Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

In mijn blog van 14 mei 2020 heb ik een aantal citaten van prof. dr. L.G.M. Stevens weergegeven. Ik laat prof. dr. L.G.M. Stevens nogmaals aan het woord: ‘Ons belastingstelsel staat bol van de regulerende voorwaarden waaronder ondernemers van bijzondere faciliteiten hebben kunnen profiteren. In crisistijd zijn die voorwaarden plotseling illusies. (…)’. 

In de voornoemde blog schreef ik dat steeds nadrukkelijker onderzoek gedaan wordt naar een nieuw belastingstelsel. Naar aanleiding van deze constatering merkte ik op dat het nieuwe belastingstelsel mijns inziens voldoende prikkels moet bevatten om inkomen te verwerven. Niets meer, en niets minder. De staat blijft echter wel een schild voor de zwakken, met dien verstande dat voorzieningen moeten werken als een vangnet. Met aandacht voor de zelfredzaamheid van de burger. Zekerheid en stabiliteit, en hiermee dus vertrouwen, gaan boven nieuw beleid. De coronacrisis geeft wat dat betreft waardevolle inzichten over de mate van zelfredzaamheid en kwetsbaarheid. Ik sloot af met de hoop dat de overheid straks niet op haar handen blijft zitten, maar de lessen van de coronacrisis ter harte neemt, zodat we – op termijn – een belastingstelsel krijgen waar verantwoordelijkheid en solidariteit van de burger voorop staan. 

Enkele dagen na het schrijven van het blog, namelijk op 18 mei 2020, heeft Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bouwstenentraject is een ambtelijk traject zonder politieke sturing, met als doel om uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het volgend kabinet. Het pakket bevat 169 uitgewerkte beleidsopties om de knelpunten in het huidige belastingstelsel aan te pakken. Concreet wordt onder meer voorgesteld om de lasten op arbeid te verlagen, en de belasting op consumptie te verhogen door het verlaagde btw-tarief te verhogen naar 12 procent. Verder worden als beleidsopties uitgewerkt het verschil in belastingheffing tussen werknemers, dga’s en IB-ondernemers te verkleinen. Andere beleidsopties die opvallen zijn het sterk versoberen of afschaffen van doorschuifregelingen bij vererving of schenking van aandelen in B.V.’s en het beperken van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting.

Het moge duidelijk zijn dat wij de ontwikkelingen op de voet volgen, om (familie)ondernemers bij te staan koers te blijven houden nu de (corona)stormen soms grillig de kop opsteken. Niet alleen in de toekomst, maar ook op korte termijn zullen wij voor u in kaart brengen wat de uitwerkingen zijn van het Belastingplan 2021, wat op Prinsjesdag a.s. gepresenteerd zal worden.

drs. J.A. Pul RB

Belastingadviseur

arjan@vlkadviseurs.nl

Neem direct contact op