Spaargeldvluchtelingen

In 2019 was er een voorstel tot wijziging van box 3 om spaarders te ontzien. Het voorstel zag er zo uit dat spaarders met een vermogen tot ongeveer € 440.000 geen box 3 belasting meer hoefden te betalen. Beleggers zouden juist zwaarder worden belast met een fictief rendement van 5,33%. Door het voorstel zouden 1,35 miljoen mensen geen box 3 belasting meer hoeven te betalen. 

Uiteindelijk heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in de zomer van 2020 besloten om af te zien van het voorstel. Reden daarvoor was dat het weliswaar spaarders zou ontzien, maar dat het fictieve rendement van 5,33% te hoog zou zijn voor beleggers. Juridisch zou dat niet houdbaar zijn. Wellicht zag de staatssecretaris ook weer nieuwe procedures boven zijn hoofd hangen. Geen procedures van spaarders, maar van beleggers. 

Nu is op Prinsjesdag 2020 een nieuw voorstel gedaan voor de wijziging van box 3. Het idee is om het heffingsvrije vermogen van € 30.846 (2020) te verhogen naar € 50.000 per belastingplichtige in 2021. Hierdoor hoeven al veel minder belastingplichtigen de gehate box 3 belasting te betalen. Het wetsvoorstel moet ingaan per 1 januari 2021. 

Een alternatief om de box 3 belasting te ontwijken is het geld onder te brengen in een spaargeld-BV. Steeds meer mensen kiezen er voor om met hun spaargeld vanuit box 3 te ‘vluchten’ naar de BV. Met een spaargeld-BV wordt er belasting geheven naar het daadwerkelijk rendement. Bij een rentepercentage van nagenoeg nihil is de spaargeld-BV een aantrekkelijk alternatief om de box 3 belasting te verminderen. 

Voorbeeld: een echtpaar heeft een gezamenlijk box 3 vermogen van € 350.000. Hierbij ga ik uit van 0% rente. Ze besluiten om € 250.000 onder te brengen in de B.V. Het jaarlijkse voordeel bedraagt dan ongeveer € 2.000 ten opzichte van de situatie dat ze € 350.000 geheel in privé hebben en over dit bedrag box 3 belasting betaalt. Eventueel kan het voordeel nog hoger oplopen door een groter deel van het vermogen onder te brengen in de B.V. waarbij tevens recht op toeslagen ontstaat. Let op: voor de toeslagen wordt niet het heffingsvrije vermogen gehanteerd van € 50.000 (2021) per belastingplichtige, maar € 31.430! 

Het oprichten en in stand houden van een spaargeld-BV is niet heel gecompliceerd. Bij de notaris moet een B.V. opgericht worden. Daarnaast moet het spaargeld ondergebracht worden in de B.V. Dit kan al heel eenvoudig door een nieuwe privé spaarrekening te openen en deze spaarrekening economisch in te brengen in de B.V. De jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting is vrij beperkt. Het resultaat bestaat immers alleen uit eventuele rente en wat kosten.

Wilt u dit geregeld hebben voor het nieuwe jaar ingaat? Wij kunnen dit hele proces en de daarbij komende administratie voor u uit handen nemen. Neem voor meer informatie contact op met Arjan Pul of Jan Matthijs Evertsen.

Mr. Jan Matthijs Evertsen

belastingadviseur

janmatthijs@vlkadviseurs.nl

Neem direct contact op
Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3
Donderdag 29 oktober 2020

Actueel

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel wijziging box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de nota wordt...

Lees verder
Spaargeldvluchtelingen
Donderdag 29 oktober 2020

Blog

In 2019 was er een voorstel tot wijziging van box 3 om spaarders te ontzien. Het voorstel zag er zo uit dat spaarders met een vermogen tot...

Lees verder
Belastingplan 2021: aanpassing box 3
Donderdag 17 september 2020

Actueel

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor partners wordt het...

Lees verder
Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners
Donderdag 30 juli 2020

Actueel

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is...

Lees verder
Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel
Donderdag 02 juli 2020

Actueel

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in...

Lees verder
Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer
Donderdag 30 april 2020

Actueel

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3 geoordeeld dat deze heffing op stelselniveau in strijd is...

Lees verder
Eigenwoningforfait 0,6% in 2020
Donderdag 21 november 2019

Actueel

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het eigenwoningforfait per 1 januari 2020. De wettelijke indexering daarvan vindt plaats aan de...

Lees verder
Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen
Donderdag 03 oktober 2019

Actueel

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is om letselschadevergoedingen vrij te stellen in box 3 van de inkomstenbelasting....

Lees verder
Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar
Donderdag 26 juli 2018

Actueel

Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben op dezelfde rechtsvraag kan de procedure voor massaal bezwaar worden gebruikt. Met deze procedure...

Lees verder