingverhogingen nodig om overheidstekorten te dekken. Lopen de steungenietende ondernemers dan te hoop om te protesteren tegen ‘ondernemertje pesten’? 

Familiebedrijven worden vaak gekenmerkt door loyaliteit en lange-termijn-denken. Daar zie je nogal eens het socialiseren van winsten. De onderneming draagt bij aan de samenleving in tijden van winst en van verlies. In tijden van winst door bijvoorbeeld medewerkers mee te laten delen in de resultaten of bij te dragen aan maatschappelijke projecten. In tijden van verlies door medewerkers in dienst te houden of prijzen aan te passen.

Het eigen belang van de onderneming staat daarbij niet buiten spel. Er is een structureel effect te verwachten, namelijk de bereidheid van de samenleving de onderneming te steunen in lastige tijden. Daarmee is het voortbestaan van een familiebedrijf minder onzeker. 

Het kan geen kwaad om je houding ten opzichte van winst en verlies eens tegen het licht te houden. Het bepaalt mede de strategie van je onderneming. 

Meer weten over winst, verlies en strategie? Kijk op www.familiebedrijvigheid.nl. Sparren over dit onderwerp? Neem gerust contact op!

Andre Wilbrink

adviseur

andre@vlkadviseurs.nl

Neem direct contact op
winsten privatiseren - verliezen socialiseren
Vrijdag 12 februari 2021

Blog

Een paar weken geleden kwam ik ‘m weer tegen: winsten privatiseren en verliezen socialiseren. Een quote die bij mij is blijven hangen. Zo vreemd is dat niet....

Lees verder
Lage arbeidsvergoeding echtgenote
Donderdag 06 juni 2019

Actueel

De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste van diens winst uit onderneming komen als de vergoeding...

Lees verder